Jaunimo statistinės situacijos 2016 m. apžvalga

                       JAUNIMO SITUACIJOS SAVIVALDYBĖJE STEBĖSENOS
                               STATISTINIAI 2016 METŲ DUOMENYS

 

 

Kriterijus

Skaičius

 1. 1.       

Savivaldybėje registruotų jaunų žmonių (14-29 metų amžiaus) skaičius

4 950

 1. 2.       

Jaunimo (14–29 m.), dalyvaujančio (lankančio) neformaliojo  ugdymo veiklose, skaičius

247

 1. 3.       

Neformalaus ugdymo paslaugas jauniems žmonėms teikiančių juridinių asmenų savivaldybėje skaičius (įskaitant su jaunimu dirbančias organizacijas)

9

 1. 4.       

Neformalųjį vaikų švietimą vykdančių tiekėjų skaičius savivaldybėje

28

 1. 5.       

Neformalaus ugdymo paslaugas jauniems žmonėms teikiančių juridinių asmenų savivaldybės miesto centre skaičius

7

 1. 6.       

Neformalaus ugdymo paslaugas jauniems žmonėms teikiančių juridinių asmenų savivaldybės pakraščiuose skaičius

2

 1. 7.       

Viešųjų patalpų, kuriose jaunimas ir jaunos šeimos (netiesioginiai įstaigos lankytojai / klientai) gali neatlygintinai naudotis esama laisvalaikio praleidimo baze darbo dienomis, savaitgaliais ir vasarą, skaičius

 

    45

 

 1. 8.       

Nemokamų viešų erdvių, tinkamų jaunimo veiklai, skaičius

    54

 

 1. 9.       

Jaunimo (14–29 m.), dalyvaujančių (lankančio) formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklose, skaičius

575

 1. 10.   

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklas (programas) vykdančių juridinių asmenų skaičius

2

 1. 11.   

Atvirųjų jaunimo centrų skaičius

0

 1. 12.   

Atvirųjų jaunimo erdvių skaičius

2

 1. 13.   

Jaunų žmonių (14–29 m.), dalyvaujančių atvirų jaunimo centrų ir erdvių veikloje, skaičius

80

 1. 14.   

Jaunimo darbuotojų etatų skaičius

3

 1. 15.   

Sertifikuotų jaunimo darbuotojų skaičius

2

 1. 16.   

Jaunimo iniciatyvoms ir projektams skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos (eurais)

      ~2 000 Eur

 1. 17.   

Jaunimo politikai įgyvendinti (atvirasis, mobilusis darbas su jaunimu, prisidėjimas prie ES projektų įgyvendinimo) skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos

~6 000 Eur

 1. 18.   

Savivaldybės finansuotų jaunimo projektų pritrauktos papildomos lėšos (išskyrus valstybės biudžeto lėšas

85 000 Eur

 1. 19.   

Savanoriškoje veikloje dalyvaujančių jaunų žmonių (16–29 m.) skaičius (ilgalaikė savanorystė)

6

 1. 20.   

Savanoriškoje veikloje dalyvaujančių jaunų žmonių (16–29 m.) skaičius (trumpalaikė savanorystė)

11

 1. 21.   

Momentinėje savanorystėje reguliariai dalyvaujančių jaunų žmonių skaičius

~40

 1. 22.   

Jaunimo organizacijų (narystės pagrindu) veiklose dalyvaujančių jaunų žmonių (14–29 m.) skaičius

~70

 1. 23.   

Moksleivių, aktyviai dalyvaujančių mokinių savivaldoje, skaičius

~80

 1. 24.   

Savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų skaičius

8

 1. 25.   

Savivaldybėje veikiančių neformalių grupių skaičius

3

 1. 26.   

Soc. rizikos šeimose augančių jaunų žmonių (14–18 m.) skaičius

~100

 1. 27.   

Nedirbančių jaunų žmonių (16–24 m.), registruotų darbo biržoje, skaičius

112

 1. 28.   

Jaunų žmonių (25–29 m.), registruotų darbo biržoje, skaičius

204

 1. 29.   

Savarankišką veiklą (pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą) pradėjusių jaunuolių (18–29 m.) skaičius

344

 1. 30.   

Jaunų žmonių (18–29 m.), įkūrusių savo verslo įmones (AB, UAB, IĮ, MB, VšĮ), skaičius

n. d.

 1. 31.   

Jaunųjų ūkininkų (iki 40 m.), įkūrusių savo ūkį, skaičius

351

 1. 32.   

Jaunųjų ūkininkų (iki 40 m.) , įkūrusių savo ūkį ir iš ūkinės veiklos gaunančių pajamas, skaičius

344

 1. 33.   

Jaunų žmonių (14–18 m.), įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, skaičius

21

 1. 34.   

Jaunų žmonių (19–29 m.), įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, skaičius

70

 1. 35.   

Jaunų žmonių (14–29 m.), įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, skaičius

3

 1. 36.   

Narkotines ir psichotropines medžiagas vartojančių jaunų žmonių (14–29 m.) skaičius

n. d.

 1. 37.   

Alkoholį ir tabaką reguliariai vartojančių jaunų žmonių (14–29 m.) skaičius

   n. d.**

 

**Žinomas tik visuomenės sveikatos biuro tyrimo metu atlikto tabaką kasdien vartojančių moksleivių procentinis skaičius

33 proc.

 1. 38.   

Jaunų žmonių (14–29 m.) savižudybių skaičius

n. d.

 1. 39.   

Savivaldybėje per paskutinius trejus metus atliktų jaunimo (14-29 m.) politikos kokybės vertinimų skaičius

1

 1. 40.   

Parama jaunoms šeimoms įsigyjant būstą (paramą gavusių jaunų šeimų skaičius)

7

 1. 41.   

Parama jaunoms šeimoms įsigyjant būstą (paramą gavusių jaunų šeimų, kurios nelaukė bendroje eilėje, skaičius)

3

 1. 42.   

Komisijų, komitetų, darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti jaunimo atstovai (14–29 m.) jaunimui aktualiems klausimams nagrinėti, skaičius.

4

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-11 14:38:48