Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Atnaujintas Plento g. rekonstravimo darbų vykdymas

Biržų rajono savivaldybės administracija ir UAB „Biržų ranga“ 2023 m. vasario 2 d. sudarė viešojo rangos darbų pirkimo - pardavimo sutartį (Nr. SRV-39), kuria numatyta atlikti Biržų miesto Plento gatvės (I etapas) ir Biržų kaimo Rožių gatvės (antras etapas)  rekonstravimo darbus.

2023 m. gegužės 16 d. buvo pasirašytas Susitarimas dėl statybos rangos darbų Sutarties vykdymo sustabdymo. Darbų vykdymas buvo sustabdytas nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki techninio projekto koregavimo pabaigos.

Remiantis rugsėjo 19 d. gautu UAB „Biržų ranga“ prašymu „Dėl  2023 m. vasario 2 d. rangos darbų sutarties (Nr. SRV-39) sustabdymo atšaukimo“ nuo š. m.  rugsėjo 25 d. Sutarties sustabdymas yra atšauktas ir Biržų miesto Plento g. rekonstravimo darbų vykdymas atnaujintas Sutartyje aptartomis sąlygomis ir terminais. Darbų termino pabaiga – 2024 m. birželis.

Biržų rajono savivaldybės informacija