Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Šaukiami Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

Šaukiami Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

Savivaldybės tarybos komitetų  posėdžių grafikas

Teritorijų vystymo, aplinkos apsaugos,  miesto ūkio ir kaimo reikalų –  rugsėjo 26  d. 9 val. (pirmadienį) – Savivaldybės administracijos Santakos salėje (Vytauto g. 38, II a.);

Ekonomikos ir finansų – rugsėjo 26  d. 14 val. (pirmadienį) – Savivaldybės administracijos Santakos salėje (Vytauto g. 38, II a.).

Socialinio vystymo – rugsėjo 27 d. 11  val. (antradienį) –  Savivaldybės administracijos Santakos salėje (Vytauto g. 38, II a.);

            PRELIMINARI KOMITETŲ POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl bendradarbiavimo sutarties su Ukrainos Rivnės srities Rivnės rajonu.
 2. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-125 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apgyvendinimo ir kitos reikalingos pagalbos bei paslaugų teikimo organizavimo“ pakeitimo.
 3. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-29 ,,Dėl Biržų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Biržų rajono savivaldybės Vabalninko seniūnijos Palaimos kaimo Vėjo gatvės geografinių charakteristikų.
 5. Dėl kultūros paveldo objekto – pastatų komplekso namo (unikalus objekto kodas 10484) tvarkybos darbų finansavimo.
 6. Dėl atsisakymo pasinaudoti  bendraturčio  pirmenybės  teise.
 7. Dėl Biržų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo pakeitimo.
 8. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo.
 9. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-174 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Biržų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų pakeitimo.
 11. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T-210 „Dėl Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorės Irutės Varzienės nusišalinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Savivaldybės turto perdavimo Biržų lopšeliui-darželiui „Drugelis“ patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti.
 13. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T-15 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr.T-260 „Dėl VšĮ Biržų ligoninės struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
 15. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl Biržų rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 16. Dėl finansavimo teikimo taikant skatinimo priemonę gydytojui chirurgui.
 17. Dėl finansavimo teikimo taikant skatinimo priemonę gydytojui kardiologui.
 18. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai ir Biržų kultūros centrui.
 19. Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-12 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Biržų rajono gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (teikėja Savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, pranešėjas Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėjas).

Visi sprendimo projektai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje ne vėliau kaip per 3 dienas po registracijos Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemoje.

https://teisineinformacija.lt/birzai/list?padalinys=6&dokRusys=29&nuo=2022-08-26&iki=2022-09-28

                                                                                                    Savivaldybės tarybos sekretoriaus informacija