Nevyriausybinės organizacijos

 NVO TARYBOS NUOSTATAI   

 NVO TARYBOS SUDĖTIS


Kviečiame teikti kandidatūras į nevyriausybinių organizacijų tarybą

              

            Atsilaisvinus vienai vietai Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryboje (toliau – Taryba), kviečiame Biržų rajono nevyriausybines organizacijas, norinčias dalyvauti Tarybos veikloje, teikti  kandidatūras Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui (Vytauto g. 38, Biržai, el. p. jaunimas@birzai.lt, tel. 8 684 75 167) iki š. m. sausio 20 d. 


KVIEČIA NVO TEIKTI PARAIŠKAS 2017 METAMS PAGAL 2015–2018 M. VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMĄ 

2017-03-13

Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2015–2018 m. veiklos rėmimo programą, skelbiamas 2017 m. konkursas finansavimui gauti.
Finansuojant veiklas siekiama suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, aktyvinti Biržų rajono bendruomenes, skatinti nevyriausybines organizacijas prisidėti prie aktualių Biržų rajono savivaldybės problemų sprendimo.

Finansinė parama skiriama veikloms:

            ugdančioms pilietiškumą, sąmoningumą, skatinančioms gyventojus įsitraukti į aktualių  problemų sprendimą;

            teikiančioms naudą ne tik dalyviams, bet ir visuomenei;

            siūlančioms naujas kultūrinės ir visuomeninės veiklos iniciatyvas;

            įtraukiančioms jaunimą, ugdančioms jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą;

            prisidedančioms prie Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų plano įgyvendinimo.

Paraiškas Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui teikti iki kovo 31 d. 

Daugiau informacijos tel. 8 612 98 151  el. paštas lina.vireliuniene@birzai.lt 
NVO programa
Paraiškos pavyzdys

Finansavimo sutarties forma
Projekto duomenų lentelė
Ataskaitos forma

 

Nemradas – vieta, kur vaikai suranda draugus visam gyvenimui

Stovykla „Nemradas“ šiais metais organizuojama jau 23-ią kartą. Šį kartą ji vyks liepos 16-23 dienomis. Nemradas‘16 stovyklos direktorė - Irma Zablackaitė, o dvasinis kapelionas - lektorius Vaidotas Ickys. Laukiame net 100 vaikų – stovyklautojų nuo 7 iki 14 metų.
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais, visi stovyklautojai bus suskirstyti pagal amžių – berniukai ir mergaitės bus atskiruose būriuose, o kiekvienas būrys turės po du vadovus – atsakingus savanorius. Lietuvos evangelikų reformatų jaunimo draugijos „Radvila” paskirtas stovyklos direktorius dirbs administracinį stovyklos vedimo ir organizavimo darbą, dvasinis vadovas – stovyklos kapelionas – prižiūrės stovyklos mokymo programą, vykdys sielovadą ir supažindins vaikus su krikščioniškomis vertybėmis. Na, o savanoriai – vadovai organizuos renginius, prižiūrės vaikus, saugos ir globos juos bei padės tiek direktorei, tiek dvasiniam vadovui sukurti kiek įmanoma geriausią ir įdomiausią stovyklą.
Stovyklos dienotvarkė – gan įtempa: kasdieniai būreliai, tokie kaip šokiai, drama, žurnalistika, dailė, giedojimas, apyrankių pynimas, origami, plaukimas, futbolas, krepšinis ir kiti. Taip pat vaikus džiugins įvairūs vakariniai renginiai – lobis, stovykliada, diskoteka, būrių prisistatymas, protmūšis, kazokai ir plėšikai – visa tai ne tik suteiks stovyklautojams progą pasireikšti, bet ir ugdys jų kūrybiškumo, iniciatyvos, komandiškumo jausmą.
Šių metų stovyklos tema - Piligrimo kelionės. Jos taps kiekvienos dienos teatro inscenizacijų bei kasdienių diskusijų ir pamokslo pagrindu. Septynias dienas vaikai ne tik žais, bendraus ir aktyviai leis laiką, bet ir interpretuos bibliją bei pritaikys šventojo rašto pamokymus savo gyvenime.
„NemRadas” – tai vieta, kur kasmet susitinka ir aktyviai ilsisi energingi, kūrybingi vaikai, į paauglystę žengiantys jauni žmonės, kurių požiūris į gyvenimą pozityvus ir žingeidus.
Kuo šie metai bus išskirtiniai? Šiais metais bus suorganizuojama kaip niekad daug siurprizų ir staigmenų, kiek pasikeis dienotvarkė, bus ne tik fotografuojamos, bet ir filmuojamos įsimintinos akimirkos, iš kurių tėveliams bus sukurtas video, apibendrinantis, ką jų vaikučiai veikė visą savaitę.
Norintiems dar daugiau sužinoti apie stovyklą, pasiteirauti dėl anketų ar tiesiog išreikšti norą bendradarbiauti – susisiekite su Irma Zablackaite arba apsilankykite oficialiame „Nemradas“ tinklalapyje.

