Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Pagalba prieglobstį Biržuose radusiems Ukrainos žmonėms

Prieglobstį Biržuose radusių ukrainiečių skaičius didėja

Vasario 24 d. Rusija užpuolė Ukrainą. Ir jau nuo pirmųjų dienų biržiečiai pradėjo teikti pagalbą kariaujančiai su okupantais šaliai ir jos žmonėms. Pabėgėlių iš Ukrainos skaičius Biržų savivaldybėje nuolat didėja.

Jei prieš savaitę mūsų rajone buvo 66 pabėgėliai, tai šią savaitę prieglobstį Biržuose  jau rado 75 ukrainiečiai, iš jų – 34 vaikai. Visiems Ukrainos žmonėms būstą vis dar teikia privatūs žmonės, įstaigos ir organizacijos, už ką Biržų rajono savivaldybės administracija labai jiems dėkinga.

Esant reikalui ir bėgančių nuo karo žmonių srautui dar labiau išaugus, Biržų technologijų ir verslo mokymo centras pasirengęs priimti 150 pabėgėlių, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriuje prieglobstį gautų dar 70 karo pabėgėlių.

Didžiulę pagalbą ukrainiečiams teikia ir Biržuose veikiantys labdaros fondai ir organizacijos.

Pagalbos centras

Pasak VšĮ „Pagalbos centras“ direktorės Reginos Židonienės, jų partneriai Skandinavijoje – Ekumeninė bažnyčia, jau antrąją karo dieną, vasario 26 d. pradėjo ruošti humanitarinę pagalbą ir atgabeno ją į Biržus. Ukrainiečiams buvo paruošta 1 tona reikalingiausių daiktų – būtiniausi maisto produktai (mėsos konservai, duona, sūris, aliejus, netgi druska), higienos reikmenys, patalynė, antklodės ir t.t. Per „Pagalbos centrą“ partneriai Amerikoje specialiai ukrainiečių vaikams taip pat teikia pagalbą.

R. Židonienė sakė, kad „Pagalbos centre“ be jos dirba dar trys moterys ir 2 savanorės. Humanitarinė pagalba sudėta į atskirus krepšius, kad būtų lengviau rasti tai, ko reikia įvairaus amžiaus vaikams, moterims ir pan. Kiekvieną dieną „Pagalbos centre“ apsilanko po keliolika ukrainiečių. Pasak direktorės, Centro veikla neapsiriboja labdaros dalinimu: su ukrainiečiais bendraujama, kartu su jais vakarota, netgi pakeliauta po Biržus.

R. Židonienė džiaugiasi, kad ukrainietės dabar į Centrą užeina ar paskambina ne tik ko nors pritrūkusios, o tiesiog pakalbėti, pasipasakoti, kaip sekasi. R. Židonienė sako puikiai suprantanti, kaip sunku prašyti pagalbos atsidūrus kitame krašte, tad džiaugiasi, kad atsirado tarpusavio pasitikėjimas ir draugiški santykiai.

„Pagalbos centras“ dėl karo Ukrainoje ir pagalbos ukrainiečiams, nesumažino ir kitos veiklos, kuria garsėja jau dvi dešimtis metų. „Centro veikla ir toliau apima vaikų dienos centrus, rūpinasi senyvo amžiaus ir neįgaliais žmonėmis, prireikus teikia socialinę ir materialinę pagalbą.

Vilties šviesa

Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ taip pat nuo pirmųjų dienų įsijungė į pagalbos Ukrainai veiklą. Vera Šnarienė pasakojo, kad vos po savaitės nuo karo Ukrainoje pradžios Fondo patalpose J. Basanavičiaus g. 2 numeriu pažymėtame name jau nakvojo 16 nuo karo bėgusių ukrainiečių. Vėliau ten pat laikiną prieglaudą ir poilsį po sunkios kelionės gavo dar trys ukrainiečių grupės. Iš viso pailsėti nuo karo baisumų, truputį atsitokėti ir nurimti „Vilties šviesoje“ galėjo per 40 ukrainiečių. Pasak V. Šnarienės, kai kurie vaikai netgi nenorėjo toliau važiuoti į Suomiją, prašėsi likti nuoširdžiai ir svetingai juos priėmusiuose Biržuose.

Pastorius Linas Šnaras jau keletą kartų gabeno labdarą į Ukrainą, kur nuvežė būtiniausių maisto produktų, higienos priemonių ir kitos labdaros.

Fondas „Vilties šviesa“ nuolat  dalija labdarą – drabužius, maistą. Svetingose Ukrainos vėliavos spalvomis pažymėtose bendruomenės patalpose J. Basanavičiaus gatvėje buvo suorganizuotas Biržų krašte prisiglaudusių ukrainiečių ir biržiečių susitikimas. Šis susitikimas išaugo į nuolatinius, kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį vakarais vykstančius susibūrimus.

Svetinguose namuose ukrainiečiai bendrauja tarpusavyje, keičiasi informacija, kadangi nuolat budi „Vilties šviesos“ ir Biržų rajono savivaldybės atstovai, ukrainiečiai kreipiasi tiesioginės pagalbos arba patarimo, kur ją galima gauti. Vera Šnarienė sakė pastebėjusi, kad dabar kovo mėnesį atvažiavę ukrainiečiai jau organizuojasi patys, vieni kitiems padeda. Taip „Vilties šviesos“ patalpos virsta lyg ir ukrainiečių klubu.

Anksčiau pirmuosius pabėgėlius tekdavo raminti, su jais kuo daugiau bendrauti, kad šie nurimtų ir pamirštų karo baisumus, leisti jiems išsipasakoti ir guosti. Jiems siūloma pagalba, o  ukrainiečiai dėkoja už lietuvių teikiamą nuoširdžią paramą... ir sakosi nenorintys būti našta, nelaukiantys pašalpų, o trokšta gauti ir aktyviai ieško darbo.

Pasak Veros Šnarienės, ukrainiečių tvirtumas ir ryžtas, nenoras būti našta ir darbštumas bei savarankiškumas kelia didžiulį pasigėrėjimą ir galėtų būti pavyzdžiu kai kuriems lietuviams.

Nemažą paramą Biržuose prieglobstį radusiems ukrainiečiams taip pat teikia ir kitos organizacijos, bet apie jų indėlį – kitą kartą.

Biržų rajono savivaldybės informacija