Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Paskelbtas konkursas socialinio darbo organizatoriaus pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Biržų rajono savivaldybės administracijos (biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 38, Biržai, kodas 188642660) Vabalninko seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigoms eiti (pareigybės lygis – A2).

Ieškome komunikabilaus žmogaus, norinčio padėti žmonėms spręsti socialines problemas. Siūlome stabilią darbo vietą, dinamišką, komandinį darbą, profesinio tobulėjimo galimybes.

Darbo pobūdis – seniūnijos gyventojų socialinių problemų sprendimas, socialinės pagalbos organizavimas, plačiau – pareigybės aprašyme.

Pareiginės algos koeficientas: 6,5-7,9 (pareiginės algos baziniais dydžiais) - įvertinama darbuotojo profesinė darbo patirtis ir atsižvelgiama į papildomų įgūdžių ar žinių turėjimą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba būti baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba

iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus.

  1. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
  2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį;
  3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu ir naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
  5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą;

            7. mokėti bendrauti su įvairių socialinių grupių asmenimis, gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę, išsilavinimą, vairavimo teisę patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. užpildytą pretendento anketą.

Dokumentų el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą pateikimo būdas: (Prašymų teikimo modulį) adresu   www.vtd.lt

Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Biržų rajono savivaldybės interneto svetainėse.

Skelbimas paskelbtas 2022 m. lapkričio 14 d.

Dokumentai priimami iki 2022 m. gruodžio 6 d.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Išsamesnę informaciją apie konkursą suteiks Kristina Spalvienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 612 33735, (8 450) 43151, el. p. kristina.spalvienė@birzai.lt

Biržų rajono savivaldybės administracijos informacija