Išnuomojamas turtas

IŠNUOMOJAMOS SAVIVALDYBĖS PATALPOS VABALNINKE   


      Išnuomojamos Savivaldybės patalpos paslaugų, gamybos, prekybos (išskyrus mažmeninę prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais), veiklai:
1.1. administracinio pastato Biržų r. sav., Vabalninko m., B. Sruogos 11A (unikalus Nr. 4400-0960-7914, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje pažymėto indeksu 1B2p) I aukšto patalpos, kurių bendras plotas 37,26 kv. m (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje patalpos pažymėtos Nr. 1-18, 1-19, 1-20), patalpų 1 kv. m pradinis nuompinigių dydis – 1 Eur per mėnesį;
1.2. ambulatorijos pastato Biržų r. sav., Vabalninko m., B. Sruogos g. 15A  (unikalus Nr. 3698-9005-7017, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje pažymėto indeksu 1D2p) II aukšto patalpos, kurių bendras plotas – 186,87 kv. m (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje patalpos pažymėtos Nr. 59–61, 63–73), patalpų 1 kv. m pradinis nuompinigių dydį – 0,24 Eur per mėnesį.
        Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2018 m. rugpjūčio 21 d. 17.00 val.
        Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 5 metai.
        Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ne daugiau 5 metų terminui.
        Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks:
2018 m. rugpjūčio 22 d. 10.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos 302  kab. (Vytauto g. 38, Biržai).  
        Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos seniūnui (B. Sruogos g. 11A, Vabalninkas) pateikia nustatytos formos pasiūlymą ir kredito įstaigos išduotą dokumentą, arba patvirtintą jo kopiją, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (patalpų B. Sruogos g. 11A – 111,78 Eur, patalpų B. Sruogos 15A – 134,55 Eur). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos sąskaitą Nr. LT264010041300020104.
        Nurodytus dokumentus konkurso dalyvis turi pateikti užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: „Patalpų  Biržų r. sav., Vabalninko m., B. Sruogos g. 11A ir B. Sruogos g. 15A, nuomos konkursui“.
      Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą, dėl nuomojamo turto apžiūros kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūniją, adresu: B. Sruogos g. 11A, Vabalninkas, tel.: (8 450) 54 234, mob. 8 686 73 741, 8 614 24 899.

 

Pasiūlymo forma

Turto nuomos konkurso sąlygos
  

 

 

 


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-31 17:45:43