Elektroninės demokratijos paslaugos

ELEKTRONINĖ DEMOKRATIJA BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Biržų rajono savivaldybės administracija 2011 m. įgyvendino projektą „Elektroninė demokratija Biržų rajono savivaldybėje“, kuris buvo finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšomis. Projekto įgyvendinimo metu Savivaldybės tarybos posėdžių salėje buvo įdiegta elektroninė balsavimo sistema, gyventojams sukurtos galimybės elektroninėmis ryšio priemonėmis reikšti savo nuomonę įvairiais rajono bendruomenės gyvenimo klausimais, teikti peticijas, pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų teisės aktų, lengvai ir greitai susipažinti su naujausia informacija apie Savivaldybės tarybos ir administracijos rengiamus ir priimtus sprendimus, internete stebėti Savivaldybės tarybos posėdžius ir vėliau peržiūrėti tų posėdžių vaizdo įrašus.

Prašome pareikšti savo nuomonę apie Savivaldybės interneto svetainėje įdiegtas elektronines paslaugas.Ar Jums svarbi galimybė internete matyti Savivaldybės tarybos posėdžius?
svarbi
nesvarbi
neturiu nuomonės
Ar Jums svarbus bendravimas su Savivaldybės tarybos nariais internetu?
svarbus
nesvarbus
neturiu nuomonės
Ar dažnai stebite Savivaldybės tarybos posėdžius arba peržiūrite vaizdo įrašus internete?
stebiu kiekvieną posėdį
žiūrėjau kelis kartus
stebėjau tik vieną kartą
man tai nerūpi
Ar Savivaldybės interneto svetainėje rašote atsiliepimus apie Tarybos posėdžius, politikų darbą, ar teikiate savo pasiūlymus?
nuolat rašau komentarus, teikiu pasiūlymus
retkarčiais parašau savo nuomonę
kol kas jokių atsiliepimų nerašiau
Kokia, Jūsų nuomone, yra elektroninės demokratijos įgyvendinimo nauda?
išplečiamos savivaldos teisės
stiprinamos piliečių teisės
užtikrinamas viešumas sprendžiant rajono gyventojams aktualius klausimus
didinama Tarybos narių atsakomybė už priimamus sprendimus
Tarybos posėdžiuose priimami gyventojams naudingesni sprendimai
elektroninė demokratija neduoda jokios naudos
kita (įrašykite)
Kaip vertinate elektroninės demokratijos priemonių įdiegimą Savivaldybės interneto svetainėje?
labai gerai
gerai
vidutiniškai
man tai nesvarbu
Kas Jums trukdo plačiau naudotis elektroninės demokratijos priemonėmis?
neturiu galimybės prisijungti prie interneto
nepakankamas kompiuterinis raštingumas
laisvo laiko trūkumas
man nesvarbu, ką veikia valdžia ir kokie klausimai svarstomi Tarybos posėdžiuose
kita (įrašykite)
Ką dar galite pasakyti apie elektroninės demokratijos reikšmę ir elektroninių paslaugų reikalingumą? Kaip būtų galima efektyviau panaudoti informacines ryšio priemones plačiau įtraukiant gyventojus į svarbių klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimą?