Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Išrinkti atstovai į Jaunimo reikalų tarybą

Gegužės 28 d. vyko nuotoliniai jaunimo atstovų rinkimai į Biržų jaunimo reikalų tarybą. Jaunimo reikalų tarybą sudaro 12 narių: 3 Savivaldybės tarybos nariai, 3 Savivaldybės administracijos atstovai ir 6  jaunimo atstovai. Jaunimo atstovai renkami kas dveji metai. Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos delegavo savo kandidatus bei balsavimo teisę turinčius atstovus. Į Jaunimo reikalų tarybą buvo išrinkti šie jaunuoliai: Beata Pavilionytė (Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija), Ingeborga Pešelytė (savo kandidatūrą išsikėlė pati), Rebeka Pešelytė (Biržų švietimo pagalbos tarnybos Atviras jaunimo centras), Stacie Tamonytė (LŠS Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Stepono Giedrikio-Giriečio Biržų 501 kuopa), Mindaugas Domarkas (Biržų rajono mokinių taryba), Vainius Samulis (Biržų jaunimo klubas ,,Regilda"). Naują Jaunimo reikalų tarybos sudėtį tvirtins Biržų savivaldybės taryba.

Biržų rajono savivaldybės informacija