GEDULO IR VILTIES DIENOS PROGRAMA 2019-06-12

BIRŽELIO 14 -OSIOS,  GEDULO IR VILTIES DIENOS

PROGRAMA

                                 

Per 1949 m. kovo 25–28 dienų  trėmimą  "Priboj" ("Bangų mūša") iš Lietuvos ištremta 28 981 žmogus , iš Biržų  - 1083.

 Birželio 14 diena (penktadienis)

10.00 val. Biržų krašto tremtinių vardų skaitymas prie Nepriklausomybės paminklo. Visus norinčius kviečiame prisijungti, platesnė informacija tel. 8 650 87 936.

14.00 val.  Tradicinis susitikimas Užušiliuose prie mokytojams tremtiniams skirto koplytstulpio: „NEUŽMIRŠTUOLĖ, ŽYDINTI NAKTY“ (B. K.)

KVIEČIAME BŪTI KARTU: PRISIMINTI SAVO ŠEIMOS, GIMINĖS, TĖVYNĖS ISTORIJĄ IR PAKALBĖTI APIE DABARTĮ. SUSITIKIME, NES ŠIOS DIENOS NEI PAMIRŠTI, NEI ATŠAUKTI NEGALIME...

17.00 val.  Ekumeninės pamaldos už tremtinius ir jų šeimas ( Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Algis Neverauskas ir Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas Rimas Mikalauskas ) buvusioje Biržų geležinkelio stotyje, prie koplytstulpio tremtiniams atminti.

Po pamaldų – atminimo valanda: „ TIESA, KUR DEGA DIEVO KIBIRKŠTIM“ (Bronius Krivickas), skirta 1949 - ųjų metų tremties 70 – mečiui.

 

Organizatoriai:

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialas

Biržų rajono savivaldybė

Biržų krašto "Sėlos" muziejus

Biržų kultūros centras

 

Dalintis Facebook