IŠNUOMOJAMAS TURTAS

IŠNUOMOJAMOS SAVIVALDYBĖS PATALPOS VABALNINKE

Išnuomojamos ambulatorijos pastato Biržų r. sav., Vabalninko m., B. Sruogos g. 15A  (unikalus Nr. 3698-9005-7017) patalpos: 8,46 kv. m pirmo aukšto patalpa (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje pažymėta Nr. 18) ir 186,87 kv. m antro aukšto patalpos (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje patalpos pažymėtos Nr. 59-61, 63-73).

 Pradinis 1 kv. m nuompinigių dydį - 0,26 Eur per mėnesį.

 Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas - iki 2019 m. vasario 18 d. 17.00 val.

 Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) - 5 metai.

 Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ne daugiau 5 metų terminui

 Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks:

 2019 m. vasario 19 d. 10.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos 302  kab. (Vytauto g. 38, Biržai). 

 Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos seniūnui (B. Sruogos g. 11A, Vabalninkas) pateikia nustatytos formos pasiūlymą ir kredito įstaigos išduotą dokumentą, arba patvirtintą jo kopiją, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (konkurso dalyvio pasiūlyme nurodytas planuojamų išsinuomoti patalpų plotas kv. m x 0,26 Eur x 3). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos sąskaitą Nr. LT264010041300020104.

 Konkurso dalyvis pasiūlymą turi pateikti užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: „Patalpų  Biržų r. sav., Vabalninko m., B. Sruogos g. 15 A, nuomos konkursui".

 Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą, dėl nuomojamo turto apžiūros kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Vabalninko seniūniją, adresu: B. Sruogos g. 11A, Vabalninkas, tel.: (8 450) 54 234, mob. 8 686 73 741, 8 614 24 899.

Pasiūlymo forma        Nuomos konkurso sąlygos

 

 IŠNUOMOJAMA PATALPA AUTOMATINIAM KAVOS IR KITŲ KARŠTŲ GĖRIMŲ APARATUI PASTATYTI

Biržų rajono savivaldybės administracijos administraciniame pastate Biržuose, Vytauto g. 38, išnuomojamos 1,5 kv. m pirmo aukšto koridoriaus patalpos automatiniam kavos ir kitų karštų gėrimų aparatui pastatyti.

 Nuomos sąlygos:

 tiekėjas turės užtikrinti, kad Aparate būtų ne mažesnis nei šis asortimentas: • Juoda kava; • Espresas; • Dvigubas espresas; • Kava su pienu; • Latė; • Kapučinas; • Kapučinas su šokoladu; • Airiškas kapučinas; • Moka; • Karštas šokoladas; • Pieniškas šokoladas; •  Vištienos sultinys; • Arbata.

 aparate kava turės būti gaminama iš natūralių kavos pupelių.

 Pradinis nuompinigių dydis - 1,00 Eur už 1 kv. m.

 Turto nuomos sutarties trukmė (terminas) - 2 metai. Pasibaigus nuomos sutarties terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, nuomos sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 Pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminas - iki 2019 m. vasario 25 d., 17.00 val.

 Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti įvyks 2019 m. vasario 26 d., 10.00 val. Biržų rajono savivaldybės administracijos 302  kab. (Vytauto g. 38, Biržai). 

 Vokai su pasiūlymais dalyvauti konkurse pateikiami: Biržų rajono savivaldybės administracijos Biržų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus (Vytauto g. 38, Biržai) vyriausiajai  specialistei Dainai Kolomakienei (3 aukštas, 319 kab.).

 Dėl papildomos informacijos apie nuomojamą turtą, dėl nuomojamo turto apžiūros kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiąją ūkio reikalų specialistę Gražiną Strazdienę, adresu: Vytauto g. 38, Biržai, tel.: (8 450) 430160, mob. 8 682 54064.

 Pradinis įnašas, lygus 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (4,50 Eur), turi būti sumokėtas į Biržų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT234010041300030149.

Pasiūlymo forma              Nuomos konkurso sąlygos 

 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-13 13:24:32