                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                            Parengė Simona Česnakaitė

                     

 


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

           NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO FONDO PARAMAI GAUTI

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondas (toliau – Fondas), kurio steigėja yra Biržų rajono savivaldybės taryba, kviečia Biržų  rajone registruotas ir čia veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO), teikti paraiškas Fondo paramai gauti.
Paraiškas gali teikti tik tos NVO, kurios jau įgyvendina ar rengiasi įgyvendinti Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis finansuojamus ar iš dalies finansuojamus projektus ir ieško finansinės paramos tokio projekto įgyvendinimui.

 !!! SVARBU: į Fondą paramos besikreipianti NVO turi turėti ES ar kitos programos/fondo lėšų paskirstymą administruojančios institucijos sprendimą dėl lėšų skyrimo NVO parengtam projektui.

Paraiškos bus vertinamos ir sprendimas dėl jų finansavimo priimamas vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T-29 „Dėl  Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ bei Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A-371 „Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos forma (įsakymo nr. A-371 1 priedas)

Informaciją ir konsultacijas dėl paraiškų pateikimo suteiks Fondo komisijos narė Jurga Bagamolovienė, tel. 43 123, el.p. jurga.bagamoloviene@birzai.lt.
                                                                                                                                          
Fondo informacija


  Pirmame Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje

        Įvyko naujai sukurtos Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos, sudarytos iš nevyriausybinių organizacijų atstovų ir lyderių, politikų ir administracijos darbuotojų pirmasis posėdis. Jo metu taryba išsirinko pirmininką. Juo absoliučia balsų dauguma išrinktas Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas, kelių nevyriausybinių organizacijų valdybos narys, Merūnas Jukonis. Pavaduotoja išrinkta Jurga Bagamolovienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, esanti ir Biržų lengvosios atletikos klubo narė. Taryba taip pat nustatė Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos vieną iš prioritetų: į projektų įgyvendinimą bei dalyvavimą organizacijos turėtų įtraukti ir kitas organizacijas bei įstaigas.  

Taryba - visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, skatinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką Biržų rajono savivaldybėje.

Tarybos tikslas: skatinti nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą ir nevyriausybinių plėtros politikos formavimą savivaldybėje, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms.

NVO tarybos nariai:

NVO tarybos nuostatatai

NVO tarybos kontaktai:
jaunimas@birzai.lt, tel. 8 684 75 167.

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos informacija

 

                                                                       ,,EKOLOGIJOS DIENOS BIRŽUOSE“

 

          Jau antrus metus Biržų kultūros centro atviros jaunimo erdvės savanoriai su partneriais vykdo socialinį projektą  „Ekologijos dienos Biržuose“, skirtą Pasaulinei Žemės dienai paminėti  bei tarptautiniam renginiui Žemės valanda, kuris skirtas atkreipti dėmesį į aplinką, kurioje gyvename, klimato atšilimo bei taršos problemas, skatinant kiekvieną gyventoją prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo.

