Pirkimai

 



 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SĄRAŠAS (ĮSAKYMAS A-603, 2018-08-10)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SĄRAŠAS (ĮSAKYMAS A-767, 2017-08-25)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SĄRAŠAS (ĮSAKYMAS A-1002, 2016-11-04)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SĄRAŠAS (ĮSAKYMAS A-944, 2015-11-20)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIŲ SĄRAŠAS (ĮSAKYMAS A-200, 2015-03-16 )


 

 VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS GALIOJA NUO 2017-08-23

 


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
GALIOJA NUO 2015-01-01

Taisyklės

1 priedas Paraiška atlikti prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą

2 priedas Tiekėjų apklausos pažyma

3 Supaprastintų pirkimų žurnalas 

 



B
IRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
GALIOJA NUO 2014-05-22 IKI 2014-12-31

Taisyklės

1 priedas Tiekėjų apklausos pažyma

2 priedas Paraiška atlikti prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą

3 priedas Supaprastintų pirkimų žurnalas



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
GALIOJA NUO 2013-08-02 IKI 2014-05-22
Taisyklės

1 priedas Tiekėjų apklausos pažyma

2 priedas Paraiška atlikti prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą, numatytą viešųjų pirkimų plane




BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS GALIOJA NUO 2011-04-15 IKI 2013-08-02

Taisyklės.

1 priedas. Mažos vertės pirkimo, atliekamo apklausos būdu, tiekėjų apklausos pažyma.

2 priedas. Paraiška atlikti prekių, paslaugų ar darbų viešąjį pirkimą, numatytą viešųjų pirkimų plane.



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS GALIOJA NUO 2010-04-09 IKI 2011-04-10

Taisyklės.

1 priedas. Tiekėjų apklausos pažymos forma

2 priedas. Pažymos forma perkant tiesioginių derybų iš pasirinkto tiekėjo būdu

3 priedas. Pirkimo paraiškos - užduoties forma
 

 



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

GALIOJA NUO 2010-03-22 IKI 2010-04-08

Taisyklės

1 priedas. Tiekėjų apklausos pažymos forma

2 priedas. Pažymos forma perkant tiesioginių derybų iš pasirinkto tiekėjo būdu


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

GALIOJA NUO 2008-10-08 IKI 2010-03-02 

Taisyklės

1 priedas. Pirkimo paraiškos forma

2 priedas. Tiekėjų apklausos pažymos forma

3 priedas. Pažymos forma perkant tiesioginių derybų iš
pasirinkto tiekėjo būdu


BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ TAIKANT ĮPRASTĄ KOMERCINĘ PRAKTIKĄ, TAISYKLĖS

 

GALIOJA NUO 2006-09-22 IKI 2008-09-15

Taisyklės

1 priedas. Pirkimo paraiška

2 priedas. Tiekėjų apklausos pažyma

3 priedas. Prekių ir paslaugų sąrašas

4 priedas. Pažymos forma perkant tiesioginių derybų iš pasirinkto tiekėjo būdu


 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-04 09:10:00