Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO BIRŽŲ RAJONE NAUJIENOS

Numatoma šalinti pavojingus medžius Vytauto g. ir šioje teritorijoje pasodinti naujus sodinukus

 Kraštovaizdžio savasties išsaugojimas, jo tvarkymas ir formavimas tenkinant ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologinius ir estetinius visuomenės poreikius yra vienas svarbiausių valstybės tikslų, nurodytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje. Gatvių želdiniai miestuose yra labai svarbus elementas miestų želdynų sistemoje, nes būtent šie želdiniai yra jungiamoji visų želdynų dalis, kuri taip pat ypač svarbi formuojant miesto mikroklimatą. Gatvės želdiniai, augantys prie važiuojamosios dalies, automobilių stovėjimo aikštelių sugeria mašinų išmetamąsias dujas, surenka dulkes, sulaiko triukšmą ir formuoja mums visiems palankią aplinką. 

Dauguma Biržų miesto gatvių želdinių yra pasiekę brandos amžių, todėl turi būti atidžiai stebimi, kad nekeltų pavojaus mums visiems. Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrius inicijavo gatvės želdinių (12 liepų), augančių šalia pagrindinės Biržų miesto Vytauto gatvės, kurioje eismas intensyvus, greta automobilių stovėjimo aikštelės, šalia esančiame pastate įsikūrusių parduotuvių, kuriose lankosi daug žmonių (šalia žemės sklypo Vytauto g. 36 ir žemės sklype Vytauto g. 38), būklės vertinimą. Biržų rajono savivaldybės administracijos Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija įvertino ir nustatė, kad minėtoje vietoje augančios didelės liepos akivaizdžiai nusilpusios, stipriai pažeistos ligų ir kenkėjų, yra džiūstančių ir nudžiūvusių skeletinių šakų, ūglių prieaugis nedidelis, medžiai sausaviršūniai, stiebuose yra drevių, kuriose matomas medienos suminkštėjimas (puvinys).

Siekiant kaip galima mažiau prarasti gatvės želdyno vientisumą ir nedidinti želdynų fragmentacijos bei atsižvelgiant į tai, jog liepos (12 vnt., iš kurių 2 liepos dvikamienės) yra stipriai pažeistos ir nusilpusios, kelia pavojų žmonių sveikatai ir turtui, numatoma šalinti pavojingus medžius ir šioje teritorijoje pasodinti naujus sodinukus. Įvertinus požeminių komunikacijų tinklus ir nustačius jų apsaugos zonas, kuriose medžių sodinimas yra negalimas, planuojama pasodinti Sodmenų kokybės reikalavimus atitinkančius sodinukus (8 liepas).

 

Lėšos gatvių želdiniams nupjauti ir atsodinti skirtos iš Aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos. 

Želdinių šalinimo darbų pradžia planuojama artimiausiu metu.