 

       „Ekologijos dienos Biržuose“ projektas šiais metais buvo atidarytas kovo 20 dieną, prie Savivaldybės iškeliant  Žemės valandai  skirtą vėliavą. Kovo 23 dieną  Biržų jaunimo savanoriai mieste dalino lankstinukus apie atliekų rūšiavimą.

 

          Kovo 24-27 dienomis Biržų regioninio parko direkcijoje vyko  paroda, kurioje Biržų ir Biržų rajono mokyklų mokinių darbai buvo pagaminti iš antrinių žaliavų. Jos tikslas buvo parodyti jog iš antrinių žaliavų galima padaryti meną. Parodoje buvo galima išvysti Biržų ,,Atžalyno“ vidurinės mokyklos, ,,Kaštonų“ pagrindinės mokyklos, Kratiškių pagrindinės mokyklos, vaikų socializacijos centro ,,Širvena“ moksleivių darbus.  Įvertinus mokinių darbus buvo atrinkti trys kūrybiškiausi darbai. Laimėtojai  - Justina Grubinskaitė ir Indrė Miežonytė Kratiškių pagr. mokykla,  Gustė Varžinskaitė Biržų atžalyno vid. mokykla ir 7a, 6b ,,Kaštonų“ pagrindinė mokykla.  Prizus nugalėtojams įsteigė UAB ,,Biržų duona“.

 

                             Projektas „Ekologijos dienos Biržuose“ – tai bendrumo ir solidarumo su žmonėmis ir Žeme veiksmas, suprantamas visų tautybių, lyčių, amžiaus, įsitikinimų žmonėms. Dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse išreiškiame pasitikėjimą, bendrą rūpestį  Žeme ir meilę jai.

 

                             Balandžio 11 d. Biržų jaunimo savanoriai visus kvietė į  finalinis projekto renginį  „Bundanti žemė“ , kuris  vyko Biržų kultūros centre. Šis renginys vainikavo savanorių vykdomą projektą „Ekologijos dienos Biržuose“. Projekto finalinis renginys prasidėjo koncertine programa, kurioje dalyvavo J. Garnelienės vadovaujamas pop choras, Biržų kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Dijuta“, gitaristas Aurimas Jakimavičius, jaunimo tautinių šokių grupė „Raitytinis“ , Vabalninko vaikų dienos centro „Aš-Jis“ šokėjai, Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvas „Aušra“. Renginys baigėsi ,, Diena po rytojaus“ filmo  peržiūra.                     

 

Projekto  rėmėjai :

 

•Biržų rajono savivaldybė

 

•Biržų krašto muziejus „Sėla“

 

•Biržų regioninis parkas

 

•Lidija Briedienė

 

•UAB „Biržų duona“

 

•Valdemaras Valkiūnas

 

•L. Januševičienės „Gėlių namai“

 

•Sodeliškių dvaro sodyba

 

 Informaciniai rėmėjai

 

• Laikraščiai „Biržiečių žodis“ ir „Šiaurės rytai“

 

• Balticum TV (Biržų žinios)

 

 

 

                                           Kviečia NVO teikti paraiškas pagal 2015–2018 m. veiklos rėmimo programą 

 

Biržų rajono savivaldybės taryba patvirtino Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2015–2018 m. veiklos rėmimo programą.

Programos tikslas – suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, aktyvinti Biržų rajono bendruomenes, skatinti nevyriausybines organizacijas prisidėti prie aktualių Biržų rajono problemų sprendimo.

             Finansinė parama skiriama veikloms:

            ugdančioms pilietiškumą, sąmoningumą, skatinančioms gyventojus įsitraukti į aktualių Biržų rajono problemų sprendimą;

            teikiančioms naudą ne tik dalyviams , bet ir visuomenei;

            siūlančioms naujas kultūrinės ir visuomeninės veiklos iniciatyvas;

            įtraukiančioms jaunimą, ugdančioms jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą;

            prisidedančioms prie Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų plano įgyvendinimo ir Biržų rajono nevyriausybinių organizacijų tarybos pasiūlytų veiklų prioritetų.

