NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO FONDAS

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO FONDO PARAMAI GAUTI

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondas (toliau – Fondas), kurio steigėja yra Biržų rajono savivaldybės taryba, kviečia Biržų  rajone registruotas ir čia veiklą vykdančias nevyriausybines organizacijas (toliau – NVO), teikti paraiškas Fondo paramai gauti.

Paraiškas gali teikti tik tos NVO, kurios jau įgyvendina ar rengiasi įgyvendinti Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšomis finansuojamus ar iš dalies finansuojamus projektus ir ieško finansinės paramos tokio projekto įgyvendinimui.

!!! SVARBU: į Fondą paramos besikreipianti NVO turi turėti ES ar kitos programos/fondo lėšų paskirstymą administruojančios institucijos sprendimą dėl lėšų skyrimo NVO parengtam projektui.

Paraiškos bus vertinamos ir sprendimas dėl jų finansavimo priimamas vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T-29 „Dėl  Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ bei Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A-371 „Dėl Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo fondo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos forma (įsakymo nr. A-371 1 priedas)

Informaciją ir konsultacijas dėl paraiškų pateikimo suteiks Fondo komisijos narė Jurga Bagamolovienė, tel. 43 123, el.p. jurga.bagamoloviene@birzai.lt.
                                                                                                                                         

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-14 20:25:34