Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Šaukiamas Savivaldybės tarybos trisdešimt šeštasis posėdis

Savivaldybės meras Vytas Jareckas 2021 m. spalio 28 d. 13 val. šaukia Savivaldybės tarybos trisdešimt šeštąjį posėdį. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

Savivaldybės tarybos posėdis bus transliuojamas tiesiogiai „YouTube“ kanalu. Posėdžio laiku reikia spausti čia https://youtu.be/fzqKog2h5HM .

Posėdyje numatoma pateikti svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Biržų rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo.
 2. Dėl Biržų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų savivaldybės viešosioms erdvėms ir gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą savivaldybės nuosavybėn.
 4. Dėl valstybės turto.
 5. Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Biržų rajono socialinių paslaugų centrui.
 6. Dėl laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pripažinimo netekusiu galios.
 7. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“.
 8. Dėl Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
 9. 9. Dėl Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ nuostatų.
 10. Dėl Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
 11. Dėl Biržų lopšelio-darželio „Genys“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
 12. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų objektų sąrašo pakeitimo.
 13. Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą savivaldybės nuosavybėn.
 14. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Biržų rajono savivaldybės valdomose bendrovėse,  įmonėse ir viešosiose  įstaigose taisyklių patvirtinimo.
 15. 15. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-123 „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo.
 16. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Savivaldybės mero pareikšto nusišalinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 17. Dėl Biržų rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo.
 18. Dėl bendradarbiavimo su Vilniaus dailės akademija sutarties.
 19. Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Astros Korsakienės nusišalinimo.
 20. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo.

Visi sprendimo projektai skelbiami:
https://teisineinformacija.lt/birzai/list?padalinys=6&dokRusys=29&nuo=2021-09-29&iki=2021-10-21 

Biržų rajono savivaldybės informacija