Skelbiamas konkursas Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms 2018-12-06

          Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis 10 kategorija) pareigoms. Pareigybė reikalinga užtikrinti, kad būtų vykdomi Biržų rajono savivaldybės tarybos priimti sprendimai, nagrinėti gyventojų skundus, vykdyti patikrinimus, prižiūrėti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, surašyti ir nagrinėti administracinių nusižengimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytus pažeidimus, spręsti klausimus, susijusius su viešąja tvarka (plačiau – pareigybės aprašyme).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos kompetenciją, civilinius teisinius santykius, civilinį, baudžiamąjį ir administracinį procesus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

4. mokėti dirbti kompiuteriu („MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką bei gebėti juos taikyti praktiškai;

6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti informaciją, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, kelti tikslus ir uždavinius.       

          Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse, turi būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (adresu www.testavimas.vtd.lt) iki 2018 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

 

Išsamesnė informacija: Personalo skyriuje, 315, 314 kab., tel. (8 450) 43 151, 43 150, el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

Dalintis Facebook