2014 metai

2014-12-16 supaprastintos neskelbiamos derybos „Savarankiško gyvenimo namų Kaštonų g. 27, Biržuose statybos papildomi darbai"

2015-01-14 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga". Sutarties vertė 16 099,72 eurų su PVM. Darbų atlikimo terminas per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)


2014-12-05 supaprastintų neskelbiamų derybų  „Savarankiško gyvenimo namų Kaštonų g. 27, Biržuose statybos papildomi darbai" techninių specifikacijų projektas

 
 
Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. gruodžio 12 d. 15 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt
 
 
 
 

 
 
 
Konkurso sąlygos patalpintos adresu:
 
Atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, 2014-11-20 supaprastinto atviro konkurso procedūros nutrauktos.
 

2014-10-22 supaprastinto atviro konkurso „Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Biržuose, Kaštonų g. 13, stadiono rekonstravimo, bėgimo tako, šuolių į tolį bei rutulio stūmimo sektorių ir universalios aikštelės statybos darbai" techninių specifikacijų projektas
 
 
Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. spalio 29 d. 14 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzai

2014-11-04 pasirašyta sutartis su UAB „Fakto“ autocentras. Sutarties kaina - 347.4380,00 Lt su PVM. Prekių pristatymo terminas iki 2014-12-20.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

 
2015-01-07   pasirašyta sutartis su R. Jogmino įmone. Preliminari sutarties vertė ~70 000,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo, sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 12 mėnesių.
 
 
Skelbimas apie pirkimo sutartiers sudarymą.

2014-09-29 supaprastinto atviro konkurso „Transporto priemonės (nauji lengvieji automobiliai)" techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=206417

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. spalio 7 d. 10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzail.lt


2014-09-25 atviro konkurso „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=205790

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. spalio 2 d. 10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzail.lt.


2014-09-05 supaprastintos neskelbiamos derybos „Savarankiško gyvenimo namų Kaštonų g. 27, Biržuose statybos papildomi darbai"

2014-09-15 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga". Sutarties vertė 132 916,19 litų su PVM. Darbų atlikimo terminas iki 2014 m. gruodžio 15 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2014-08-25 supaprastintos neskelbiamos derybos „Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų m., prie Širvėnos ežero, įrengimas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui" I etapo statybos papildomi darbai"

2014-09-04 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai". Sutarties vertė 161 206,32 litų su PVM. Darbų atlikimo terminas iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2014-08-22 skelbimas apie mažos vertės pirkimą apklausos raštu būdu „Paminklo, esančio kapinių (U. K. 10817), Vytauto g. 2C, Biržuose, teritorijoje tvarkymo darbai"

Pirkimo sąlygos
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=202406&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Pirkimas užbaigtas, nes per nustatytą terminą negauta nei vieno pasiūlymo.


2014-08-20 supaprastintų neskelbiamų derybų „Projekto „Savarankiško gyvenimo namų Biržų m. įkūrimas" statybos papildomi darbai" techninių specifikacijų projektas


https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=202016

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. rugpjūčio 26 d. 10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzail.lt


2014-08-14 supaprastintų neskelbiamų derybų „Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų m., prie Širvėnos ežero, įrengimas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui" I etapo statybos papildomi darbai" techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=201654

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. rugpjūčio 21 d. 10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzail.lt.


2014-08-14 supaprastinto atviro konkurso „Biržų r. Pabiržės sen., Gulbinų tvenkinio avarinės būklės hidrotechninių statinių rekonstravimo darbai" techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=201601

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. rugpjūčio 20 d. 10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu rimantas.siksnys@birzail.lt.


2014-08-04 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Statinių ekspertizės paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=200254&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

Vyksta pirkimo procedūros.


2014-08-01 supaprastintų neskelbiamų derybų „Gydymo paskirties pastato Biržuose, Vilniaus g. 115, kapitalinio remonto techninio projekto parengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=200141

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. rugpjūčio 8 d. 11 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzail.lt. Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 3 dalies 6 punktą.  


