Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Kviečiame Biržų rajono nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas

Įgyvendinant Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programą, skelbiamas 2021 m. projektų finansavimo konkursas.  

Programos tikslas – suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius poreikius, aktyvinti Biržų rajono bendruomenes, skatinti nevyriausybines organizacijas prisidėti prie aktualių Biržų rajono problemų sprendimo. 

Programos uždaviniai – bendradarbiauti su Biržų rajono nevyriausybinėmis organizacijomis, remti Biržų rajono nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Veiklos finansavimo prioritetai – pilietiškumo, sąmoningumo ugdymas,  gyventojų skatinimas įsitraukti į aktualių Biržų rajono problemų sprendimą, teikti naudą ne tik dalyviams, bet ir visuomenei, kultūrinės ir visuomeninės veiklos iniciatyvos, kurias įgyvendinus bus sukurta išliekamoji vertė, jaunų žmonių įtraukimas į veiklas ir jų pareigingumo, atsakomybės  ir savanoriškos veiklos ugdymas.

Paraiškas prašome teikti nuo 2021 m. kovo 8 d. iki balandžio 8 d.  Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė, tel. +370 61298151, el. p. lina.vireliuniene@birzai.lt. 

Paraiškos formą (Doc) rasite paspaudę šią nuorodą.

Kiti programos dokumentai:  Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2019–2022 m. veiklos rėmimo programos  aprašas  

2 priedas. Finansavimo sutartis

3 priedas. Projekto, kuriam suteiktas finansavimas, duomenų tikslinimo lentelė

4 priedas. Organizacijos, finansuotos savivaldybės biudžeto lėšomis,veiklos ataskaita


Biržų rajono savivaldybės informacija