Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Nurodymas renginių uždarose patalpose organizatoriams

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1, 2 ir 16 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir atsižvelgdamas į Biržų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos 2020 m. spalio 22 d. posėdžio protokolą Nr. ES-7, Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas Kęstutis Knizikevičius nurodo nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. lapkričio 30 d. (imtinai) komercinius ir nekomercinius kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes, muges, festivalius ar kitus tam tikrą laiką trunkančius organizuotus žmonių susibūrimus viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (išskyrus asmenines šventes) uždarose erdvėse organizuojančius asmenis užtikrinti, kad tarp sėdinčių asmenų ar asmenų grupių būtų laisva viena kėdė arba, esant galimybei, žiūrovus salėje sodinti po vieną arba poromis šachmatų tvarka, kai vienoje eilėje viena arba dvi sėdimos vietos yra užimtos, viena arba dvi sėdimos vietos – laisvos. Esant galimybei susodinimas vykdomas taip, kad prieš žiūrovą ar žiūrovų porą ir už žiūrovo ar žiūrovų poros esančios vietos nebūtų užimtos.

Su sprendimu galite susipažinti čia. 

Prašome uždarose erdvėse organizuojamuose renginiuose besilankančių gyventojų supratingumo ir bedradarbiavimo valdant ekstremalią situaciją rajone.

Biržų rajono savivaldybės informacija