Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Patvirtinti kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Kultūros paveldo centro teritorinių skyrių 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai.

Kultūros paveldo centro specialistai parengs nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dailininko Petro Kalpoko sodybos (4 pastatai ir statiniai), esančiai Papilio seniūnijos Vanagynės kaime, vertingosioms savybėms patikslinti.

Taip pat bus rengiamas Biržų miesto istorinės dalies vertingųjų savybių patikslinimas.

Į 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planus taip pat įtraukta Dariaus ir Girėno partizanų apygardos vado Petro Tupėno - Ąžuolo ir jo adjutanto Jono Jurėno - Jurgėno kautynių ir žūties vieta Medžvalakių kaime.

Panevėžio-Utenos teritorinis skyriaus specialistai parengs Kirkilų kaimo kapinėse esančio stogastulpio su Nukryžiuotojo skulptūra ir ornamentuotu kryželiu kultūros vertybių apskaitos dokumentus.

Į kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų apskaitos rengimo planus taip pat įtraukti keli kilnojamieji kultūros paveldo objektai – bažnyčiose esantys liturginės paskirties indai.

Biržų rajono savivaldybės informacija