Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano projektas teikiamas viešajam svarstymui

Kovo 29 d. įvyko dar vienas Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos darbo grupės susitikimas. Susitikime be darbo grupės narių dalyvavo Biržų savivaldybės mero pavaduotoja Audronė Garšvaitė, Socialinio vystymo komiteto pirmininkė Astra Korsakienė.

Šio susitikimo metu buvo pristatytas ir aptartas Plano projektas, pasiūlymai, gauti iš darbo grupės narių, vicemerės bei Socialinio vystymo komiteto pirmininkės. Atsižvelgta į „Saulės“ gimnazijos direktoriaus siūlymus dėl strateginio tikslo ir uždavinių bei prioritetų. Patikslintas VII Plano skyrius.

Plano projektas teikiamas viešajam svarstymui. Pasiūlymų, pastabų laukiama iki 2021 m. balandžio 14 d.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projekto prašome teikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriui el. p. svietimas@birzai.lt.

Bendrojo plano projektas ir jo priedai:
Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas (projektas)
1 priedas
2 priedas

Biržų rajono savivaldybės informacija