Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Paslaugų paskirties pastato, keičiant paskirtį į vieno buto gyvenamo namo, Biržų g. 13A, Kilučių k., Biržų r., rekonstravimo projektas”.

Adresas: Biržų g. 13A, Kilučių k., Biržų r. sav.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Paslaugų paskirties pastatai.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas –– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statytojas: D.T.

Projektuotojas: R. Balčiūnas, VMI pažyma Nr. 128-15, tel. 865666865, xrimas@gmail.com.

Projekto vadovas: R. Balčiūnas, atestato Nr. 37783, tel. 865666865, xrimas@gmail.com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2021 m. gruodžio 20 d. – gruodžio 27 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu Saulėtekio g. 8, Biržuose darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., tel. 865666865, arba el.p. xrimas@gmail.com iki 2021 m. gruodžio 27 d. 17:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Ekstremalios situacijos metu, uždraudus renginius uždarose patalpose, viešas susirinkimas vyks 2021 m. gruodžio 27 d. 17:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

https://us05web.zoom.us/j/3950363492?pwd=eEFyc1pjUENrVkhaUllOWEtjWmdSZz09 

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Biržų rajono savivaldybės informacija