Informacija gyventojams


Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

2013 m. Gyvūnų laikymo taisyklės

Gyvūnų laikymo taisyklių pakeitimas

Gyvūnų laikymo normatyvai

 

BIRŽŲ RAJONO BUITINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAI 2018 M.


KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ BIRŽŲ RAJONE IŠDĖSTYMO VIETŲ SĄRAŠAS  schema

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2015-2020 M. PLANAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas 2014 - 2020

GYVŪNŲ LAIKYMO   BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLĖS  

Sutartis dėl Biržų rajono savivaldybės viešosios atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir jos plėtros

Atliekų tvarkymo prevencijos Biržų rajono savivaldybėje studija 

2017 m. 02 mėn. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2017 m. II ketv. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2017 m. III ketv. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. Biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita

2016 m. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo atasakaita (priedas)

2016 m. 01 mėn. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. 05 mėn Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. 08 mėn Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. 10 mėn Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

Lydraštis

 


Biržų rajone pradėta taikyti dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą


       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 ir 302straipsniais, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Biržų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką ir Biržų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Remiantis patvirtinta metodika, nustatomos komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos būtinosios sąnaudos, reikalingos dvinarės rinkliavos dydžiui Biržų rajono savivaldybėje apskaičiuoti.

       Dvinarė vietinė rinkliava Biržų rajono savivaldybės teritorijoje taikoma nuo spalio 1 d. Visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai mokės dvinarę rinkliavą, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Tokiu būdu siekiama skatinti atsakingą atliekų rūšiavimą, mažinti į sąvartyną patenkančių atliekų srautą.

      Pastovioji rinkliavos dalis Biržų rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto paskirties ir ploto. Gyvenamiesiems namams ir butams pastovioji dalis skaičiuojama plotą padauginant iš nustatyto įkainio – 3,2 Eur/10 kv. m. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas – 100 kv. m. Kintamoji rinkliavos dalis individualių namų gyventojams nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir jų ištuštinimo dažnį. 240 l konteinerio ištuštinimas kainuoja 1,50 Eur, 120 l – 0,70 Eur. Butų gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus: asmeniui 9,5 Eur per metus.

      Vietinę rinkliavą nuo spalio 1 d. administruoja UAB Panevėžio regiono Atliekų tvarkymo centras, buitinių ir antrinių  atliekų tvarkymą vykdo ekologinių sprendimų bendrovė ,,Ecoservice projektai“. 


                                               

Nuo 2016 m. vasario 1 d. pradeda veikti užstato už vienkartines pakuotes sistema

 

Užstato už vienkartines pakuotes sistema pradeda veikti 2016 m. vasario 1 d.

 Vienkartinės gėrimų pakuotės priimamos tos, kurios įsigytos nuo 2016 m. vasario 1 d. ir pažymėtos privalomu ženklu.

Iki 2016 m. vasario 1 d. nupirktų gėrimų pakuotės, kurios nepažymėtos užstatą nurodančiu ženklu, nepriimamos į užstato sistemą. Tokias pakuotes reikia išmesti į rūšiavimo konteinerius.

Taromatai, rankinio priėmimo vietos įrengtos parduotuvėse nuo 300 m2 ir kaimo parduotuvėse.

Užstatas už vienkartines pakuotes taikomas plastiko (PET), metalo, stiklo pakuotei – nuo 100 ml iki 3 litrų.

Užstatas už vienkartines pakuotes taikomas alkoholiniams ir nealkoholiniams gėrimams, alui, girai, sultims, vaisvandeniams, mineraliniam vandeniui, nektarams, stalo vandeniui.

Perkant parduotuvėje gėrimus, supakuotus į vienkartinę pakuotę, reikės sumokėti užstato dydį už kiekvieną pakuotę – 0,10 euro.

Užstatą už vienkartinę pakuotę galima atsiimti grąžinus pakuotes į priėmimo vietas, kurios įrengtos parduotuvėse arba prie jų.

Užstatą už vienkartinę pakuotę galima atsiimti grynaisiais pinigais arba įsigyti prekių ar paslaugų parduotuvėje, kurioje grąžinta pakuotė.

