Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Atlikta A. Dauguviečio parko vaikų žaidimų aikštelės patikra

Atlikta A. Dauguviečio parko vaikų žaidimų aikštelės patikra Biržų rajono savivaldybės nuotr.

2019 m. birželio mėnesį dalyvaujant Biržų ir Aizkrauklės savivaldybių vadovams buvo iškilmingai atidaryta vaikų žaidimų aikštelė A. Dauguviečio parke.

Šią savaitę atlikta A. Dauguviečio parko vaikų žaidimų aikštelės pagrindinė metinė patikra. Patikros metu akredituotos įstaigos UAB „Tuvlita“ ekspertas atliko vaikų žaidimų aikštelės patikrinimą bendrajam įrangos bei paviršių saugos lygiui nustatyti.  Patikros metu nustatyta, kad vaikų žaidimų aikštelė atitinka LST EN 1176:2018,2019 reikalavimus ir yra saugi naudotis.

Aikštelė įrengta įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės administracijos parengtą ir kartu su Aizkrauklės savivaldybe (Latvija) vykdomą Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 m. programos projektą. Bendra projekto vertė – 177 839,95 euro. Biržams tekusi dalis – 98 180,32 euro (83 453,27 ES ir 14 727,05 savivaldybės biudžeto lėšų). Projektą iš dalies finansavo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa.

Biržų rajono savivaldybės informacija