Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo Biržų rajono savivaldybėje 2020 m. ataskaita

​UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, vadovaudamasis kartu su Biržų rajono savivaldybės administracija sudaryta Biržų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sutartimi, pateikė Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo Biržų rajono savivaldybėje 2020 m. ataskaitą.

​Remiantis ataskaitos duomenimis, 2020 m. iš Biržų rajono savivaldybės teritorijos į Panevėžio regiono sąvartyną pristatyta 3794 t mišrių komunalinių atliekų.

​Vietinės  rinkliavos  mokėtojų  skaičius 2020 m. – 16 276. Per visą administravimo laikotarpį priskaityta 1 914 509,24 Eur vietinės rinkliavos, surinkta 1 749 704,53 Eur. Nesumokėta suma, skaičiuojant nuo rinkliavos įvedimo (2017 m. spalio mėn.) -  164 804,71 Eur,  skolininkų  skaičius –  3896.  

​UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, administruodamas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio mokėjimą, per 2020 m. išsiuntė 16 276 mokėjimo pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims, teikė konsultacijas vietinės rinkliavos mokėtojams el. paštu ir telefonu, derino įsiskolinimus, atliko nekilnojamojo turto objektų ploto, paskirties tikslinimus, tikslino vietinės rinkliavos mokėtojų kontaktinius duomenis, atliko skolų perskaičiavimus pagal aktualius registrų duomenis, siuntėraginimus apmokėti skolas, vykdė skolų išieškojimus.

​​UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, būdamas atsakingas už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų teikimo kokybę, nuolat bendradarbiavo su paslaugų teikėjais UAB „Ecoservise projektai“ ir AB “Panevėžio specialus autotransportas“, atliko paslaugų teikimo kontrolę. Per 2020 m. patikrinta 4060 mišrių, antrinių žaliavų, biologiškai skaidžių produktų, tekstilės konteinerių. Nustatyti pažeidimai sudaro 9,9 proc.

​Ataskaitoje nurodoma, kad nuo vietinės rinkliavos įvedimo iki 2020 m. pabaigos įvyko teigiami pokyčiai administruojant vietinės rinkliavos mokestį, teikiant komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugas:

  • Užtikrinus tikslesnį ir aktualesnį vietinės rinkliavos mokėtojų registrą, išaugo apmokestintų atliekų turėtojų (nekilnojamojo turto objektų) skaičius, padidėjo vietinės rinkliavos priskaitymas;
  • Pagerėjo vietinės rinkliavos surinkimas (išaugo einamojo laikotarpio priskaitytų lėšų surinkimas ir ankstesnių laikotarpių nesumokėtų lėšų apmokėjimas: 2017 m. IV ketv. apmokėta tik 56 proc. priskaitytos rinkliavos, 2020 m. – 108 proc. (apmokėti einamųjų metų priskaitymai ir dalis ankstesnių metų priskaitymų));
  • Sumažėjo gyventojų skundų dėl teikiamų paslaugų kokybės;
  • Sumažėjo surenkamų mišrių komunalinių atliekų kiekis (gyventojai atsakingiau rūšiuoja atliekas, atsirado daugiau ir patogesnių galimybių rūšiuoti).
​Su ataskaita galima susipažinti čia.
 

Biržų rajono savivaldybės informacija