Informacija gyventojams


Biržų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

2013 m. Gyvūnų laikymo taisyklės

Gyvūnų laikymo taisyklių pakeitimas

Gyvūnų laikymo normatyvai

 

BIRŽŲ RAJONO BUITINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAI 2018 M.


KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ BIRŽŲ RAJONE IŠDĖSTYMO VIETŲ SĄRAŠAS  schema

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2015-2020 M. PLANAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Panevėžio regiono atliekų tvarkymo planas 2014 - 2020

GYVŪNŲ LAIKYMO   BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLĖS  

Sutartis dėl Biržų rajono savivaldybės viešosios atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir jos plėtros

Atliekų tvarkymo prevencijos Biržų rajono savivaldybėje studija 

2017 m. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2017 m. 02 mėn. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2017 m. II ketv. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2017 m. III ketv. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. Biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita

2016 m. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo atasakaita (priedas)

2016 m. 01 mėn. Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. 05 mėn Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. 08 mėn Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

2016 m. 10 mėn Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

Lydraštis

 

2018 m MKA tyrimas Biržų r_žiema

2017 m Aplinkos monitoringo ataskaitaBiržų rajone pradėta taikyti dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą


       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 25 ir 302straipsniais, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės taryba nusprendė patvirtinti Biržų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką ir Biržų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Remiantis patvirtinta metodika, nustatomos komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos būtinosios sąnaudos, reikalingos dvinarės rinkliavos dydžiui Biržų rajono savivaldybėje apskaičiuoti.

       Dvinarė vietinė rinkliava Biržų rajono savivaldybės teritorijoje taikoma nuo spalio 1 d. Visi nekilnojamojo turto objektų savininkai, naudotojai ar valdytojai mokės dvinarę rinkliavą, kurią sudaro pastovioji ir kintamoji dalys. Tokiu būdu siekiama skatinti atsakingą atliekų rūšiavimą, mažinti į sąvartyną patenkančių atliekų srautą.

      Pastovioji rinkliavos dalis Biržų rajono gyventojams priklauso nuo nekilnojamojo turto paskirties ir ploto. Gyvenamiesiems namams ir butams pastovioji dalis skaičiuojama plotą padauginant iš nustatyto įkainio – 3,2 Eur/10 kv. m. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas – 100 kv. m. Kintamoji rinkliavos dalis individualių namų gyventojams nustatoma pagal naudojamų konteinerių skaičių, tūrį ir jų ištuštinimo dažnį. 240 l konteinerio ištuštinimas kainuoja 1,50 Eur, 120 l – 0,70 Eur. Butų gyventojams kintamoji dalis priklauso nuo gyventojų skaičiaus: asmeniui 9,5 Eur per metus.

      Vietinę rinkliavą nuo spalio 1 d. administruoja UAB Panevėžio regiono Atliekų tvarkymo centras, buitinių ir antrinių  atliekų tvarkymą vykdo ekologinių sprendimų bendrovė ,,Ecoservice projektai“. 


                                      

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-05 08:35:14