Išnuomojamos Savivaldybės patalpos Biržuose, J. Janonio g. 2-1 2019-03-14

Išnuomojamos Biržų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamosios patalpos–odontologijos poliklinikos  Biržuose, J. Janonio g. 2-1 (unikalus Nr. 4400-2062-1038:6207),  patalpos, kurių bendras plotas – 135,37 kv. m.

Patalpos išnuomojamos administracinei ar paslaugų veiklai vykdyti.

Patalpas galima nuomotis dalimis. Jeigu pageidaujama išsinuomoti ne visas išnuomojamas patalpas, konkretų planuojamą išsinuomoti patalpų plotą būtina suderinti su Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriumi.

Pradinis nuompinigių dydis – 2,80 Eur už 1 kv. m.

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2019 m. balandžio 1 d., 14.00 val.

Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2019 m. balandžio 1 d., 15.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos 302  kab. (Vytauto g. 38, Biržai). 

Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 5 metai. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ne daugiau kaip 5 metų terminui.

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriui (Vytauto g. 38, Biržai, 3 aukštas, 319 kab.) pateikia nustatytos formos pasiūlymą (su pridedamais dokumentais) ir kredito įstaigos išduotą dokumentą arba jo kopiją, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (2,80 Eur x pageidaujamų išsinuomoti patalpų plotas kv. m x 3).

Nurodytus dokumentus konkurso dalyvis turi pateikti užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: „Negyvenamųjų patalpų Biržuose, J. Janonio g. 2-1, nuomos konkursui“.

Pradinis įnašas turi būti  sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT23 4010 0413 0003 0149.

Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą, dėl nuomojamo turto apžiūros kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrių, adresu: Vytauto g. 38, Biržai, tel.: (8 450) 43 144, (8 450) 43 122, mob. 8 682 53930, 8 698 75411 arba el. paštu daina.kolomakiene@birzai.lt.

Nuomos konkurso dokumentai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje www.birzai.lt.


Biržų rajono savivaldybės informacija

 

 

 

Dalintis Facebook