Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Taryba pritarė Biržų rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto patikslinimui

Patikslinus Biržų rajono savivaldybės 2022 m. biudžetas didėjo 683,3 tūkst. Eurų.

Iš Valstybės biudžeto papildomai į Savivaldybės biudžetą skirtos tikslinės dotacijos:

 • Iš Vyriausybės rezervo Biržų rajono savivaldybei skirta 801 Eur patirtoms nepaprastosios padėties valdymo išlaidoms, susijusioms su užsieniečiais, pasitraukusiais iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti.
 • Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti 2022 m. lapkričio mėnesį Biržų rajono savivaldybei skirta 3 163,64 Eur valstybės biudžeto lėšų.
 • Iš  Vyriausybės rezervo lėšų skirtų pagalbos priemonėms dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje Biržų rajono savivaldybei skirta 32,2 tūkst. Eur. Lėšos skirtos Savivaldybės ugdymo įstaigų, kuriose mokosi iš Ukrainos atvykę vaikai –,,Aušros“ ir Kaštonų pagrindinėms mokykloms, ,,Saulės“ gimnazijai, lopšeliams-darželiams ,,Drugelis“ ir ,,Genys“ – ukrainiečių vaikų ugdymo 2022 m. rugsėjo–gruodžio mėn. išlaidoms kompensuoti.
 • Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal Biržų rajono savivaldybei skirta 3 585 Eur valstybės biudžeto lėšų pagal vaikų skaičių Mokinių registre 2022 m. rugsėjo 1 d., spalio 31 d. ir vaikų skaičiaus padidėjimą, nustatytą atskiroje mokykloje iš vaikų skaičiaus, užfiksuoto spalio 31 d., atėmus vaikų skaičių, užfiksuotą 2022 m. rugsėjo 1 d. Lėšos skiriamos įstaigoms, kuriose ugdomi ukrainiečių vaikai – Kaštonų ir ,,Aušros“ pagrindinėms mokykloms, lopšeliams-darželiams ,,Genys“ ir ,,Drugelis“.
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projektui ,,Karjeros specialistų tinklo vystymas“ vykdyti 2022 metais Savivaldybei skirta 9 636,12 Eur tikslinių lėšų. Jos paskirtos Savivaldybės ugdymo įstaigoms, kuriose nuo šių mokslo metų pradžios įdarbinti karjeros specialistai – ,,Aušros“ pagrindinei mokyklai, ,,Saulės“ gimnazijai ir Švietimo pagalbos tarnybai.
 • Biržų rajono savivaldybei skirta papildomai 22,8 tūkst. Eur specialių tikslinių valstybės biudžeto dotacijų lėšų valstybinėms funkcijoms atlikti – socialinėms paslaugoms finansuoti.
 • Savivaldybės biudžetinių įstaigų vykdomiems investicijų projektams Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos viso didinamos 11 230 Eur: Visuomenės sveikatos biurui didinamos 15 791 Eur, Savivaldybės administracijai mažinamos 4 561 Eur.

Tikslinamos, t. y. didinamos 72 395 Eur Savivaldybės biudžetinių įstaigų planuojamos įmokos į Savivaldybės biudžetą už jų teikiamas paslaugas ir asignavimai – lopšeliams-darželiams ,,Drugelis“, ,,Genys“ ir ,,Ąžuoliukas“, ,,Aušros“ pagrindinei mokyklai, Švietimo pagalbos tarnybai, Savivaldybės  J. Bielinio viešajai bibliotekai, Biržų krašto muziejui ,,Sėla“, Turizmo ir verslo informacijos centrui.

2022 m. savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai savarankiškoms savivaldybės funkcijos vykdyti  didinami 527,5 tūkst. Eurų. Biudžeto lėšos paskirstytos taip:

 • 125,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžetinių įstaigų komunalinių paslaugų išlaidoms;
 • 35,541 tūkst. Eur Savivaldybės biudžetinių įstaigų – bendrojo lavinimo mokyklų ir mokyklos-darželio ,,Vyturėlis“ transporto išlaikymo išlaidoms;
 • 7,0 tūkst. Eur lopšeliui-darželiui ,,Genys“ mitybos išlaidoms;
 • 21,883 tūkst. Eur ,,Atžalyno“ pagrindinei mokyklai Pabiržės pagrindinio ugdymo skyriaus patalpų remontui;
 • 33,0 tūkst. Eur ikimokyklinių ugdymo įstaigų teritorijų tvorų atnaujinimo išlaidoms;
 • 2,0 tūkst. Eur Vabalninko Balio Sruogos gimnazijai patalpų šildymui naudojamų katilų ir dūmtraukio patikrai;
 • 11,0 tūkst. Eur ,,Aušros“ pagrindinei mokyklai nemokamą maitinimą gaunančių mokinių patiekalų gamybos išlaidoms;
 • 0,305 tūkst. Eur Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai darbo užmokesčiui (300 Eur) ir socialinio draudimo įmokoms (5 Eur);
 • 1,83 tūkst. Eur Pačeriaukštės seniūnijai darbo užmokesčiui (1790 Eur) ir socialinio draudimo įmokoms (40 Eur);
 • 50,0 tūkst. Eur Vabalninko seniūnijai Savivaldybės būsto (bendrabučio), esančio Vabalninko m., S. Nėries g. 14, šildymo sistemos remonto užbaigimo išlaidoms; 
 • 257,0 tūkst. Eur Savivaldybės administracijai Savivaldybės savarankiškų funkcijų finansavimui. 

Biržų rajono savivaldybės informacija