Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Dėl fiksuoto ir mobiliojo ryšio numerių rinkimo pokyčių

Ryšių reguliavimo tarnyba (2023 m.) patvirtino nacionalinio prefikso 0 diegimo planą viešuosiuose fiksuoto ryšio tinkluose ir viešuosiuose mobiliuose tinkluose. Plane numatyta, kad nacionalinis prefiksas 0 bus diegiamas 3 etapais:

  1. pirmame etape (nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2024 m. vasario 29 d.) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai (toliau – Teikėjai) privalo atlikti parengiamuosius darbus, būtinus nacionalinio prefikso 0 diegimui jų tinkluose;
  2. antrojo etapo metu (nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2025 m. vasario 28 d.) Teikėjai privalo užtikrinti nacionalinio prefikso 0 veikimą, bei viso šio etapo metu užtikrinti tarpmiestinio prefikso 8 veikimą.;
  3. paskutinis ir galutiniams vartotojams svarbiausias etapas turi būti užbaigtas 2025 m. kovo 1 d., kai bus nutrauktas tarpmiestinio prefikso 8 veikimas. Įgyvendinus šį reikalavimą, nuo 2025 m. kovo 1 d. skambinant ryšio numeriu, kuris prasidės tarpmiestiniu prefiksu 8, sujungimas bus negalimas.

Ryšių reguliavimo tarnyba rekomenduoja, kad nuo 2024 m. kovo 1 d. viešai skelbiami telefono numeriai (pvz. kontaktų sąrašuose, įstaigos blankuose, el. pašto parašuose ir t. t.), būtų skelbiami naudojant nacionalinį prefiksą 0 arba tarptautinį Lietuvos kodą +370.

Parengta pagal Ryšių reguliavimo tarnybos informaciją