Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Pasitarimas su seniūnais

Pasitarimas su seniūnais Biržų rajono savivaldybės nuotr.

Gegužės 11 d. Biržų rajono savivaldybėje vyko Savivaldybės vadovų susitikimas su rajono seniūnijų seniūnais. Jame dalyvavo ir Administracijos skyrių vedėjai bei specialistai.

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė I. Varzienė informavo seniūnus, kad apžiūrėtos seniūnijų teritorijose esančios slėptuvės, jos išvalytos, sutvarkytos. Savivaldybėje šis darbas atliktas netgi nelaukiant oficialių raštų ir raginimų iš VRM, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnybos ar kitų institucijų. Tačiau, norint, kad atitiktų slėptuvėms keliamus reikalavimus teks įdėti nemažai darbo ir lėšų. Direktorė taip pat ragino, kad kaimo bendruomenės, organizuodamos renginius, pasikviestų specialistus, kurie galėtų supažindinti žmones, kaip elgtis ekstremalių situacijų metu, ar netgi pravestų civilinės saugos mokymus.

Direktorė informavo seniūnus, kad Vabalninko, Biržų ir Nemunėlio Radviliškio sovietų karių kapinės pašalinti ideologizuoti užrašai ir sovietinė simbolika. Ji paprašė seniūnų, kad radus sovietinės simbolikos, ideologizuotų užrašų bei kitokių sovietinės praeities reliktų ant seniūnijų teritorijoje esančių ir į Paminklų registrą neįtrauktų objektų, būtų imtasi priemonių šiems užrašams ar simbolikai pašalinti.

Žemės ūkio skyriaus vedėja Sandra Balčiūnienė informavo, kaip vyksta pasėlių deklaravimas. Vedėja sakė, kad kol kas jis vyksta vangiai, matyt, ūkininkai naudodamiesi gerais orais, dirba laukuose. Tačiau birželio mėnesį, tikimasi deklaruotojų antplūdžio, tad seniūnijos jau turi tam ruoštis.

Nemažai laiko skirta diskusijai dėl medieną gabenančių vilkikų, kurie ardo seniūnijų teritorijoje esančius kelius. Seniūnai skundėsi, kad nubausti kelių gadintojų praktiškai neįmanoma, nes miškas priklauso vienam asmeniui, mišką kerta kitas, medieną ruošia trečias, o gabena dar kitas. Ir net nutverti už rankos, medienos gabentojai rodo vienas į kitą ir kaltininką rasti yra sunku.

Seniūnai skundėsi ir dėl laukus dirbančių ūkininkų veiklos: jie dirbdami laukuose nepalieka reikalaujamo atstumo iki kelio ir užaria žemę iki pat kelio dangos, apsisukinėja su galingais traktoriais ir padargais keliuose ir ardo jų dangą. Atskira problema – užariami šalia kelio esantys grioviai vandeniui nutekėti. Dėl to po liūčių ar polaidžio metu vanduo neturi kur nutekėti, tvindomi keliai ir patys ūkininkų laukai. Seniūnai skundėsi, kad kaltuosius surasti taip pat yra problematiška, nes dažniausiai užariami grioviai šalia nedidelių lauko sklypų, o jų savininkai žemę būna išnuomoję ar netgi pernuomoję. Nutarta pateikti Savivaldybės administracijai pagal sklypų numerius nustatytų savininkų sąrašus ir šiuos įpareigoti atstatyti pažeistus griovius bei ateityje jų neužversti.

Seniūnai buvo paraginti apžiūrėti jų teritorijose esančius nenaudojamus pastatus ir jei tokių yra – juos parduoti.

Aptarti vandentiekio, klausimai bei procedūros, kaip teismo keliu pripažinti statinius bešeimininkiais, kad juos galėtų perimti UAB „Biržų vandenys“. Administracijos direktorė sakė suprantanti, kad tai bus papildomas krūvis įmonei, nes trasos ilgos, naudotojų kaimuose nedaug, tačiau be vandens gyventojų palikti nevalia.

Seniūnai supažindino, kaip jų vadovaujamose seniūnijose gyvena priglausti ukrainiečiai, ko jiems trūksta, kaip dar galima padėti.

Žemės ūkio skyriaus vedėja S. Balčiūnienė priminė, kad jau laikas siūlyti kandidatus geriausio metų ūkio konkursui, o Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Ina Romanova informavo apie patvirtintą priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą ir paragino seniūnijas siūlyti atstovus į šios priemonės projektų atrankos ir vertinimo komisiją. Priemonei įgyvendinti seniūnijoms skirta 16 347 Eur.

Biržų rajono savivaldybės informacija