Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie parengtą Biržų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo koncepciją ir sprendimą dėl SPAV

Planavimo organizatorius: Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 38, LT- 41143 Biržai, tel.: (8~450) 43142, el. paštas: savivaldybe@birzai.lt, interneto svetainė: www.birzai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas - Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas Nr.T-156 „Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo“.

Planavimo darbų programa - susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.S-RJ-36-19-462).

Planuojamos teritorijos adresas - Biržų rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 1476 km²).

Planavimo tikslai:

 • nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • nurodyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai:

 • numatyti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei paviršinių) sistemų plėtrai reikalingas teritorijas;
 • numatyti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei paviršinių) tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
 • numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei paviršinių) tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei paviršinių) tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • atlikti gruntinio vandens lygio ir svyravimo tyrimus aktualiose teritorijose;
 • parengti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei paviršinių) tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir aplinkosauginį pagrindimą;
 • vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr.967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, atlikti strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (toliau SPAV);
 • parengti geriamojo vandens ir nuotekų (buitinių bei paviršinių) tvarkymo infrastruktūros vystymo koncepciją.

Koncepcija: Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 balandžio mėn. 8 d. raštu Nr. SN-517 „Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo koncepcijai“ pritarė parengtai koncepcijai.

Informacija apie strateginio pasekmių aplinkai vertinimą: Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. balandžio mėn. 12 d. įsakymu Nr. A-231 „Dėl Biržų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“ priėmė sprendimą – SPAV nebus atliekamas.

Su parengta koncepcija ir SPAV atrankos dokumentais, motyvais dėl priimto sprendimo ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei gautomis išvadomis galima susipažinti  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau–TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje: TPD numeris S-RJ-36-19-462, Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Vytauto g. 59, LT-41143, Biržai ir savivaldybės interneto svetainėje (www.birzai.lt), skiltyje Savivaldybė/Veiklos sritys/Teritorijų planavimas ir žemėtvarka/Visuomenės informavimas apie rengiamus teritorijų planavimo dokumentus.

Išsamesnė informacija teikiama Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Vytauto g. 59, LT-41143, Biržai, tel. (8 450)  42 102, Kontaktinis asmuo: Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Loreta Munikienė; Tel. +370 450 42102; +370 682 54108, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.

Biržų rajono savivaldybės informacija