Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Tarptautinis susitikimas Biržuose – saugesnės aplinkos link


Toliau tęsiasi geresnę gyvenimo kokybę nepasiturinčiame pasienio regione, skatinant bendruomenių saugumą, numatantis Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas. Projekto partnerių atstovai, savivaldybės vadovai ir darbuotojai 2022 m. balandžio 27 d. patirties mainams rinkosi Biržuose. Civilinės metrikacijos skyriaus salėje partneriai dalinosi ateities veiklos planais ir projekto įgyvendinimo patirtimi.

Ankstesniuose susitikimuose buvo aptarti bendruomenių saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimo klausimai, susipažinta su vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo, vaizdo stebėjimo ir duomenų valdymo principais bei dalintasi saugios kaimynystės pavyzdžiais.

Susitikimai vykdyti įgyvendinant 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą Nr. LLI-457 „Gyvenimo kokybės gerinimas nepasiturinčiame pasienio regione, skatinant bendruomenių saugumą ir atsakingumą“ (Improvement of living conditions in deprived cross border region by promotion of safe and responsible communities / Safe community).

Projektu siekiama pagerinti gyvenimo sąlygas, gyvenimo kokybę ir saugumą Biržų rajono ir Aizkrauklės savivaldybėse skatinant gyventojų socialinį atsakingumą ir aktyvumą. Įgyvendinant projektą Biržų kaimiškose seniūnijose įrengtos 24 vaizdo stebėjimo kameros, o Aizkrauklėje – 95. Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas yra ne tikslas, o priemonė skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tiek bendruomenių viduje, tiek išorėje, stiprinti saugios kaimynystės idėją, tokiu būdu teigiamai veikiant nepasiturinčiose teritorijose esančių bendruomenių gyvenimo kokybę. Projekto partneriai: Aizkrauklės rajono savivaldybė ir Biržų rajono savivaldybės administracija.

Projekto trukmė – 24 mėn. Viso projekto biudžetas – 232 097,85 EUR (įskaitant ERPF bendrafinansavimą 197 283,16 EUR). Biržams tenkanti lėšų dalis – 114 013,88 EUR (iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos -  96 911,79  Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 17 102,09 EUR).

Projektą iš dalies finansuoja 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa, www.latlit.eu; www.europa.eu;

Daugiau informacijos apie projektą: Jurga Bagamolovienė, 8 618 25832, jurga.bagamoloviene@birzai.lt 

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Biržų rajono savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Biržų rajono savivaldybės informacija