Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Skelbiama nevyriausybinių organizacijų atstovų atranka į savivaldybės Šeimos tarybą

Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija skelbia nevyriausybinių organizacijų atstovų atranką į savivaldybės tarybos Šeimos tarybą (toliau - Šeimos taryba). Nevyriausybinės organizacijos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje ir dirbančios su šeimomis, vaikais, neįgaliais vaikais, kviečiamos teikti savo atstovą į Šeimos tarybą.

Šeimos taryba – tai visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas prie Biržų rajono savivaldybės tarybos, sudaroma savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas Savivaldybės teritorijoje, kuriant šeimai palankią aplinką, stiprinant Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių, bendradarbiavimą. Šeimos taryba analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, darančių įtaką šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą, teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimos stiprinimu savivaldybėje, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo, teikia savivaldybių institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl šeimos stiprinimo savivaldybėje veiksmų įgyvendinimo tobulinimo. Šeimos taryba sudaroma pariteto principu: pusė narių atstovauja savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, kita pusė – nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms su šeimomis ar joms atstovaujančioms.

Biržų rajono savivaldybės Šeimos tarybos nuostatai, patvirtinti Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T-99: čia

Atstovai teikiami iki 2021 m. vasario 5 d. el. p. ina.romanova@birzai.lt, nurodant deleguoto nario kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, tel. nr., el. p.).

Daugiau informacijos apie šeimos tarybos atstovų atranką teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Ina Romanova, tel. 8 672 31904, el. p. ina.romanova@birzai.lt.

Biržų rajono savivaldybės informacija