Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Kviečiame teikti paraiškas vaikų ir jaunimo socializacijos programoms 2023 m. finansuoti

Skelbiamas konkursas vaikų ir jaunimo socializacijos (vasaros poilsio) programoms 2023 m. finansuoti. Kviečiame programų vykdytojus teikti paraiškas vaikų vasaros poilsiui organizuoti ir daliniam finansavimui gauti. Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti įstaigos, organizacijos, asociacijos, laisvieji mokytojai, Biržų rajono savivaldybės švietimo, kultūros įstaigos, kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose, individualios veiklos pažymoje, verslo liudijime) nurodyta vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo, užimtumo arba stovyklų organizavimo veikla.

Informuojame, kad paraiškas iki birželio 2 d. 15 val. pateikti Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrių kartu su kitais reikalingais dokumentais adresu: Biržų savivaldybės administracijai, Vytauto g. 38, Biržai arba atsiųsti el. paštu svietimas@birzai.lt. Paraiška laikoma priimta gavus patvirtinimą el. paštu.

Prioritetai teikiami programoms:

  • numatančioms veiklą liepos-rugpjūčio mėn.;
  • numatančioms užimti vaikus iš šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, globojamus, negalią turinčius vaikus;
  • turi socialinių partnerių ir papildomų finansavimo šaltinių;
  • įtraukiant Lietuvos diasporos ar grįžusius iš užsienio vaikus;
  • numatančioms bendradarbiavimą su vaikų ir jaunimo bei kitomis organizacijomis;
  • numatančios užimti dėl karo iš Ukrainos atvykusius vaikus;
  • numatančioms ilgesnės trukmės veiklą.

Vienas programos teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Programos finansuojamos Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Programų teikėjus konsultuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas Marijonas Nemanis, tel.+370 612 33 757,, el. paštas marijonas.nemanis@birzai.lt .

Paraiškos forma

Tvarkos aprašas

Biržų rajono savivaldybės informacija