Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

KAIP KIRČIUOTI KAI KURIUOS ŠVENČIŲ PAVADINIMUS

Per metus turime nemažai tradicinių lietuviškų švenčių, kai kurios jų tapo šventinėmis dienomis. Dėl rašybos abejonių nekyla – švenčių pavadinimai rašomi didžiąja raide: Naujieji metai, Trys karaliai, Velykos, Užgavėnės, Visi šventieji, Šeštinės, Pelenų diena, Vasario 16-oji, Verbų sekmadienis. Keblumų kelia pavadinimų su priesaga -inis kirčiavimas. Atsižvelgdama į bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų tradicijas ir realios vartosenos kirčiavimo polinkius, Valstybinė lietuvių kalbos komisija įteisino dvejopą kai kurių švenčių pavadinimų kirčiavimą. Pavyzdžiui, pirmenybė teikiama Jõninėms (1 kirčiuotė), bet ne klaida ir Jonìnės 2, tik tokiu atveju vyksime į Joninès. Taip pat galime rinktis, kaip patogiau kirčiuoti ir šiuos pavadinimus: Vė̃linės 1 ir Vėlìnės 2, Õninės 1 ir Onìnės 2, Žõlinė 1 ir Žolìnė 2. Pastarosios šventės oficialus pavadinimas ,,Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas vienaskaitos forma, nors daugiskaitos forma kartais pavartojama dėl analogijos su daugiskaitiniais švenčių pavadinimais (plg. Joninės, Petrinės, Kazimierinės). 

Vieno ar kito kirčiavimo varianto vartojimas nelaikomas klaida, tačiau nepriimtinas jų vartojimas pramaišiui.