Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Šaukiamas Savivaldybės tarybos trisdešimt septintasis posėdis

Savivaldybės meras Vytas Jareckas 2021 m. lapkričio 25 d. 13 val. šaukia Savivaldybės tarybos trisdešimt septintąjį posėdį. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

Savivaldybės tarybos posėdis bus transliuojamas tiesiogiai „YouTube“ kanalu. Posėdžio laiku reikia spausti ČIA.

Posėdyje numatoma pateikti svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo;
 2. Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos prioritetinių darbų programos pakeitimo;
 3. Dėl Biržų rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo;
 4. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-15 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo;
 5. Dėl Biržų švietimo pagalbos tarnybos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 6. Dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos nuostatų;
 7. Dėl Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 8. Dėl pritarimo Biržų lopšelio-darželio „Genys“ ikimokyklinio ugdymo programai;
 9. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise;
 10. Dėl finansavimo teikimo;
 11. Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Biržų Kaštonų pagrindinei mokyklai;
 12. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise;
 13. Dėl Biržų  rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo;
 14. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo;
 15. Dėl Biržų rajono kaimiškųjų seniūnijų gatvių remonto prioritetinės eilės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo;
 16. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos;
 17. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos;
 18. Dėl pritarimo projekto „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų Biržų m. prie Širvėnos Ir Kilučių ežerų įrengimas“ įgyvendinimui;
 19. Dėl Savivaldybės garantijos suteikimo kredito įstaigai už uždarosios akcinės bendrovės Biržų autobusų parko prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolos sutartį ir įgaliojimo;
 20. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti;
 21. Dėl Savivaldybės materialiojo turto perdavimo Biržų krašto muziejui „Sėla“ patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti;
 22. Dėl būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų;
 23. Dėl Biržų rajono Legailių  globos namų nuostatų pakeitimo;
 24. Dėl Biržų rajono Legailių globos namų krizių centre teikiamų paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo;
 25. Dėl reagavimo į savižudybių riziką Biržų rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo

Visi sprendimo projektai skelbiami:

https://teisineinformacija.lt/birzai/list?padalinys=6&dokRusys=29&nuo=2021-10-29&iki=2021-11-20

Biržų rajono savivaldybės informacija