 
Konkurso sąlygos patalpintos adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=195914&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2014-09-24   pasirašyta sutartis su UAB „Baltican LTD". Sutarties vertė 58 685,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 2 mėnesiams.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1) 

Skelbimas apie pirkimo sutarties sudarymą 


2014-06-27 supaprastintų neskelbiamų derybų  „Projekto „Pabiržės senosios klebonijos pastato avarijos grėsmės pašalinimas" papildomi darbai" techninių specifikacijų projektas
 
 
Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. liepos 3 d. 16 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzail.lt. Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą.

2014-06-04 skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą elektroniniu būdu „Projekto „Biržų rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=180607&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2014-07-07 pasirašyta sutartis su VšĮ Kompiuterinių programų mokymo centras. Sutarties vertė 45 820,00 litų. Sutarties trukmė 7 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 1 mėnesiui.


2014-05-27 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Inžinerinių tinklų ir kitos paskirties (kapinių) statinių Biržų r., Širvėnos sen., Valantiškio k., statybos projekto parengimo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=190628


2014-09-05 pasirašyta sutartis su UAB „Panprojektas". Sutarties vertė 43 560,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 10 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie pirkimo sutarties sudarymą.


 

2014-05-16 supaprastintų neskelbiamų derybų „Sporto aikštyno rekonstrukcijos, automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų tako įrengimo, suoliukų ir laiptų į Dainų slėnį ir upių santaką įrengimo Nem. Radviliškio miestelyje papildomi darbai" techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=190402 

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. gegužės 23 d. 16 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzail.lt. Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą.  


2014-05-16 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Žemės sklypo Biržų r., Pabiržės sen., Kiršonių k., reikalingo gydomosioms durpėms eksploatuoti, detaliojo plano rengimo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=189579


2014-08-11 pasirašyta sutartis su UAB „Dujų sfera". Sutarties vertė 5 808,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties pasirašymo, su galimybe sutartį pratęsti dar 1 kartą 2 mėnesiams.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie pirkimo sutarties sudarymą.


2014-05-07 atviro konkurso „Inžinerinių tinklų ir kitos paskirties (kapinių) statinių Biržų r., Širvėnos sen., Valantiškių k., statybos projekto parengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=188876

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. gegužės 14 d. 11 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt


2014-04-18 atviro konkurso „Žemės sklypo Biržų r., Pabiržės sen., Kiršonių k., reikalingo gydomosioms durpėms eksploatuoti, detaliojo plano rengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=186465

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. balandžio 24 d. 11 val. 30 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt


2013-04-14 neskelbiamos derybos „Savarankiško gyvenimo namų statybos projekto koregavimo paslaugos"

2013-04-30 pasirašyta sutartis su UAB „Projektų rengimo centras". Sutarties vertė 15 900,00 litų su PVM. Sutarties trukmė 1 (vienas) mėnuo, su galimybe sutartį pratęsti dar 1 (vienam) mėnesiui.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą.


2014-04-11 supaprastintų neskelbiamų derybų  „Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato kapitalinio remonto papildomi darbai" techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=185347 

Biržų rajono savivaldybės administracija numato pirkti Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato kapitalinio remonto papildomus darbus. Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. balandžio 14 d. 15 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu pirkimai@birzai.lt Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą. 


2014-04-02 neskelbiamų derybų „Savarankiško gyvenimo namų Kaštonų g. 27, Biržuose statybos techninio  projekto koregavimo paslauga" techninių specifikacijų projektas https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=183705

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. balandžio 10 d. 15 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 3 punktą.


2014-04-01 neskelbiamų derybų „Kultūros paskirties pastato (bibliotekos) Biržuose J. Bielinio g., statybos projekto parengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=183529

Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. balandžio 2 d. 16 val. 30 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu pirkimai@birzai.lt Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 4 punktą.


