Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Įteiktas Biržų rajono savivaldybės mero padėkos raštas

Įteiktas Biržų rajono savivaldybės mero padėkos raštas

Kovo 1 d. Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius garbingos asmeninės sukakties proga už iniciatyvumą, aktyvią bei kūrybingą visuomeninę ir ilgametę kultūrinę veiklą, už gebėjimą telkti brandaus amžiaus asmenų vietos bendruomenę padėkos raštą  įteikė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos klubo ,,Senjorų arbatėlė“ tarybos narei Eugenijai Vosylienei. Jubiliatę taip pat pasveikino Savivaldybės vicemerė Astra Korsakienė bei klubo ,,Senjorų arbatėlė“ tarybos nariai.

Gerb. p. Eugenija 50 metų dirbo bibliotekininke, turi didelę patirtį renginių organizavime, yra sukaupusi nemažai kraštotyrinės medžiagos apie Biržų rajoną. Moteris yra aktyvi, mokanti sutelkti komandą darbui, kūrybiška asmenybė. 

Biržų rajono savivaldybės informacija