Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Patvirtintas Biržų rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas

Patvirtintas Biržų rajono savivaldybės 2021 metų biudžetas

Šiandien Biržų rajono savivaldybės taryba patvirtino Biržų rajono savivaldybės 2021 m. biudžetą, kurį sudarys 32,3 mln. Eur pajamų ir 34,7 mln. Eur išlaidų. Iš jų Savivaldybės 2021 m. biudžeto prognozuojamos pajamos priimtos 2021 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu − 14,9 mln. Eur, t. y. 77 tūkst. Eur mažiau nei 2020-aisiais.

Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms finansuoti 2021 m. planuojama iš viso 16,4 mln. Eur, iš jų: 925,7 tūkst. Eur skiriama savivaldybės finansiniams įsipareigojimams vykdyti (ilgalaikėms ir trumpalaikėms paskoloms grąžinti), 600 tūkst. Eur – atliekų tvarkymo išlaidoms, finansuojamoms vietinės rinkliavos lėšomis. Visoms kitoms savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti 2021 m. planuojama 14,9 mln. Eur, t.y. 814 tūkst. Eur mažiau nei 2020 m. 

Biudžeto išlaidos parengtos pagal 6 programas.

2021 metais didesnis finansavimas numatomas tik Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros bei teritorijų planavimo programai (982,8 tūkst. Eur) dėl didesnių planuojamų ES lėšų investicijų projektams finansuoti) bei Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programai (240,8 tūkst. Eur), nes 2021 m. bus vykdomi didesni Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai, t.y. Savivaldybė 2021 m. turės grąžinti 400 tūkst. Eur trumpalaikės 2020 m. Finansų ministerijos suteiktos paskolos dalį.

Visoms kitoms programoms planuojami asignavimai, lyginant su 2020 m., yra mažesni:  Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai − mažiau 226,1 tūkst. Eur, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai – 5,4 tūkst. Eur,  Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai – 116,9 tūkst. Eur, Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programai – 266,4 tūkst. Eur.

Kol kas dar nėra žinomos Valstybės investicijų programos bei kelių priežiūros lėšos, kurios bus skiriamos Savivaldybei šiais metais. Tad biudžeto pajamos dar išaugs.

Biržų rajono savivaldybės informacija