Strateginio planavimo dokumentai

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI PLĖTROS PLANAI

Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginis planas
Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginio plano rengimas
Atnaujintas Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginis planas
Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginio plano atnaujinimas
Biržų rajono plėtros iki 2015 metų strateginis planas


SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI VEIKLOS PLANAI

Biržų rajono savivaldybės 2018-2020 m. strateginis veiklos planas

Biržų rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginis veiklos planas
Biržų rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginis veiklos planas
Biržų rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginis veiklos planas

Biržų rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginis veiklos planas
Biržų rajono savivaldybės 2011-2013 m. strateginis veiklos planas
Biržų rajono savivaldybės 2011-2013 m. strateginio veiklos plano rengimas


KITI STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTAI

Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa

Siūlomas programos pakeitimas:

Vadovaudamasi Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, Biržų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad inicijuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ patvirtintos Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos, kurios projektui pritarė Biržų rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-198 „Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“ (toliau – Programa), pakeitimą.

Siūlomi šie esminiai Programos pakeitimai:

 1. Išbraukti iš Programos veiksmą „Sporto aikštyno prie Biržų „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija ir vidinio kiemo sutvarkymas bei pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui ir laisvalaikio užimtumui“, kuris nebus vykdomas, nes šioje teritorijoje Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d.  sprendimu Nr. T-291 „Dėl sporto ir sveikatingumo komplekso projektavimo ir statybos Biržuose, Vytauto g. 32“ nuspręsta projektuoti ir statyti sporto ir sveikatingumo kompleksą. Šiam veiksmui planuotas lėšas (600 222 Eur, iš jų 510 189 Eur   Europos Sąjungos fondų lėšos, 45 016 Eur valstybės biudžeto lėšos, 45 017 Eur Savivaldybės lėšos) siūloma pridėti veiksmui „Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui“
(J. Janonio aikštės rekonstrukcija: esamos dangos pakeitimas, pėsčiųjų takų, apšvietimo, želdinių sutvarkymas, su aikšte besiribojančių gatvių rekonstravimas, viešojo tualeto statyba, aikštės funkcinis susiejimas su Biržų kultūros centro prieigomis, fontano, stebėjimo kamerų įrengimas; skvero ties Kęstučio ir Vytauto g. sankryža įrengimas: pėsčiųjų takų, grindinių, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas).

2. Išbraukti iš Programos veiksmą „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas Biržų m., Rotušės g. (planuojamų rekonstruoti vamzdynų ilgis – 1,495 km)“. Veiksmas buvo planuotas kaip sudėtinė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“ dalis. Rengiant minėtą projektą, dar kartą buvo įvertinta numatomų renovuoti tinklų būklė ir pasirinkti rekonstruoti blogesnės būklės tinklai Biržų m., Plento ir Vilniaus g., ir atsisakyta rekonstruoti tinklus Biržų m., Rotušės g., todėl šis veiksmas nebus vykdomas.

Taip pat siūloma ir neesminių Programos pakeitimų (žr. siūlomos keisti Programos dalies lyginamąjį variantą).

Siūlomos keisti Programos dalies lyginamasis variantas

Būsime dėkingi, jei pastabas ir pasiūlymus dėl siūlomų esminių Programos pakeitimų pateiksite iki 2018 sausio 24 d. el. paštu zita.marcinkeviciute@birzai.lt arba atvykus į Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrių (320 kab., Vytauto g. 38; tel. (8 450) 43 122, mob. tel. 8 698 75 411).

 


Biržų miesto kompleksinės plėtros 2014-2020 m. galimybių studija

Biržų miesto plėtros strategija 2016–2020 m.STRATEGINIO PLANAVIMO BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Strateginio planavimo Biržų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Biržų rajono savivaldybės 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-180 

SAVIVALDYBĖS SEKTORINĖS STUDIJOS

Likėnų kurortinės teritorijos statuso suteikimo Biržų rajono Pabiržės miesteliui su aplinkinėmis gyvenamosiomis vietovėmis studija

Atsinaujinančių energijos šaltinių (išteklių) naudojimo plėtros veiksmų studija

Atliekų prevencijos Biržų rajono savivaldybėje studija

Biržų rajono savivaldybės turizmo plėtros studija

Biržų aerodromo pritaikymo turizmui ir verslui galimybių studija 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-22 15:41:54