Į pradžią
Spausdinti puslapio vidurį
Į pradžią El.paštas Svetainės žemelapis
Neįgaliesiems
PRISIJUNGIMAS GYVENTOJAMS
Teisės aktų paieška
Investiciniai projektai
Tarybos posėdžiai
Anketa
Diskusijos
Tinklaraštis


Gyventojams
Verslininkams
Turistams
Biudžetinė įstaiga
Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai
Tel.: (8 450) 43 142,
Faks.: (8 450) 43 134,
El. p.: savivaldybe@birzai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas: 188642660
Strateginis planas
 
 

           


        BIRŽŲ MIESTO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS 2014-2020 M. GALIMYBIŲ STUDIJA

PATVIRTINTAS ATNAUJINTAS BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIS PLANAS


Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-57 patvirtintas atnaujintas

 Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginis planas


RAJONO PLĖTROS STRATEGINIO PLANO ATNAUJINIMAS

_________________________________________
PATVIRTINTAS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-313 patvirtintas Biržų rajono savivaldybės 2011–2013 m. strateginis veiklos planas.

Patvirtintas Savivaldybės strateginis veiklos planas


PARENGTAS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-51-008), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Biržų rajono savivaldybės lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Įgyvendinant šį projektą, parengtas Biržų rajono savivaldybės 2011–2013 m. strateginis veiklos planas, kuris detalizuoja ir papildo Biržų rajono plėtros strateginį planą, laikantis strateginiame plane apibrėžtų tikslų bei atsižvelgiant į aplinkos ir vidaus pokyčius. Rengiant strateginį veiklos planą parengtos šešios programos, kuriose nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), vertinimo kriterijai, jų reikšmės, asignavimai ir vykdytojai.

Strateginio veiklos plano programos – tai esminė strateginio veiklos plano dalis, skirta Biržų rajono savivaldybės strateginiams tikslams įgyvendinti. Su parengtu Strateginio veiklos plano projektu galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriuje, Savivaldybės interneto svetainėje, taip pat savo nuomonę pareikšti el. paštu zita.marcinkeviciute@birzai.lt

Savivaldybės strateginis veiklos planas


RENGIAMAS SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Biržų rajono plėtros strateginio plano atnaujinimas ir Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-51-008, toliau – Projektas), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Biržų rajono savivaldybės lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Viena iš Projekto veiklų – Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano parengimas. Įgyvendinant Projektą, parengta Biržų rajono savivaldybės 2011–2013 m. strateginio veiklos plano esamos būklės ir SSGG (stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizė, kurią rengiant išnagrinėtos problemos, įvertinti valdymo srities plėtrai svarbūs veiksniai ir galimos ateities plėtros tendencijos. Analizės rezultatai naudojami Savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano programų tikslams, uždaviniams ir siektiniems rezultatams nustatyti. Su strateginio plano rengimo procesu galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriuje. 

BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIS PLANAS


BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO PAPILDYMAS (2008-08-25 SPRENDIMAS NR. T-207)


BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO PAPILDYMAS (2009-02-27 SPRENDIMAS NR. T-70


BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO PAKEITIMAS (2009-06-15 SPRENDIMAS NR. T-167)


BIRŽŲ RAJONO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO BIRŽŲ RAJONO PRIEMONIŲ PLANO (10.3 LENTELĖ) PAPILDYMAS NAUJOMIS PRIEMONĖMIS (2010-12-21 SPRENDIMAS NR. T-290)
 
Paskutinis atnaujinimas: 2014-07-16 16:22:32
© 2012 - 2013 Biržų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.