NVO tarybos pasiūlytas prioritetas: į projekto įgyvendinimą bei dalyvavimą įtraukiantys ir kitas Biržų rajono savivaldybės nevyriausybines organizacijas.    

Paraiškas Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui teikti iki gegužės 8 d. 

 

 

Daugiau informacijos: tel. 8 612 98 151 ir  8 68475167, el. paštas kultūra@birzai.lt ir jaunimas@birzai.lt

 

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 04 mėn. 09 d. sprendimas Nr. T-80

NVO programa

Paraiškos pavyzdys

Finansavimo sutarties forma

Projekto duomenų lentelė

Ataskaitos forma

                                                                                         Biržų rajono savivaldybės informacija

 

                               

                                  Įvyko konsultacija dėl jaunimo projektų teikimo

 

 Spalio 7 d. Biržų atviroje jaunimo erdvėje įvyko konsultacija dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir  su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo programos projektų teikimo.

  Susitikime dalyvavo Biržų jaunimo klubo „Regilda“ vadovė, Juostaviečių ir Pačeriaukštės bendruomenių vadovai, Kučgalio bendruomenės jaunimo lyderiai. Konsultaciją vedė Savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis.

 Vadovaudamiesi Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25  d. sprendimu Nr.  T–215, Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra paskelbusi Biržų rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos rėmimo programos projektų finansavimo konkursą.

 Programos tikslas – paskatinti Biržų rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas prisidėti prie Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013–2018 metų plano, patvirtino Biržų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-300, įgyvendinimo ir užtikrinti tinkamas jaunimo organizacijų, kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir plėtros sąlygas, iš dalies finansuojant  jų veiklą.

  Didžiausia vieno projekto, jei jis neturi papildomų finansavimo šaltinių, finansavimo suma yra 800 Lt. Jei projektas turi papildomų finansavimų šaltinių, kurie sudaro ne mažiau 30 proc. projekto sumos, didžiausia programos finansavimo suma yra 3000 lt.

Bendra 2014 m. programos projektų finansavimo suma yra 4 000 lt.

Paraiškos priimamos iki š. m. spalio 21 d. (imtinai) Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriuje, Vytauto g. 59 (III aukštas), Biržai.

Projektų veiklos gali vykti iki š. m. gruodžio 20 d.

Daugiau informacijos gali suteikti Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis, tel. 42118, mob. tel. 8 684 75 167, el. p. jaunimas@birzai.lt.
                    

                                                                                          Biržų rajono savivaldybės informacija   

Priedai:
PROGRAMA

Priedas nr. 1 (Paraiškos forma)

Priedas nr. 2 (Sutarties pvz.)

Priedas nr. 3 (Patikslinimo pvz.)

Priedas nr. 4 (Ataskaitos pvz.)

 

                      Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo 2013-2018 metų planą galima rasti čia: www.birzai.lt/index.php?1772928754

 

 

                                             Nevyriausybinių organizacijų dėmesiui

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 641 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ (aktuali redakcija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 1010), yra sudaroma Nevyriausybinių organizacijų taryba, kuri susideda iš dvidešimt narių: devynių valstybės institucijų ir įstaigų atstovų, vieno Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovo ir dešimties nevyriausybinių organizacijų atstovų. Nevyriausybinių organizacijų atstovus bendru sutarimu pasiūlo nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijos.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama paskatinti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, 2014 m. spalio 23 d. 10 val. kviečia nevyriausybinių organizacijų atstovus, ketinančius siūlyti savo kandidatus į Nevyriausybinių organizacijų tarybą, bei nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijas susirinkti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus konferencijų salėje (Laisvės pr. 28, Vilnius) ir išrinkti dešimt nevyriausybinių organizacijų atstovų, kurie bus deleguojami į Nevyriausybinių organizacijų tarybą.

