2016 metai
 


2016 metais sudarytos sutartys 


2016-12-30 skelbimas apie mažos vertės viešąjį pirkimą apklausos raštu būdu „Socialinių išmokų pristatymo ir išmokėjimo Biržų rajono gyventojams paslaugos"

Konkurso sąlygos

2017-02-01 pasirašyta sutartis su AB „Lietuvos paštas". Sutarties trukmė - 12 mėn., galimi sutarties pratęsimai - 2 kartus po 12 mėn. Preliminari sutarties vertė per 36 mėn. - 48 240,00 Eur be PVM.


2016-12-22 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Planų parengimo paslaugos"
 
Konkurso sąlygos


2017-03-20 pasirašyta sutartis su UAB „Urbanistika". Sutarties trukmė - 12 mėn., sutarties pratęsimas nenumatytas. Sutarties vertė 13 400,00 Eur.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2016-12-21 skelbimas apie atvirą konkursą „Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo schemos keitimo paslaugos"
 
Konkurso sąlygos 
 
Skelbimo pakeitimas
 
Konkurso sąlygų nauja redakcija 
 
2017-03-29 pasirašyta sutartis su UAB „Kelprojektas". Sutarties trukmė - 12 mėnesių. Sutarties vertė - 10 103,50 Eur su PVM.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skalbimas apie sutarties sudarymą.


2016-12-20 skelbimas apie mažos vertės viešąjį pirkimą apklausos raštu būdu „Biržų miesto vaizdo kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo paslauga"

Konkurso sąlygos

2017-01-18 pasirašyta sutartis su UAB „Eurotela". Sutarties trukmė - 12 mėn., galimi sutarties pratęsimai - 2 kartus po 12 mėn. Preliminari sutarties vertė per 12 mėn. - 10 396,32 Eur.


2016-12-14 skelbimas apie mažos vertės viešąjį pirkimą apklausos raštu būdu „Biržų r. Papilio mstl. Vilties g. 1 pastato - bendrabučio ir dalies kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių griovimo darbai"

Konkurso sąlygos

2017-02-27 pasirašyta sutartis su UAB „STAFAS". Sutarties trukmė - 7 mėn. Sutarties vertė - 21 047,26 Eur su PVM.


 2016-12-05 skelbimas apie atvirą konkursą „Biržų rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) paslaugos"
 
Konkurso sąlygos 
 
2017-03-29 pasirašyta sutartis su UAB „Atamis". Sutarties trukmė - 12 mėnesių. Sutarties vertė - 14 520,00 Eur su PVM.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).

Skelbimas apie sutarties sudarymą.


2016-11-03 skelbimas apie atvirą konkursą „Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo techninio projekto parengimo paslaugos"

Konkurso sąlygos 

2017-02-03 pasirašyta sutartis su UAB „Urbanistika". Sutarties trukmė - 7 mėn. Sutarties vertė 7 865,00 EUR su PVM.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)

Skelbimas apie sutarties sudarymą


 2016-10-27 skelbimas apie mažos vertės viešąjį pirkimą apklausos raštu būdu „Baldai Biržų kultūros centrui" 
 
Konkurso sąlygos 

2016-11-22 pasirašyta sutartis su UAB „Šiaulių gilija". Sutarties trukmė - 2 mėn. Sutarties vertė 25 334,98 EUR su PVM.


2016-10-06 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą "Biržų m. Malūno, Jaunimo, Atgimimo, Latvygalos, Kluono, Ramosios, J. Biliūno ir J. Basanavičiaus gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija"
 
Konkurso sąlygos 

2016-11-25 pasirašyta sutartis su UAB „Alfa idėjos". Sutarties trukmė - 13 mėn. Sutarties vertė 130 851,83 EUR su PVM.


 2016-09-30 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą "Sporto paskirties pastato Biržuose, Rotušės g. 2A, kapitalinio remonto projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos"
 
Konkurso sąlygos

2016-12-20 pasirašyta sutartis su UAB „Panprojektas". Sutarties trukmė - 36 mėn. Sutarties vertė - 10 648,00 Eur su PVM.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1)


2016-08-29 skelbimas apie atvirą konkursą "Techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos"

Konkurso sąlygos2016-08-18 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Biržų miesto Malūno, Jaunimo, Atgimimo, Latvygalos, Kluono, Ramiosios, J. Biliūno ir J. Basanavičiaus g. apšvietimo tinklų rekonstravimo darbai"

Konkurso sąlygos 

2016-09-21 atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, pirkimas nutrauktas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).2016-08-02 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Specialiųjų planų parengimo paslaugos"
 
 Konkurso sąlygos 

2016-09-22 atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, pirkimas nutrauktas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).


