Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Veiklos, renginiai skirti Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams paminėti Biržų krašte

Veiklos, renginiai skirti Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metams paminėti Biržų krašte

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas – dvasininkas, politinis kalinys ir tremtinys buvo pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, ilgametis jos vadovas, žinomas visuomenės veikėjas. 2011 m. (po mirties) monsinjorui K. Vasiliauskui suteiktas Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas. 2022-ieji LR Seimo buvo paskelbti Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais.

Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos renginiai, veiklos

Vasario-kovo mėn.  vyko „Skaitymo iššūkis monsinjoro kambaryje“. Visų klasių mokiniai kartu su tikybos mokytoja Rasa Šlekiene lankėsi šiame kambaryje, rado sau tinkančių knygų, skaitė. Mokiniai, perskaitę tris ir daugiau knygų dalyvavo laimingiausio skaitytojo rinkimuose.

Kovo mėn. vyko susitikimas su knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ autore Ramune Sakalauskaite.

Gegužės mėn. 18 d. buvo organizuota respublikinė nuotolinė konferencija „Žmogaus vidinio pasaulio kovose labai norėčiau būti dar naudingas savo tėvynei“. Idėjos autorė – tikybos mokytoja Rasa Šlekienė.

Balandžio – gegužės mėn. organizuotas Biržų rajono savivaldybės 5-12 klasių mokinių miniatiūrų konkursas „Ir tamsoje yra šviesos“. Konkursas organizuotas bendradarbiaujant su Biržų švietimo pagalbos tarnyba. Konkurse sulaukta darbų iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, Biržų „Aušros“ pagrindinės, Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, Pabiržės Pagrindinio ugdymo skyriaus, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, BTVMC Vabalninko skyriaus. 54 dalyviai konkursui pristatė 60 darbų. Komisija atrinko 10 geriausių darbų, kurie buvo atspausdinti  atvirukais.

Birželio mėn. buvo organizuotas žygis pėsčiomis iš Vabalninko į Kateliškius, monsinjoro gimtinę. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimtajame kaime žygio dalyviams vyko popietė, kurios metu buvo apdovanoti „Skaitymo iššūkio monsinjoro kambaryje“ nugalėtojai, skambėjo muzika, dainos, buvo vaišinamasi šaulių išvirta koše, Čypėnų seniūnaitijos gyventojų paruoštomis vaišėmis. Jaukioje, gerai monsinjorą Kazimierą Vasiliauską pažinojusių Barzdenių sodyboje suaugusiems žygio dalyviams buvo pristatyta Ramunės Sakalauskaitės knyga „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“. Dalyvavo knygos autorė Ramunė Sakalauskaitė.

Spalio mėn. gimnazijos trečio aukšto fojė, šalia monsinjoro Kazimiero Vasiliausko kambario, veikė popierinių skulptūrų paroda „Draugystė“, kurias gamino 5-12 klasių mokiniai. Šios parodos idėją įkvėpė monsinjoro Kazimiero Vasiliausko sentencijos, jo gyvenimo pavyzdys. Idėjos įgyvendinimui vadovavo dailės mokytoja Jūratė Pranciliauskienė.

Spalio 18 d. gimnazijoje surengta miniatiūrų konkurso „Ir tamsoje yra šviesos“ laureatų ir dalyvių darbų paroda, vyko laureatų apdovanojimas. Padėkos buvo įteiktos ir mokytojams, rengusiems mokinius konkursui. Gimnazija organizavo netradicinio ugdymo dieną.

Reginiai skirti monsinjoro kazimiero vasiliausko metams, integruotos pamokos, literatūriniai, skaitymai vyko ir Biržų „Saulės“ gimnazijoje.

Biržų krašto muziejaus  „Sėla“ renginiai

Sausio mėn. buvo surengta paroda – Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų minėjimo įžanga –atidaryta Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios liturginių drabužių ir reikmenų paroda. Parodos ašis – monsinjoro K. Vasiliausko liturginiai rūbai, kuriuos vilkėdamas jis aukojo pirmąsias šv. Mišias Vabalninko bažnyčioje. Primicijų metu vilkėtus drabužius teko surinkti iš skirtingų vietų: alba buvo likusi Vabalninko bažnyčioje, o arnotas ir stula buvo atiduoti saugoti į Bažnytinio paveldo muziejų. Drabužiai  buvo identifikuoti pagal Biržų muziejuje saugomą būsimojo monsinjoro primicijų nuotrauką. Paroda parengta bendradarbiaujant su Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonu Jonu Tamošiūnu ir Bažnytinio paveldo muziejumi.

Spalio mėn. arsenalo salėje organizuotas Ramunės Sakalauskaitės knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ aptarimas ir diskusija „Kunigo vaidmuo šiandienos iššūkių visuomenėje“. Vyko šiltas pokalbis, kurio metu savo prisiminimais bei įžvalgomis apie Monsinjorą dalijosi Kovo 11-osios Akto signataras Vytenis Povilas Andriukaitis, klebonas kun.  Jonas Morkvėnas, kunigas Gintaras Petronis, Ramunė Sakalauskaitė, Jonas Gencevičius bei Agnė Galkė, veikiau priminė ne žadėtą diskusiją, o bičiulių, kuriuos suvienijo pažintis su nepaprasto tikėjimo gylio, neišsenkančio gerumo asmenybe, pasižymėjusia unikaliu humoro jausmu, susitikimą.

Renginiai Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje

Rugpjūčio mėn. pristatyta paroda, skirta monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-mečiui. Parodoje eksponuotos K. Vasiliausko asmeninės, šeimos (tėvų, sesers ir brolio šeimų), tėviškės, kunigystės metų nuotraukos, asmeniniai monsinjoro daiktai, atvirlaiškiai, kvietimai į įvairius renginius. Iš Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus parodai buvo pasiskolinti monsinjoro tremtyje naudoti daiktai, iš Bažnytinio paveldo muziejaus – liturginiai drabužiai. Paroda veikė iki spalio mėn.

Rugsėjo mėn. vyko popietėje „Obels pavėsy“. Prisiminimais dalinosi monsinjoro giminaičiai, jo viešnagių Vabalninke, susitikimų liudininkai, atminties tęsėjai ir puoselėtojai. Muzikavo Vabalninko kultūros namų folkloro kolektyvas „Saulala“ (vadovas Petras Matulis).

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vabalninko miesto struktūriniame padalinyje visą balandžio mėnesį veikė spaudinių paroda „Kuriantis save ir aplinką“.

Minint Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metus bei pagerbiant dvasininką, palikusį ryškų pėdsaką Lietuvos istorijoje, spalio 18 d. Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko Šv. Mišios už monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, kurioms vadovavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas. Po Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje buvo atidengta ir pašventinta monsinjoro K. Vasiliausko 100-mečiui skirta Šv. Kazimiero, kuris buvo monsinjoro globėjas,  stela (skulptorius Jonas Gencevičius). Šiuo renginiu užbaigtas Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų paminėjimas Biržų krašte.

Biržų rajono savivaldybės informacija