 Daugiau informacijos

       Patvirtintos prekybos vietos, kuriose biržiečiai galės priduoti vienkartines pakuotes, už kurias bus taikomas 10 ct užstato mokestis, ir jį susigąžinti:

 

Surinkimo tipas                                                                       PARDAVĖJAS                        Adresas

 

Laikinai surinkinės rankomis (vėliau stovės taromatas)     UAB Čia Market             Kaštonų g. 17, Biržai 

Laikinai surinkinės rankomis (vėliau stovės taromatas)     UAB Norfos mazmena   J. Basanavičiaus g. 1, Biržai 

Surinkimas taromatu (taromatas jau pastatytas)               UAB Maxima LT             Vabalninko 8a,Biržai 

Surinkimas taromatu (taromatas jau pastatytas)               UAB RIMI LIETUVA            Janonio 5, Biržai 

Surinkimas taromatu (taromatas jau pastatytas)                UAB Palink (IKI)               Vytauto g. 27 , Biržai 

Surinkimas rankiniu būdu                                                 UAB Bočiupis                 Žolinės 9, Vabalninkas 

Surinkimas rankiniu būdu                                             R.Butėno parduotuvė          Sodų aklg.2, Šukonių km. 

Surinkimas rankiniu būdu                                           Čygo-Kalkio TŪB ”Rinkuškiai”       Alyvų g. 8; Biržų k

 

                             Atliekų konteineriai gyventojams - nemokamai

 

Biržų rajono savivaldybės administracija teikė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui (LAAIF) paraišką gauti finansavimą projektui „Pakuotės atliekų mažinimas mišrių komunalinių atliekų sraute.“

Įgyvendinamo projekto esmė – rūšiuojamojo surinkimo konteinerių pirkimas individualių namų valdoms. Nupirkta 3180 vnt. 240 l  talpos konteinerių atliekoms rūšiuoti.  Kitą dalį  tokių pat konteinerių perka atliekų tvarkymo operatorius UAB „Biržų komunalinis ūkis“. Visi šie atliekoms rūšiuoti skirti konteineriai iki gruodžio mėnesio bus išdalinti gyventojams.

Konteinerius dalins ir sutartis su gyventojais pasirašys atliekų tvarkymo operatorius UAB „Biržų komunalinis ūkis“. Gyventojai juos gaus nemokamai. Už rūšiuojamųjų atliekų surinkimo konteinerių aptarnavimą iš gyventojų nebus imamas papildomas mokestis.

Konteinerius pirmiausia gaus tie gyventojai, kurie turi sudarę sutartis su atliekų tvarkymo operatoriumi UAB „Biržų komunalinis ūkis“ dėl mišrių komunalinių atliekų išvežimo. Į šiuos rūšiuojamosioms atliekoms skirtus konteinerius bus galima dėti: plastiko, popieriaus ir metalines pakuotes. Gavus šioms atliekoms rūšiuoti skirtus konteinerius, sumažės gyventojams mišrių komunalinių atliekų kiekiai, nebereikės naudotis kolektyviniais rūšiavimo konteineriais ir papildomai tai nekainuos.

Prašome visų savivaldybės  gyventojų tinkamai tvarkyti atliekas. Nešiukšlinti aplinkos, atnešus šiukšles prie rūšiuojamųjų atliekų konteinerių jas tinkamai išrūšiuoti, palikti švarią aplinką.

Jeigu gyventojai turi stambesnių atliekų, kurių negalima dėti į konteinerius, apie tai pranešti UAB „Biržų komunalinis ūkis" tel. 31 049,  31 806.  Jeigu turite nebenaudojamą  šaldytuvą, televizorių, radiją, akumuliatorių, reikia skambinti Elektronikos platintojų asociacijai  tel. +370  5  272  99 85 ir per 10 dienų iš jūsų paims elektronikos atliekas nemokomai. Yra kita galimybė šiuos  nebereikalingus daiktus patiems nuvežti į stambiagabaričių atliekų aikšteles  Biržų k. ir Vabalninke, Kosmonautų  g. 8. Šių aikštelių darbo laikas: II-V nuo 9.30 iki 18.30, VI nuo 9 iki 15.30. Visi  juridiniai asmenys turi būti sudarę sutartis su įvairių atliekų tvarkytojais.

 

                                                            *****************

 

  

Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių komentaras

Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema

Patarimai ūkininkams

 

2014 m. Panevėžio regioniniame sąvartyne pašalintų komunalinių  biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA 2 priedas (2014-08-05)

 

REGIONINIAME NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA*3 priedas (2014-08-05)

 

NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄVARTYNUOSE PAŠALINTŲ KOMUNALINIŲ BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ KIEKIO VERTINIMO ATASKAITA (14.01.16)

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-12 18:49:23