Išnuomojamas turtas


IŠNUOMOJAMAS BUITINIS PASTATAS


        Išnuomojamas Biržų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 50,60 m² buitinis pastatas, esantis Biržų r. sav., Valantiškio k. 3, kapaviečių priežiūros ir puošybos reikmenų mažmeninės prekybos veiklai.

       Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) – 5 metai. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ne daugiau 5 metų terminui.

        Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 2018 m. birželio 4 d., 8.00 val. iki 2018 m. birželio 15 d., 15.45 val.

        Pradinis mėnesio vieno kvadratinio metro nuompinigių dydis – 2 Eur.

        Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą galima kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūniją (Rotušės g. 25, Biržai, tel.: (8 450)  31 596, mob. 8 682 22 152).

        Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2018 m. birželio 18 d., 10.00 val., Biržų rajono savivaldybės administracijos (Vytauto g. 38, Biržai)  302  kab.

        Vokai su pasiūlymais pateikiami Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriui (Vytauto g. 38, Biržai), Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausiajai specialistei Dainai Kolomakienei (III aukštas, 319 kab.). Ant vokų turi būti užrašyta: „Buitinio pastato, esančio Biržų r. sav., Valantiškio k. 3, nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta nustatytos formos pasiūlymas (su pridedamais dokumentais) ir kredito įstaigos išduotas dokumentas arba jo kopija, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui  (303, 60 Eur).

        Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūnijos sąskaitą Nr. LT314010041300176087.

       Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą, dėl nuomojamo turto apžiūros kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų miesto seniūniją, adresu: Rotušės g. 25, Biržai, tel.: (8 450) 31 596, mob. 8 682 22 152, arba el. paštu birzai@birzai.lt.

     Nuomos konkurso dokumentai skelbiami Savivaldybės tinklalapyje www.birzai.lt, skilties „Savivaldybė“ meniu punkte „Išnuomojamas Savivaldybės turtas“.

Turto nuomos konkurso sąlygos
Pasiūlymo forma

 
 

 

 

 


 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-24 10:22:14