Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Kviečiame Biržų rajono gyventojus dalyvauti apklausoje

Kviečiame Biržų rajono gyventojus dalyvauti apklausoje

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kartu su Europos Tarybos Gerojo valdymo ekspertizes centru įgyvendina projektą skirtą Lietuvos savivaldybėms įsivertinti jų valdymo atitikimą Europos Tarybos 12-kai gero demokratinio valdymo principų. Siekiant sužinoti Biržų rajono savivaldybės gyventojų nuomonę apie Biržų rajono savivaldybės atitikimą 12 Gerojo valdymo principų, gyventojus kviečiame dalyvauti apklausoje.

APKLAUSOS NUORODA:

https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1533321656/

Gyventojų apklausa vyksta iki 2023 m. spalio 10 d.

Visa pateikta informacija bus anonimiška.

Jūsų atsakymai labai svarbūs.

Geras valdymas savivaldybių institucijose, kurios yra arčiausiai gyventojų ir susijusios su paslaugų jiems teikimu, yra viena iš pagrindinių demokratinės valstybės prioritetinių krypčių. Stipri ir demokratiška vietos valdžia, įtraukianti ir įgalinanti vietos bendruomenes būti aktyviais vietos savivaldos dalyviais – neatsiejamas demokratinės visuomenės bruožas.

Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongresas 2007 m. pritarė „Inovacijų ir Gero valdymo vietiniame lygmenyje strategijai“, kurią sudaro 12 principų.:

 • sąžiningi rinkimai, atstovavimas ir dalyvavimas;
 • reagavimas;
 • veiksmingumas ir efektyvumas;
 • atvirumas ir skaidrumas;
 • teisės normų laikymasis;
 • etiškas elgesys;
 • kompetencija ir produktyvumas;
 • inovacijos ir atvirumas pokyčiams;
 • patvarumas ir ilgalaikė orientacija;
 • patikimas finansų valdymas;
 • žmogaus teisės, kultūrinė įvairovė ir socialinė sanglauda;
 • atskaitomybė.

Biržų rajono savivaldybės informacija