2014-03-14 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkurą „Projekto „VšĮ Biržų ligoninės pastato Biržų m., Vilniaus g. 115, modernizavimas" techninio projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=179204&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp 

2014-05-29  pasirašyta sutartis su UAB „Pažangūs projektų sprendimai". Sutarties vertė 19 592,32 litai su PVM. Sutarties trukmė 36 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos: techninis projektas turi būti parengtas per 2 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos; statinio projekto vykdymo priežiūra bus atliekama nuo rangos darbų atlikimko pradžios iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita At-1 


2014-03-12 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu "Žemės sklypo, reikalingo Vinkšninių kaimo kapinėms eksploatuoti, detaliojo plano rengimo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=178671&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2014-06-17 pasirašyta sutartis su UAB „ARCHITEKTUM". Sutarties vertė 6 000,00 litų. Paslaugų suteikimo terminas iki 2015 m. vasario 17 d. Sutarties pratęsimas nenumatoma

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą.


2014-03-07 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu "Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, rengimo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=178150&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp 

2014-06-13 pasirašyta sutartis su UAB „Želdima". Sutarties vertė 21 296,00 litų su PVM. Paslaugų suteikimo terminas iki 2014 m. gruodžio 13 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą.


2014-02-20 supaprastintas atviras konkursas „Papilio kultūros centro pastato kapitalinio remonto darbai kartu su techninio projekto parengimo ir  projekto vykdymo priežiūros paslaugomis

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=174159


2014-02-20 neskelbiamų derybų „Techninio projekto Nr. P/6753 „Patrauklios viešosios erdvės sukūrimas Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio miestelyje. Naujo statinio statybos projektas" keitimo paslauga" techninių specifikacijų projektas 
 
 
Pasiūlymus ir pastabas dėl techninių specifikacijų projekto galima teikti iki 2014 m. vasario 21 d. 16 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, faksu (8 450) 43 134 arba el. paštu edita.anichimaviciene@birzail.t. Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 3 punktą.  

2014-02-18 konkurso „Gydymo paskirties pastato Biržuose, Vilniaus g. 115, kapitalinio remonto techninio projekto parengimo,vykdymo priežiūros paslaugos" techninių specifikacijų projektas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=176428

Tiekėjai pastabas ir pasiūlymus dėl techninių specifikacijų projekto gali teikti iki 2014-02-25 13 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu edita.anichimaviciene@birzai.lt arba faksu (8 450) 43 134 


2014-02-13 atviro konkurso „Žemės sklypo, reikalingo Vinkšninių kaimo kapinėms eksploatuoti, detaliojo plano rengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=174775

Tiekėjai pastabas ir pasiūlymus dėl techninių specifikacijų projekto gali teikti iki 2014-02-14 12 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba faksu (8 450) 43 134

2014-02-07 atviro konkurso „Žemės sklypų planų, prilyginamų detaliojo teritorijų planavimo dokumentams, rengimo paslaugos" techninių specifikacijų projektas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=174063

Tiekėjai pastabas ir pasiūlymus dėl techninių specifikacijų projekto gali teikti iki 2014-02-14 12 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba faksu (8 450) 43 134

2014-01-24 supaprastintos neskelbiamos derybos „Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų m., prie Širvėnos ežero, įrengimas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui" I etapo statybos papildomi darbai"

2014-02-18 pasirašyta sutartis su AB „Panevėžio keliai". Sutarties vertė 120 000,00 litų su PVM. Darbų atlikimo terminas iki 2014 m. birželio 23 d. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

2014-01-22 supaprastintų neskelbiamų derybų „Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų m., prie Širvėnos ežero, įrengimas ir pritaikymas turizmui ir poilsiui" I etapo statybos papildomi darbai" techninių specifikacijų projektas

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=170899 

Tiekėjai pastabas ir pasiūlymus dėl techninių specifikacijų projekto gali teikti iki 2014-01-23 10 val. 00 min. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, el. paštu jolanta.kevevari@birzai.lt arba faksu (8 450) 43 134 .
Pirkimas bus atliekamas pagal VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punktą.
 

2014-01-21 supaprastintas atviras konkursas projekto "Pabiržės senosios klebonijos pastato avarijos grėsmės pašalinimas" tvarkybos darbai

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=170558

Vyksta pirkimo procedūros 

 


     

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-25 11:56:01