 

Siekiant sklandaus nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimo, prašome iki 2014 m. spalio 20 d. registruotis el. paštu Egle.Kanopaite@socmin.lt. Pateikiant informaciją apie dalyvavimą, prašytume nurodyti vardą, pavardę, tel. numerį ir (ar) el. adresą bei organizaciją, kuriai atstovaujama. Prašome atskirai pažymėti, jei atstovaujama nacionalinei skėtinei nevyriausybinei organizacijai (pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą nacionaline skėtine nevyriausybine organizacija yra laikoma tokia organizacija, kuri įsteigta pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, vienijanti vienoje ar keliose atskirose viešosios politikos srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas, siekiančias bendrų tikslų).

 

Rekomenduojame nevyriausybinių organizacijų atstovams atvykti su rašytiniais nevyriausybinės organizacijos įgaliojimais.

 

                                                                     Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

 

 

                            Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti projektus

Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2014 m. veiklos rėmimo programa.

Programos tikslas – suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, aktyvinti Biržų rajono bendruomenę, skatinti nevyriausybines organizacijas prisidėti prie aktualių Biržų rajono problemų sprendimo.

Lėšos skiriamos iš Savivaldybės 2014 m. biudžeto programos „Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos“.  Programai įgyvendinti  2014 m. skirtos  lėšos – 10000 Lt.

 

 2014 m. finansinė parama skiriama veikloms:

- ugdančioms pilietiškumą, sąmoningumą, skatinančioms gyventojus įsitraukti į aktualių Biržų rajono problemų sprendimą;

- teikiančioms naudą ne tik dalyviams , bet ir visuomenei;

- siūlančioms naujas kultūrinės ir visuomeninės veiklos iniciatyvas;

- įtraukiančioms jaunimą, ugdančioms jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą;

- skirtoms šeimai,bei Šeimos metams paminėti.

  Finansinė parama nėra skiriama:

-  komercinei veiklai;

- kasdienei organizacijos veiklai arba dirbančiųjų pagal darbo sutartis atlyginimams;

- projektams, kuriems 2014 m. jau skirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia Biržų rajono nevyriausybines organizacijas, kurioms 2014 metais neskirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų, teikti projektus.

Paraiškos iki š. m. balandžio 18 d. priimamos Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriuje (Vytauto g. 59, 3 a., 302 kab).

SPRENDIMAS DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 2014 M. VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

BIRŽŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS  NEVYRIAUSYBINIŲ  ORGANIZACIJŲ  2014 M. VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMA

 

Priedai: 1  2  3  4

 

 

 

                                                            Biržų rajono savivaldybės informacija

  

                                       Kviečia į mokymus „Efektyvus savanorių organizavimas“

 

          Nevyriausybines (visuomenines) organizacijas ir kitus, kam aktuali savanorystė ir jos organizavimas, kviečiame registruotis į š. m. lapkričio 8 d. (penktadienį) vyksiantį seminarą. „Efektyvus savanorių organizavimas“. 

          Seiminaras vyks Biržų atviroje jaunimo erdvėje, adresu  Rotušės 24b. Biržai.   Seminaro pradžia 10 val.

         Visus norinčius prašome registruotis iki lapkričio 4 d.  elektroniniu paštu: jaunimas@birzai.lt arba telefonais Nr. 8 671 12400 (Merūnas)  ir  8 679 58474 (Asta).

           Registruojantis pateikite savo vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją bei kontaktus (el. paštą).

Seminaro „Efektyvus savanorių organizavimas“ metu  savanoriško darbo organizavimo žinovai pristatys savanorių motyvavimo ir skatinimo priemones naudojant žaidybinius metodus, nuotolinės savanorystės galimybes, mokys savanorių aktyvaus įtraukimo būdų, taip pat pateiks praktinių patarimų apie efektyvų savanoriškos veiklos organizavimą ir drauge su dalyviais analizuos regione dažniausiai kylančias savanoriško darbo organizavimo problemas bei ieškos būdų joms spręsti.

Seminaro programa (spausti čia).

Dalyvių skaičius ribotas, tad kviečiame registruotis.

 

Seminaro „Efektyvus savanorių organizavimas“

P r o g r a m a

 

Biržų atvira jaunimo erdvė, Rotušės 24 b, Biržai,

 2013 lapkričio 8 d.