2016-06-03 skelbimas apie supaprastintą atvirą konkursą „Gydymo paskirties pastato Biržuose, Vilniaus g. 115, kapitalinio remonto III etapo darbai"

Konkurso sąlygos
 
2016-10-11 pasirašyta sutartis su UAB „Lankuva". Sutarties trukmė - 36 mėn. Sutarties vertė 385 023,46 EUR su PVM.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).
2016-05-31 skelbimas apie supaprastintas skelbiamas derybas „Autobuso su vairuotoju nuoma (Biržai-Vilnius-Biržai)

Konkurso sąlygos patalpintos 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=289256&LID=343558
 
 Savivaldybės administracija buvo įgaliota Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos atlikti pirkimą.
 2016-07-04 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų autobusų parku". Sutarties trukmė - iki 2016-10-30. Sutarties vertė 4 493,04 EUR su PVM. 
 
 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1). 


2016-05-17 skelbimas apie mažos vertės viešąjį pirkimą „Susisiekimo komunikacijų (kelių) Biržų r. Karajimiškio k. vietinės reikšmės kelio Karajimiškis - Kauniai (nuo rajoninio kelio Nr. 1303 iki įvažiavimo į geologinį gamtos paminklą „Karvės ola") rekomnstravimo darbai"
 
Konkurso sąlygos patalpintos adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=287020&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp
 
2016-06-20 pasirašyta sutartis su AB „Eurovia Lietuva". Sutarties trukmė - 12 mėn. Sutarties vertė 146 846,19 EUR su PVM.
2016-07-27 pasirašyta sutartis su UAB „Synergy Solutions". Sutarties trukmė - 6 mėnesiai. Sutarties vertė - 15 972,00 EUR su PVM.Konkurso sąlygos patalpintos adresu:

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=279029&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp
 
2016-05-16 Pirkimas užbaigtas atmetus pasiūlymus dėl per didelių, perkančiajai organizacijai nepriimtinų kainų.

 
 2016-05-26 pasirašyta sutartis su UAB „Exto". Sutarties trukmė - 36 mėn. Sutarties vertė 2 000,00 EUR su PVM.
 

 2016-02-25 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Biržų miesto teritorijos ribų keitimo plano parengimo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=270921&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp 
 
2016-06-02 pasirašyta sutartis su UAB „Daugėla". Sutarties trukmė 12 mėnesių, su galimybe sutartį pratęsti 1 kartą 3 mėnesiams. Sutarties vertė - 4 114,00 EUR su PVM. 
 
 Viešojo pirkimo procedūrų ataskaitos (At-1)
.
 
 Skelbimas apie sutartis sudaryma.2016-02-25 skelbimas apie atvirą konkursą elektroniniu būdu „Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kaimo gyvenamųjų vietovių terirtorijų ribų nustatymo plano parengimo paslaugos"

Konkurso sąlygos patalpintos adresu

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=268312&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp
 
2016-05-24 pasirašyta sutartis su UAB „Daugėla". Sutarties trukmė 12 mėnesių, su galimybe sutartį pratęsti 1 kartą 3 mėnesiams. Sutarties vertė - 10 406,00 EUR su PVM.
 
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (At-1).
 
Skelbimas apie sutarties sudarymą.2016-03-02 skelbimas apie mažos vertės viešąjį pirkimą „Susisiekimo komunikacijų (rajoninio kelio nuovažos), kitos paskirties (kapinių) statinių Biržų r., Pačeriaukštės sen., Pasvaliečių k., Biržų g. 8, statybos darbai"
 
Konkurso sąlygos patalpintos adresu

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=275238&B=PPO&PS=1&PP=notices.asp

2016-03-31 pasirašyta sutartis su UAB „Biržų ranga". Sutarties trukmė 36 mėnesiai. Sutarties vertė - 53 277,32 EUR su PVM.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-05 18:28:21