Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengtiAdministracinės paskirties pastato su prekybos paskirties patalpomis, keičiant prekybos paskirties patalpų paskirtį į administracinę ir įrengiant du butus mansardoje  Kęstučio g. 3, Biržuose, paprastojo remonto  projektas”.

Adresas: Kęstučio g. 3, Biržų m.

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamosios paskirties pastatai, administracinės paskirties pastatai.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statytojas: A. K.

Projektuotojas: UAB „Paulauskai“, Suvalkų g. 49, Panevėžys, tel. 861480060, el. p. loretapaulauskiene@yahoo.com.

Projekto vadovė: L. Paulauskienė, (kvalifikacijos atestato Nr. A457), tel. 861480060, el. p. loretapaulauskiene@yahoo.com.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2022 m. birželio 9 d. – birželio 23 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti adresu: Respublikos g. 17-20, Panevėžyje, tel. 8 614 80060 ir el.p. loretapaulauskiene@yahoo.com iki 2022 m. birželio 23 d. 16:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. birželio 23 d. 16:00 val. Vytauto g. 59, Biržuose (Biržų rajono savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus patalpose, 2a.).

Projektiniai pasiūlymai

Biržų rajono savivaldybės informacija