 

 

 

9.30

Dalyvių registracija

10.00

Įvadas, dalyvių prisistatymas, lūkesčiai

10.30

Dažniausiai kylančias savanoriško darbo organizavimo problemos ir jų sprendimo būdai (diskusija).

11.30

Kavos pertrauka

11.45

Savanorių aktyvus pritraukimas ir įtraukimas.

Nuotolinis savanoriškas darbas.

Efektyvus savanorių motyvavimas ir skatinimas.

 

13.00

Pietūs (išlaidas padengs seminaro organizatoriai)

14.00

Savanorių dalyvavimas organizacijos valdyme.

Savanorių savivalda.

(Atvejų analizė)

15.45

Kavos pertrauka

16.00

Efektyvus savanoriškos veiklos organizavimas – gerosios praktikos patarimai.

16.30

Apibendrinimas, pažymėjimų teikimas, atsisveikinimas

                                                        „Maisto banke“ paaukota už 16 000 Lt
                     

                      Savaitgalį Lietuvoje vyko rudeninė „Maisto banko“ akcija. Biržuose ji vyko su šūkiu „Rudeniški gerumo spinduliai“. Akcijos metu biržiečiai 7 vietinėms nevyriausybinėms organizacijoms dosniai aukojo maisto produktus ir higienos reikmenis. Biržų rajono gyventojai kartu paaukojo 5049 produktus (beveik penktadaliu daugiau, nei pavasarį).

               

 

                                                         Rezultatai
                      Skirtingose parduotuvėse buvo aukojama skirtingoms organizacijoms.
                      Vabalninko šeimos ugdymo ir laisvalaikio centras „Aš-Jis“ produktus rinko tik penktadienį „Norfoje“ (prie turgaus), kur gavo 183 produktus paramos.
                      Daugiausiai per dvi dienas paaukota prekybos centre „IKI“, kur paramą rinko paramos ir labdaros fondas „Vilties šviesa“. Čia akcijoje dalyvavo ir daugiausiai savanorių. „Vilties šviesa“ fondo direktorė Vera Šnarienė informavo, jog organizacijos įkurtiems vaikų dienos centrams Biržuose (Kęstučio g. 12) ir Vabalninke (S. Nėries 19)
surinko 1173 maisto produktų ir higienos priemonių. Už juos bus maitinami centrus gausiai lankantys vaikučiai, daugiausiai iš socialiai remtinų ar asocialių šeimų.

                      Nedaug atsiliko ir VšĮ „Pagalbos centras“, paramą rinkęs Respublikos g. „Norfoje“.  Čia paaukoti  1066 vienetai. Organizacijos koordinatorė šiai akcijai Gitana Stasiulionienė sakė, jog „Pagalbos centro“ surinkti produktai bus išvežioti Biržuose į naujas patalpas Respublikos g.  persikėlusį jų vaikų dienos centrą, taip pat organizacijos kuruojamus tokius centrus Pačeriaukštėje ir Papilyje. Parama bus dalinama ir kaimiškose vietovėse gyvenantiems nepasiturintiems neįgaliems asmenims bei itin vargingai gyvenančioms šeimoms, kuriomis rūpinasi ši viešoji įstaiga.

                      Geri rezultatai pasiekti ir „Maximoje“, esančioje Vabalninko g. Šioje parduotuvėje Jungtinės metodistų bažnyčios vaikų dienos centrui paaukota  net 1015 produktai.

                      Biržų rajono neįgaliųjų draugija maisto savo organizacijos nepasiturintiems nariams iš Vytauto g. „Maxima“ apsilankiusių žmonių gavo 633 vienetus produktų.

                      Vaikų globos namai „Vaiko užuovėja“ parduotuvėje „Rimi“ surinko 575 produktus.

                      „Maisto banko“ akcijos naujokas - Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyrius  - šeštadienį „Norfoje“ surinko 404 produktus. Mokymo įstaigos socialinė pedagogė Vilma Indriliūnienė teigė, jog parama bus padalinta vargingai gyvenantiems į Vabalninką mokytis atvykusiems mokiniams. 

