BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Petras Narkevičius          – Savivaldybės tarybos narys (Komisijos pirminikas);

Mindaugas Balčiūnas      – Savivaldybės tarybos narys;

Rima Bitinienė                 – Širvėnos seniūnijos Kratiškių seniūnaitijos seniūnaitė;

Audronė Garšvaitė          – Savivaldybės tarybos narė;

Stasė Karosienė               – Biržų miesto seniūnijos  Laisvės seniūnaitijos seniūnaitė;

Viktoras Kurganovas       – Savivaldybės tarybos narys;

Irena Misevičienė            – Širvėnos seniūnijos Rinkuškių seniūnaitijos seniūnaitė;

Audrys Muka                   – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Violeta Tušinskienė        – Biržų miesto seniūnijos Gimnazijos seniūnaitijos seniūnaitė.“

 

 

 Komisija vykdo šias funkcijas:

● Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka Tarybos  ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant Savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

●  dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas Tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

● dalyvauja nustatant Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

● Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT) atlikus korupcijos rizikos analizę Savivaldybės įstaigos veiklos srityse, teikia siūlymus dėl rekomendacijų įgyvendinimo ir užtikrina jų įgyvendinimo kontrolę;

● koordinuoja Savivaldybės įstaigų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vykdomą korupcijos prevencijos politiką ir priemonių įgyvendinimą;

●  nagrinėja Savivaldybės bendruomenės narių, savivaldybės ir valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

● nagrinėja gyventojų skundus ir teikia išvadas bei rekomendacijas Savivaldybės tarybai, merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui;

● informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

●  atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-12 13:08:43