Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Įvyko Biržų rajono savivaldybės tarybos iškilmingas posėdis

Pirmąjį rugpjūčio savaitgalį vykusios tradicinės Biržų miesto šventės bene pagrindiniu akcentu tapo 2022 m. rugpjūčio 6 d. Biržų pilies salėje įvykęs iškilmingas Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas Biržų rajono savivaldybės pasiekimams ir veiklos rezultatams pristatyti, Biržų rajono savivaldybei nusipelniusiems asmenims pagerbti bei Antano Macijausko premijai įteikti. Posėdyje dalyvavo 16 Savivaldybės tarybos narių. Posėdžiui pirmininkavo Savivaldybės meras Vytas Jareckas kartu su pavaduotoja Audrone Garšvaite.

Taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, jos pavaduotoja Astra Korsakienė, skyrių vedėjai, įstaigų, įmonių bei visuomenės atstovai.

Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo Biržų rajono savivaldybės garbės piliečiai: Donatas Balčiauskas, Algirdas Butkevičius, Algirdas Pranas Garbauskas, šviesaus atminimo Manto Kvedaravičiaus mama Banguolė Kvedaravičienė ir duktė Tėja Kvedaravičiūtė. Taip pat dalyvavo Savivaldybės miestų-partnerių delegacijos: Lenkijos Respublikos Didžiosios Lenkijos Grodzisko savivaldybės delegacija, vadovas – mero pavaduotojas Marčin Brudlo; Lenkijos Respublikos Tčevo savivaldybės delegacija, vadovė – Tarybos narė Ivona Nitca; Latvijos Respublikos Bauskės savivaldybės delegacija, vadovas – Savivaldybės direktoriaus pavaduotojas Janis Kalinka; Latvijos Respublikos Aizkrauklės savivaldybės delegacija, vadovas – Tarybos pirmininko pavaduotojas Andris Zalitis; Karinių jūrų pajėgų patrulinio laivo „Aukštaitis“ delegacija, vadovas – patrulinio laivo „Aukštaitis“ vado pavaduotojas kapitonas leitenantas Mantas Kasparas. Kiti garbūs svečiai: Ukrainos Rivnės miesto atstovė Olha Jatčuk – mero ir gubernatoriaus patarėja; Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Jonas Jarutis; Lietuvos Respublikos Seimo nariai: Valdemaras Valkiūnas ir Algirdas Sysas; ne vieną kadenciją Lietuvos Respublikos Seime Biržams atstovavęs Viktoras Rinkevičius, buvęs Seimo narys Audrys Šimas, Biržų Švento Jono Krikštytojo bažnyčios parapijos klebonas Jonas Morkvėnas; Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius su delegacija; nuo karo siaubo pabėgusių ir mūsų Biržų krašte prisiglaudusių ukrainiečių atstovė Natalija Bagas; Biržų rajono policijos komisariato viršininkas Deividas Valtaris.

Posėdžio pradžioje sugiedojus Lietuvos valstybės himną, prisiminti anapilin išėję Biržų rajono savivaldybės garbės piliečiai: Algimantas Baublys, Konstantinas Bogdanas, Monika Čalkauskaitė, Valentinas Juozas Dagys, Antanas Dauguvietis,  Gytis Januševičius, Borisas Januševičius, Ksaveras Kairys, Žanin Sofy Mary Valstakas – Kaspar, Mantas Kvedaravičius, Jonas Mekas, Petras Skodžius, Jonas Strielkūnas, Nijolė Šatienė, Kazimieras Vasiliauskas, Algimantas Zurba, Algirdas Žukauskas.

Biržų rajono savivaldybės merai: Saulius Kubiliūnas, Vytautas Zurba, mero pavaduotojas Kęstutis Slavinskas, Tarybos nariai, kunigas Dalius Tubys, seniūnai ir visi tarnavę Biržų krašto žmogui ir bendruomenei. Taip pat pagerbti Ukrainos žmonės, žuvę kovojant už savo Tėvynę, ginant Ukrainos ir mūsų laisvę. Posėdžio dalyviai kartu su Biržų Švento Jono Krikštytojo katalikų parapijos klebonu Jonas Morkvėnu meldėsi už išėjusius.

„Tradicinė Biržų miesto šventė sujungia praeitį, dabartį ir mintis apie ateitį. Manau, kad šventės pavadinimas „Biržai – sostinė mano“ liudija ne tik pasididžiavimą savo kraštu, bet ir įsipareigojimą dirbti ir kurti Biržų krašto žmonėms. Šiandien, atmetę kasdienybės problemas, iššūkius, pasidžiaukime biržiečiais, garsinančiais Biržų kraštą, ir tais, kurie sąžiningu gyvenimu, darbais, iniciatyvomis kuria šiandienos Biržus. Kiekvienas yra labai svarbus,“ – kreipėsi meras į posėdžio dalyvius.  Biržų miesto šventės proga jis padėkojo visiems, kurie ne skaldo, ne ieško kaltų, o dirba, kuria, siūlo idėjas. Kuriančių, geranoriškų biržiečių dėka kasmet randasi vis nauji turizmo traukos objektai, šeimos verslai.

Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė netradiciškai, žaismingai pristatė Biržų rajono savivaldybės pasiekimus ir veiklos rezultatus.

Sveikinimo kalbose svečiai akcentavo, kad Biržai pastebimai keičiasi, gražėja. Linkėjo pagarbos vienas kitam, tęsti pradėtus ir suplanuotus darbus, sutelkti jėgas, kad Biržai vis augtų ir klestėtų. Ukrainos atstovė Natalija Bagas padėkojo biržiečiams už pagalbą ir nuoširdų rūpestį nuo karo siaubo pabėgusiems ir mūsų Biržų krašte namus radusiems ukrainiečiams.

Karas Ukrainoje tiesiogiai palietė ir Biržus. Vykstant Rusijos karui prieš Ukrainą, netekome išskirtinio talento žmogaus, gimusio ir augusio Biržuose. 2022 m.  balandžio 28 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu suteiktas Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas kino režisieriui, archeologui, antropologui Mantui Kvedaravičiui už drąsą ir humanizmą karo sąlygomis gelbėjant žmones, dokumentuojant istorinę tiesą bei aukštos meninės vertės filmus, pasakojančius ne tik apie karo realybę, bet ir ginančius gyvybės etiką. Garbės piliečio ženklas, skirtas šviesaus atminimo Mantui Kvedaravičiui, įteiktas jo motinai Banguolei Kvedaravičienei ir dukrai Tėjai. Taip pat gėlių puokštė įteikta ir nuo šventėje negalėjusio dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio.

Biržų rajono savivaldybės Radvilų žymenys įteikti:

  • Danguolei Žiūkienei už pilietiškumo ir demokratijos idėjų skatinimą bei iniciatyvas įamžinant Biržų krašto laisvės kovų istorijas;
  • Editai Lansbergienei už Biržų bei Papilio krašto, kunigaikščių Radvilų ir Biržų kunigaikštystės istorijos populiarinimą;
  • Viktorijai Morkūnienei už chorinės kultūros puoselėjimą ir Biržų garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje.

Antano Macijausko premija įteikta Edmundui Ganusauskui už knygą „Ekscelencija, monsinjoras ir...“.   

Posėdžio pabaigoje meras Biržų rajono savivaldybės tarybos vardu padėkojo visiems už dalyvavimą posėdyje, palinkėjo gražios, prasmingos šventės, geros nuotaikos ir įspūdžių.

                                                                                                 Biržų rajono savivaldybės informacija