Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Inžinerinių tinklų Krantinės g. iki sklypo Plento g. 2C, Biržuose ir kito inžinerinio statinio (tvoros) sklype Plento g. 2C, Biržuose statybos projektas”.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:  - nesuformuota valstybinė žemė ir sklypas unikalus Nr. 4400-4104-7692, žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Adresas: Plento g., Krantinės g., Biržai.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Inžineriniai tinklai - Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai. Kitas inžinerinis statinys – tvora.

Statytojas: Biržų rajono savivaldybė, kodas 111106080, Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, el. paštas - sav.administracija@birzai.lt, tel. 868254098.

Projektuotojas: UAB "Patvanka", Savanorių pr. 192, Kaunas, el. paštas info@patvanka.lt, tel. 869838296.

Projekto vadovas: Gediminas Kemzūra, el. paštas gediminas@patvanka.lt, tel.869838296.

Projektinių pasiūlymų autorius: Gediminas Kemzūra, el. paštas gediminas@patvanka.lt, tel.869838296.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2021 m. rugsėjo 3 d. – 2021 m. rugsėjo 17 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt, bei UAB "Patvanka"  patalpose Savanorių pr. 192-914, LT-44150 Kaunas, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. (laiką susiderinus telefonu 869838296),

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu UAB "Patvanka", Savanorių pr. 192-914, LT-44150 Kaunas, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. (laiką susiderinus telefonu 869838296), arba el. paštu gediminas@patvanka.lt iki 2021 m. rugsėjo 17 d 17:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Ekstremalios situacijos metu, uždraudus renginius uždarose patalpose, viešas susirinkimas vyks 2021 m. rugsėjo 17 d 17:00 val.

Nuoroda prisijungimui: https://us04web.zoom.us/j/8062754362

Susitikimo ID: 806 275 4362

Slaptažodis: 4xpAZD

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai