Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

​Šaukiamas Savivaldybės tarybos dvidešimt septintasis posėdis

Savivaldybės meras Vytas Jareckas 2021 m. sausio 28 d. 10 val. šaukia Savivaldybės tarybos  dvidešimt septintąjį   posėdį. Savivaldybės tarybos posėdis bus transliuojamas tiesiogiai „YouTube“ kanalu. Posėdžio laiku reikia spausti čia https://youtu.be/fzqKog2h5HM .

​Posėdyje numatoma pateikti svarstyti šiuos klausimus:

​1. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Biržų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti.​

​2. Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos prioritetinių darbų programos patvirtinimo.

​3. Dėl prašymo perduoti žemės sklypą Biržuose, Rotušės g. 10 A, valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Biržų rajono savivaldybei.

​4. Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Biržų rajone taisyklių pakeitimo.

​5. Dėl Biržų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo.

​6. Dėl pritarimo sutarčiai.

​7. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos valdymo komisijos“ pakeitimo.

​8. Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir skelbimo interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

​9. Dėl Biržų  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimo.

​10. Dėl viršnormatyvinio 1 proc. turto vertės mokesčio už ilgalaikę socialinę globą.

​11. Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos  stebėsenos 2019 metų ataskaitai.

​12. Dėl Piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams teikimo bendrai gyvenantiems ar vieniems gyvenantiems asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo pripažinimo netekusiu galios.

​13. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-84 „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų“ pakeitimo.

​14. Dėl Biržų rajono savivaldybės  tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Biržų rajono savivaldybės  tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo.

​15. Dėl Stasės Eitavičienės skyrimo į Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas.

​16. Dėl savivaldybės turto perdavimo Biržų turizmo informacijos centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti (Pastaba: dėl šio mero potvarkiu į darbotvarkę neįtraukto klausimo įtraukimo į darbotvarkę spręs komitetai / Taryba (meras nuo šio klausimo dėl galimo interesų konflikto nusišalina, nes dukra dirba Turizmo informacijos centre)

​Visus įregistruotus Savivaldybės tarybos sprendimo projektus, kurie planuojami svarstyti komitetų / Tarybos posėdžiuose, galite rasti šioje Savivaldybės svetainėje www.birzai.lt skiltyje SAVIVALDYBĖ – Teisinė informacija  - Teisės aktų paieška (patalpinti tik individualūs sprendimo projektai – paieškoje galite įrašykite tik datas – „nuo, iki“ ir pažymėkite dokumento rūšį „projektas“ arba įrašyti tik projekto pavadinimą / Teisės aktų projektai (šioje skiltyje patalpinti tik norminiai sprendimų projektai).

​Informuojame, kad Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdžio diskusijos, pasisakymai, balsavimo rezultatų paskelbimas dėl sprendimo projekto  „Dėl Stasės Eitavičienės skyrimo į Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas“ vyks nuotoliniu būdu, naudojant programą „Microsoft Teams“, o slapto balsavimo procedūros – Biržų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 38, Biržai. Slapto balsavimo procedūros Asmenų priimamajame (I a.) prasidės praėjus 1 val. po nuotoliniu būdu vyksiančių diskusijų ir pasisakymų.

​Atsiprašome gyventojų, kurie stebi nuotolinius Savivaldybės tarybos posėdžius „YouTube“ kanalu, kad dėl techninių kliūčių kartais jie prasideda vėliau, nei numatyta.  

​​​​Biržų rajono savivaldybės informacija