Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektavimą

Vadovaudamiesi Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apaščios kranto g., B. Dauguviečio g., J. Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos g., Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g., P. Kalpoko g., Respublikos g., Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g. Biržų m. supaprastintas statybos projektas”.

Adresas: Ajerų g., Apaščios kranto g., B. Dauguviečio g., J. Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos g., Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g., P. Kalpoko g., Respublikos g., Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g. Biržų m.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: inžineriniai tinklai.

Statytojas: UAB "Biržų vandenys", Rotušės g. 30, LT-41137 Biržai, tel.: (8450)31497, el. p.  info@birzuvandenys.lt.

Projektuotojas: IĮ „Hexsol“, Garažo g. 1-6, Kavoliškio k., LT-42346 Rokiškio r., el. p. info@hexsol.lt, tel.: 8 684 13276.

Projekto vadovas: Gintaras Šakalys el. p.: projektai@hexsol.lt, tel. : 8 678 77221.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 2022 m. lapkričio 9 d. – lapkričio 24 d. informacinėje sistemoje Infostatyba https://planuojustatyti.lt, Biržų rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje http://www.birzai.lt.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus raštu dėl projekto sprendinių galima teikti el. p. info@hexsol.lt iki 2022 m. lapkričio 24 d. 16:00 val. ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas vyks 2022 m. lapkričio 24 d. 16:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Nuoroda prisijungimui:

https://us04web.zoom.us/j/75471073251?pwd=4GU4jbsajiJbXuRnQsoLhUTKf0d0VZ.1

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad Jus būtų galima užregistruoti viešo susirinkimo dalyvių sąraše.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Biržų rajono savivaldybės informacija