Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba kviečia susipažinti su veiklos ataskaitaValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kaip ir visa Lietuva, išgyveno ypatingus metus. Pasaulinė pandemija nesutrukdė Tarnybai tinkamai ir atsakingai vykdyti savo pareigų, pokyčiai darė įtaką naujų darbo su vaikaisiršeimomisformų paieškai, išmokė greitai prisitaikyti,siekti dar glaudesnio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, artimesnio santykio su visuomene vykdant aktyvią švietėjišką veiklą. 2020 metais planuoti Vaiko teisių apsaugos sistemos pokyčiai įvyko, jų rezultatus pajuto vaikai, šeimos, visuomenė.

2020-aisiais įtvirtinta vaiko teisė augti biologinėje šeimoje ir išsaugoti giminystės ryšius; atsisakyta grėsmės lygių nustatymų anketų, pradėta vertinti vaiko situacija; įsteigtas naujasinstitutas – vaiko laikinoji priežiūra; Tarnybos mobiliosios komandos specialistai pradėjo dirbti ne tik su tėvais, bet ir su vaikais, pailgėjo specialistų darbo su šeima laikas; pagreitį įgavo Antrinės teisinės pagalbos teikimo inicijavimas vaiko atstovams pagal įstatymą.

Įgyvendinti pokyčiai sudarė didesnes galimybes Tarnybai atliepti geriausius vaiko interesus, šeimoms suteikti kompleksinę ir visapusišką pagalbą, o vaikų saugumą ir gerovę užtikrinti kaip galima arčiau šeimos arba artimųjų rate.

Aktyvi švietėjiška veikla, nuolatinis ir glaudus bendradarbiavimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, policija, savivalda, švietimo, sveikatos, neformaliojo ugdymo įstaigomis bei kitais socialiniais partneriais – svarus indėlis didinant visuomenės nepakantumą vaiko teisių pažeidimams, augino visuomenės pasitikėjimą Tarnyba ir vaiko teisių gynėjais. Didžiulis pasiekimas ir tai, kad vis aktyviau patys vaikai ieško savo teisų gynėjų, kreipiasi į Tarnybą prašydami užtarimo bei pagalbos.

2021-ieji – dar vieni ambicingi metai. Sieksime atkreipti visuomenės dėmesį į dvi svarbias temas, užtikrinant vaikų teises ir geriausius jų interesus: į paauglystę – kaip ypatingą raidos etapą ir suaugusiųjų skyrybas, turint vaikų. Pastaroji tema itin aktuali, kilus ginčui tarp tėvų, tačiau siekiant užtikrinti vaiko teisę bendrauti su abiem tėvais, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja vaiko interesams. Tobulinsime ir Tarnybos darbuotojų veiklą, siekdami didesnės kompetencijos ir aktyvumo, spręsdami aktualius vaiko teisių užtikrinimo klausimus, gerinsime Tarnybos, kaip darbdavio, įvaizdį. Ypatingą dėmesį skirsime aptarnauti klientams, sprendžiamoms situacijoms ir klausimams, gerinsime teikiamų paslaugų kokybę.

Dar labiau aktyvinsime švietėjišką veiklą dėl smurto prieš vaikus, patyčių prevencijos, siekdami tiek tarpinstitucinio sutarimo bei supratimo dėl vaiko teisių pažeidimo atpažinimo, glaudesnio bendradarbiavimo, tiek visuomenės nepakantumo smurto prieš vaikus, patyčių atvejams bei būtino atsakingų institucijų, veikiančių vaiko teisių apsaugos srityje, informavimo, skatinant užkardyti vaiko teises pažeidžiančią veiklą ir inicijuoti vaikui ir šeimai reikalingą pagalbą. Ir toliau sieksime visuomenės pasitikėjimo Tarnyba didinimo aiškiai standartizuota, atvira Tarnybos veikla.

Siekdami užtikrinti vaiko nuomonės išklausymą ir vaikų dalyvavimą visais su jais susijusiais klausimais, įsteigsime Vaikų tarybą, kurioje 15 Lietuvos vaikų dvejus metus bursis į bendrą veiklą, posėdžiaus ir bus patariamoji Tarnybos grupė visais vaiko teisių klausimais. Tai – dar vienas svarus žingsnis į priekį, siekiant kuo geriau atliepti vaiko interesus.

Informuojame, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) 2020 metų veiklos ataskaita yra viešai skelbiama Tarnybos interneto svetainės www.vaikoteises.lt skyriuje „Veikla“ - https://vaikoteises.lt/veiklos-sritys/veiklos-ataskaitos/metines-veiklos-ataskaitos/ 

Maloniai kviečiame susipažinti su ataskaita.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informacija