Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Šaukiamas Savivaldybės tarybos keturiasdešimt penktasis posėdis

Šaukiamas  Biržų   rajono   savivaldybės  tarybos  keturiasdešimt penktasis posėdis, kuris įvyks  2022  m. birželio 28 d. 13 val. Biržų pilies arsenalo salėje. 

Savivaldybės tarybos posėdis bus transliuojamas tiesiogiai „YouTube“ kanalu. Posėdžio laiku reikia spausti čia.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti.
 2. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-29 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl priėmimo mokytis į Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklą tvarkos aprašo patvirtinimo.
 4. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo.
 5. Dėl Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
 6. Dėl lėšų paskirstymo Biržų rajono savivaldybės mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl pritarimo Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programai.
 8. Dėl pritarimo Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai.
 9. Dėl pritarimo Biržų rajono Kirdonių universalaus daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programai.
 10. Dėl pritarimo savivaldybės įmonės Biržų agrolaboratorijos 2021 m. metinei veiklos ataskaitai.
 11. Dėl Biržų rajono savivaldybės jaunimo organizacijų, jų sąjungų registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo.
 12. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.
 13. Dėl finansavimo teikimo.
 14. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Biržų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti.
 15. Dėl 2021 m. Biržų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo.
 16. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl Biržų rajono savivaldybės smulkiojo verslo plėtros programos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Savivaldybės materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.
 18. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-182 „Dėl VšĮ Biržų ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 19. Dėl pritarimo Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai.
 20. Dėl uždarosios akcinės bendrovės Biržų autobusų parko keleivių nemokamo vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusais.
 21. Dėl siūlymo UAB „Biržų vandenys“ išpirkti viešajam nuotekų tvarkymui reikalingą ir tinkamą infrastruktūros objektą Biržų m., Žemaitės g.
 22. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. antrojo pusmečio darbų plano patvirtinimo
 23. Dėl Biržų rajono savivaldybės mero, tarybos ir savivaldybės 2021 m. veiklos ataskaitos.

Visi sprendimo projektai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje ne vėliau kaip per 3 dienas po registracijos Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje.

https://teisineinformacija.lt/birzai/list?padalinys=6&dokRusys=29&nuo=2022-05-27&iki=2022-06-28           

Biržų rajono savivaldybės tarybos sekretoriaus informacija