                   

                    Biržiečiai per dvi dienas paaukojo daugiau nei 5000 produktų už maždaug 16 000 Lt. Tai kiek daugiau nei pavasarį ir pastebimai daugiau nei praėjusį rudenį. Bendrai Biržų rajono parduotuvėse užfiksuoti 2362 paaukojimo atvejai, kai aukota pavieniui ar kartu su šeima. Biržų rajonas aukojimo atvejais kelis kartus aplenkė kaimyninius rajonus: Pasvalyje aukota 984 kartus, Kupiškyje – 649, Rokiškyje – 899, Pakruojyje – 745 ir pan. Nedaug Biržai atsiliko net nuo didmiesčio Šiaulių.
                      Vidutiniškai biržiečiai vienoje parduotuvėje vieno aukojimo metu nupirko po 2 prekes.

                      Daugiausiai paaukota makaronų (1209 vnt.), kruopų (681 vnt.) ir cukraus (442 vnt.). Taip pat nemažai gauta miltų (269 vnt.), aliejaus (335 vnt.), arbatos (377 pakelių), ryžių (238 vnt.), sultinio ir užpilamos sriubos (308 vnt.) bei sausainių (265 pakelių).  Kiek rečiau pasitaikė šokolado, žuvies, mėsos ir daržovių  konservų, sausų pusryčių, margarino, uogienės bei higienos priemonių.

                      Paramos akcijos aktyviai savo laiką aukojo ir šauniai prisidėjo 92  biržiečiai savanoriai, daugiausiai jaunimas. Visos organizacijos labai džiaugėsi ir dėkojo jiems. Be didelės savanorių pagalbos būtų buvę daug sunkiau. Akcijos koordinatoriai paskaičiavo, jog savanorių dviejų dienų darbas Biržuose, jei jiems būtų mokamas minimalus valandinis atlyginimas, kainuotų daugiau nei 3000 Lt.

                      „Visų organizacijų vardu norime padėkoti biržiečiams, prisidėjusiems prie paramos akcijos. Jūsų parama organizacijoms tikrai labai svarbi jų veiklai vykdyti. Tai dar kartą buvo puikus pavyzdys, kad surėmę pečius esame didelė jėga. Tai parodo skaičiai ir bendrai surinkta didelė parama.“ – sakė akcijos koordinatorė Panevėžio regione Asta Čeponinė.

                      Dauguma aukotojų buvo skirta padėkos dovanėlė, tačiau ne visiems šių užteko. Išskirtinėmis dovanėlėmis nustebimo „Vilties šviesa“, papildomai savo jėgomis pasigaminę gražias rudeniškas padėkas – obuoliukus su įsmeigtu vėliavėle, ant kurios buvo ranka rašyta padėka ir užrašas, kam paaukota.

                      Kita „Maisto banko“ akcija kaip įprasta numatoma pavasarį, kai vėl galėsime suremti pečius ir pasidalinti savo gerumu, kuris virsta didele ir svarbia parama mūsų rajono organizacijų veiklai bei jos plėtrai.

                      Akcijos globėja Biržuose – merė Irutė Varzienė. Akcijos koordinatorius Biržų rajone – Merūnas Jukonis.

 

                        10 tūkst. litų − nevyriausybinių organizacijų veiklai

 

            Biržų rajono savivaldybė paskirstė ir patvirtino biudžeto lėšas – 10 tūkst. litų − Biržų rajono nevyriausybinių organizacijų 2013 m. veiklos programai įgyvendinti pagal pateiktus projektus:

 

Projektą įgyvendinanti organizacija

Projekto pavadinimas

Skirtos lėšos

Pagyvenusių žmonių asociacija Biržų skyrius

„Biržų-Grodzisko senjorų vasara“

1300 Lt

Politinių kalinių ir tremtinių bendrija

„Istorinės atminties išsaugojimas jaunosios kartos patriotiniam auklėjimui“

1300 Lt

Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga

„Bendruomeniškumas ir Biržų rajono pristatymas šalies bendruomenėms“

900 Lt

Lietuvos invalidų draugijos Biržų skyriaus sergančių onkologinėmis ligomis klubas

„15 metų mes likom nenugalėti“

500 Lt

Trečiojo amžiaus universitetas

„Garbus amžius – ne kliūtis“

500 Lt

Motociklininkų klubas AQUILA MCC

„Aplink Biržus – su vėjeliu“

500 Lt

Biržų rankdarbių asociacija „Fantazijų skrynia“

„Lino kelias“

500 Lt

Pačeriaukštės kaimo bendruomenė

Pačeriaukštės seniūnijos kaimo bendruome-nių vizitas pas Žemaitijos kaimų bendruomenes

300 Lt

Pabiržės bendruomenė

„Kraštiečiai ir jų tarmės“

300 Lt

Rinkuškių bendruomenė

„Aktyvus jaunimas – stipri bendruomenė“

300 Lt

Juostaviečių bendruomenė

„Mes kartu ir mes jėga!

300 Lt

Medeikių kaimo bendruomenė

„Kai paslysta liežuvis 2013“

300 Lt

Smilgių bendruomenė

„Kur man mažų augina“

300 Lt

Geidžiūnų bendruomenė

„Gyvenkime sveikai, linksmai ir sportiškai“

300 Lt

Liesiškių kaimo bendruomenė

„Ainam pasikieminėt“

300 Lt

Rovėjos bendruomenė

„Gyva tarmė – gyva kalba“

300 Lt

Lietuvos ūkininkų draugijos Šukionių skyrius

„Kaimo moterims rūpi visų sveikata ir kultūrinis gyvenimas“

300 Lt

Asociacija „Biržėnai“

„Biržėnai – Biržams ir biržiečiams“

300 Lt

Asociacija „Šalpusnis“

„Esame pilietiški ir aktyvūs“

300 Lt

Biržų rajono neįgaliųjų draugija

„Draugystė be sienų“

300 Lt

Biržų rajono kareivių motinų sąjunga

Bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis stiprinimas

200 Lt

L.P.S. „Bočiai“ Biržų bendrija

Renginys-koncertas su Kauno rajono kolektyvais

200 Lt

Klubas „Svaja“

„Atitolinant vienatvę“

200 Lt

 

 

 

Iš viso

10 000 Lt

                                                                                       Biržų rajono savivaldybės informacija

_______________________________________________________________________________

 

 

 Dirbančių su nevyriausybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis bei bendruomenėmis dėmesiui!

Primename, kad tinklalapyje http://www.pilieciams.eu/  galima rasti projektų teikimo pagal Europos Sąjungos programos „Europa piliečiams 2007-2013“ 2 veiksmo 3 priemonę „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“ paraiškos formą, kurią organizacijos kviečiamos užpildyti ir iki 2013 m. vasario 1 d. pateikti programą administruojančiai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai (EACEA).

Biržų rajono savivaldybės informacija

 


 

 

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti projektus

Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia Biržų rajono nevyriausybines organizacijas, kurioms 2013 metais neskirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų, teikti projektus.

2013 m. bus finansuojami šiuos prioritetus atitinkantys tiksliniai projektai:
1. ugdantys pilietiškumą, kompetenciją dalyvauti sprendžiant rajono bendruomenei svarbius klausimus;

2.  prisidedantys prie nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su rajono, šalies ir užsienio įstaigomis ir organizacijomis;

3. prisidedantys prie Biržų rajono bendruomenės aktyvaus dalyvavimo kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime;

4.  prisidedantys prie  Seimo paskelbtų 2013 metų progų paminėjimo.

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2013 metų veiklos rėmimo programa ir paraiškos forma.

Paraiškos iki š. m. balandžio 23 d. priimamos Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriuje (Vytauto g. 59, 3 a., 302 kab).

 


 

 

Biržų rajono savivaldybės kaimo bendruomenės

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos valdymo komisija

 


 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-16 13:43:08