Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas

Biržų rajono savivaldybės administracijos ir partnerių projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ metu pastatyti lauko treniruokliai, atliktas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) koordinacinio centro patalpų remontas, sukurta informacinė sistema (įdiegti informaciniai ekranai mokyklose ir atviroje jaunimo erdvėje), pradėjo dirbti JPSPP specialistė, psichologė, įsigyti baldai ir kompiuterinė technika, mokymo priemonės, organizuoti ilgalaikiai mokymai (jaunimui, jaunimo darbuotojams, tėvams), supervizijų užsiėmimai, vyko tarptautinis pasidalinimas patirtimi su Bergeno universiteto koledžu (Norvegija), organizuoti sveikatos stiprinimo renginiai, įsigyti įvairūs prizai renginiams, lauko palapinė ir kt.

 Baigėsi projektas „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“, tačiau darbas jaunimo sveikatos tema bus tęsiamas toliau

          2016 m. gruodžio pabaigoje įvyko projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ baigiamasis renginys-konferencija. Norvegijos finansinių mechanizmų finansuotas projektas truko daugiau nei metus, jo metu organizuoti įvairūs renginiai, mokymai, supervizijos, didintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas, įsigyta įvairi technika ir priemonės, atliktas patalpų remontas, plėsta sporto infrastruktūra, vyko patirties pasidalinimas su Bergeno (Norvegija) miestu, įdiegta jaunimo informavimo sistema ir kt.

Įkurtas JPSPP centras, pradėjo dirbti jaunimo sveikatos koordinatorius, suremontuotos patalpos

          Kaip sakė projekto vadovas, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis, Projekto įgyvendinimo metu šalia Biržų atviros jaunimo erdvės buvo įkurtas Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) koordinacinis centras, kuris aprūpintas baldais, kompiuterine ir programine įranga, įvairiomis priemonėmis, skirtomis sveikos gyvensenos ugdymui, mobilių paslaugų teikimui ir pan.
         Taip pat JPSPP koordinaciniame centre įdarbinti JPSPP koordinatorius, kuris ir po projekto konsultuos jaunimą įvairiais sveikatos priežiūros klausimais, bendradarbiaus su kitomis institucijomis ir jaunimo darbuotojais, su jaunimu dirbančiomis įstaigomis ir organizacijomis. Dalį projekto trečdaliu etato dirbo ir psichologė, kuri teikė individualias konsultacijas bei vykdė grupinius dailės terapijos užsiėmimus. Tikimasi, kad ateityje, atsiradus galimybei, psichologas vėl būtų įdarbintas, nes ir toliau matomas toks poreikis.

Įrengti informaciniai ekranai, įdiegti nemokamos internetinės prieigos taškai

        Projektui gauto finansavimo dėka sukurta informavimo apie sveikatos priežiūrą sistema: sudaryta galimybė įrengtuose nemokamuose internetinės prieigos taškuose naršyti Jaunimo sveikatos portale, taip pat įrengti 5 informaciniai ekranai Biržų miesto mokyklose bei JPSPP koordinaciniame centre šalia Biržų kultūros centro atviros jaunimo erdvės. Ekranuose nuolat rodoma prevencinė ir sveikos gyvensenos propagavimo informacija, talpinami skelbimai apie renginius ir pan. Taip pat rodoma informacija apie JPSPP koordinacinio centro veiklą ir galimybes jaunimui, jaunimo sveikatos tinklalapio www.sveikatostinklas.lt reklama. Visi ekranai dėka sukurtos sistemos lengvai valdomi nuotoliniu būdu iš JPSPP koordinacinio centro. Informaciniuose ekranuose nuo jų veikimo pradžios jau buvo patalpinta virš 40 įvairių žinučių ir informacinių pranešimų. Projekto metu taip pat sukurti reklaminiai sveikatos skydeliai (baneriai), ant kurių paspaudus nukreipiama į jaunimo sveikatos portalą. Jie patalpinti mokyklų tinklalapiuose ir kituose jaunimo lankomuose puslapiuose. Sveikatos tinklo Biržų skiltyje JPSPP koordinatorė jau patalpino daugiau nei 60 įvairių žinučių ir pranešimų.

Įsigytos švietėjiškos vaizdinės priemonės

       Manome, kad projekto metu išplėtota infrastruktūra, įsigyta įranga leis vystyti efektyvesnę ir kokybiškesnę sveikatos priežiūros švietėjišką veiklą, taip pat sudarys galimybes greičiau ir kokybiškiau reaguoti sprendžiant jaunimo sveikatos problemas.  Projekto metu įsigytos modernios vaizdinės priemonės padės patraukliau pateikti dėstomą informaciją apie sveikatą, sveiką gyvenseną, prevencinę informaciją. Nuo šiol turimos įvairesnės prevencinio švietimo priemonės padės sveikatos priežiūros specialistams lengviau ir įdomiau šviesti jaunimą apie rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio žalą ir galimai mažinti psichotropinių medžiagų naudojimą.

Organizuotas patirties pasidalinimas su Bergen miestu

         4 dienų patirties pasidalinimo vizitu Biržuose lankėsi Bergeno universiteto koledžo Sveikatos fakulteto dėstytojos Ragnhild Sollesnes ir Agnes Giertsen. A. Giertsen taip pat yra Bergeno Jaunimo sveikatos centro vadovė.    Vizito metu partneriai aplankė Biržų miesto sveikatos priežiūros įstaigas, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, Biržų atvirą jaunimo erdvę, šalia kurios įsikūrė Jaunimui palankių sveikatos paslaugų koordinacinis centras, bei susipažino su jų vykdomomis veiklomis. Svečiai taip pat pasidalino gerąja savo patirtimi  – pristatė Bergeno jaunimo sveikatos centro veiklą, skaitė pranešimus temomis „Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas“ ir „Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu bei mažu fiziniu aktyvumu mažinimas“.

Pastatyti lauko treniruokliai

         Įgyvendinant projektą siekta didinti ir fizinį aktyvumą, išplėtota sporto infrastruktūra – Biržų mieste įrengta nemokama 5 treniruoklių aikštelė prie Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, kuria gali naudotis ne tik moksleiviai, bet ir Biržų miesto gyventojai. Tinkamai parinkti treniruokliai suteikia galimybę atlikti skirtingus fizinius pratimus. Kadangi jie nėra sudėtingi, jais naudotis galės kiekvienas, ne tik jaunimas. Lauko treniruokliai įrengti miesto dalyje, kur ši infrastruktūra nėra išplėtota, tad gerėja ir didėja jų prieinamumas.

Vyko mokymai jaunimui, specialistams, tėvams

         Projekto metu suorganizuoti 85 įvairūs renginiai, užsiėmimai, mokymai, 18 individualių konsultacijų.  Kaip sakė projekto vadybininkas, Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) Kęstutis Knizikevičius, tai prisidėjo prie jaunimo sveikatinimo, sveikos gyvensenos ugdymo, žalingų įpročių prevencijos ir kt. Suorganizuoti mokymai specialistams padėjo kelti jų kvalifikaciją, geriau suprasti jaunimo problemas ir informacijos pateikimo jaunimui formas, vykusios supervizijos leido gerinti ir aktyvinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Neužmiršti ir tėvai. Vykę mokymai-stovykla tėvams padės jiems geriau suprasti savo atžalas ir tinkamo bendravimo su vaikais ir paaugliais įvairiais sudėtingais klausimais formas ir principus. Stovykloje dalyvavo 30 esamų ir planuojančių būti tėvais. Projekto metu taip pat suorganizuoti 5 masiniai sveikatinimo renginiai. Iš viso įvairiose veiklose dalyvavo daugiau nei 1500 jaunų žmonių.

Viltys ir lūkesčiai

        Tikimasi, kad projekto dėka įdiegus JPSPP modelį pagerės Biržų rajono savivaldybės jaunimo sveikatos rodikliai, mažės susirgimų skaičius, mažės psichotropinių medžiagų naudojimas, neplanuotų nėštumo atvejų skaičius, nutukimo procentas, jaunimo savižudybių skaičius, jaunimas įgaus sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos žinių bei įgūdžių, daugiau sportuos. Kaip sakė projekto partnerio – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro – direktorė Justina Kasakauskienė, aktyviai konsultuojant jaunimą jiems rūpimais sveikatos priežiūros klausimais, tinkamai suprantamai bei įdomiai jiems pateikiant prevencinę ir kitą informaciją, sumažės tikimybė susirgti tomis ligomis (pvz., infekcinėmis), kurių, turint tam tikrų žinių, lengvai galima išvengti ir sumažinti šių ligų atvejų skaičių. Ji tikisi, kad projekto metu įsigytos prevencinės priemonės padės sveikatos priežiūros specialistams šviesti apie rūkalų, narkotinių medžiagų ir alkoholio žalą ir galimai mažinti psichotropinių medžiagų naudojimą. Projekto partnerio – Jaunimo asociacijos „COFA“ - vadovė Donalda Venskienė džiaugėsi, kad projekto metu plėtotos šiuolaikinės technologijos, kurtos internetinės prieigos, leis jaunimui greičiau surasti ir sužinoti svarbią informaciją.
         Projekto vadovas M. Jukonis džiaugėsi, kad veiklos su jo pabaiga nesustos. Biržų rajono savivaldybė įsipareigojo mažiausiai dar tris metus išlaikyti JPSPP koordinacinį centrą. Taip pat planuojamas vizitas į Bergeno miestą, jaunimo sveikatos centrą.

 

The project “Healthier and Safer Living of Birzai Youth” is finished, but the work for youth health will continue 

In December, 2016, final event – the conference - presented the information and results of project “Healthier and Safer Living of Birzai Youth”. Over one year of project implementing activities various events, trainings, workshops, supervisions, experience exchange meetings had been organized, inter-institutional cooperation developed, also material base had been established.

One of the main aims of this project was to improve the accessibility and quality of youth-friendly health care services (YFHCS) in Birzai district municipality. To achieve this, YFHCS coordination center was established next to Birzai Youth center. The YFHCS center was provided with furniture, IT, mobile, educational equipment and tools, the premises of the center were renovated. Also, a full-time YFHCS Coordinator were employed to consult and advise young people on health issues, to promote healthy lifestyle, to collaborate with other health specialists, youth workers and etc. A psychologist worked in YFHCS Coordination Center as well. She provided individual consultations for young people and facilitated art therapy groups. Nonetheless is in the end, The YFHCS Coordinator will continue her work with young people and after the project.

Through “Norway grants” funds of this project, the health care information system had been established too: free internet access spots linking to youth health website www.sveikatostinklas.lt, banner ads for this site in schools and other local websites, 5 info screens in the local schools and youth center to promote health information and healthy lifestyle events.

The project also aimed to promote physical activities and sports. Free fitness site had been implemented next to one of Birzai secondary schools, which is open not only for students but also for all community of Birzai. Outdoor fitness site is established in this sport field underdeveloped area.

During this project 85 various events, workshops, seminars were organized. Over 50 health care and other specialists participated in the seminars about youths‘ problems, modern health promotion and communication possibilities. Supervisions for specialists also activated the collaboration between different institutions. YFHCS Coordination Center and Health Office received 4 days visit by professors Ragnhild Sollesnes and Agnes Giertsen from Bergen University College (Norway). Project partners shared they good practice from  Youth Health Center in Bergen and held lectures about prevention of sexually transmitted diseases, unplanned pregnancies, obesity.

Parents were not forgotten as well. 30 contemporary and future parents participated in training camp, which helped them better to understand the needs of their children and teenagers, to learn new communication and problem solving skills. Also, 5 big public health promoting events, such as marathon, bike tour and etc. took place. In total, more than 1500 young people participated in the activities of this project.

It is expected that as a result of this project the indicators of youth health in Birzai will rise, the rates of illness, drug use, unplanned pregnancy, obesity, suicide will decrease, young people will gain healthy lifestyle knowledge and skills, will do sports more often. The interesting and engaging consultations and education of young people on relevant health issues should help to reduce the risks of easily avoidable diseases (ex. Flu, STD), the new prevention tools and visual material will help to present health information in more appealing way and should have prolonged effect. The newly developed infrastructure will provide with new possibilities of higher quality health promotion and faster solutions for young people health problems.

Though the project is over, but its activities will continue. Birzai district municipality committed to provide for YFHCS Coordination Center at least another 3 years. Also, we are looking forward to make a visit to Youth Health Center in Bergen.

Project was funded by Norway Grants (www.norwaygrants.lt).

PROJEKTO VIEŠINIMO RENGINYS-KONFERENCIJA

 Š. m. gruodžio 19 d. 15 val. vyks jaunimo sveikatos projekto viešinimo renginys-konferencija „Projekto "Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimo!" rezultatai, ateities planai ir darbo su jaunimo sveikatos tema metodai“. Vieta - Biržų rajono Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centas, Vytauto g. 32, Biržai.

PRELIMINARI PROGRAMA
15:00–15:10  Renginio atidarymas, dalyvių pristatymas, sveikinimo žodis
(Kęstutis Knizikevičius, Biržų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės gydytojas), Projekto vadybininkas)

15:10–15:25  Jaunimo sveikatos projekto rezultatų pristatymas
(pranešėjas – Merūnas Jukonis, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius), projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ vadovas)

15:25–15:40  Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio (JPSPP), koordinatorės veiklos ir jaunimo sveikatos tinklalapio pristatymas  (pranešėja – Vesta Urvakytė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė)

15:40–15:50  Jaunimo sveikatos situacijos tyrimo pristatymas
(pranešėja – Ieva Garjonytė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė)

15:50–16:10  Kavos pertrauka

16:10–16:20 Biržų rajono savivaldybių visuomenės sveikatos biuro veikla    (pranešėja – Justina Kasakauskienė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė)

16:20–16:35 Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo sveikatos projekto pristatymas (Pranešėja – Viktorija Gaspariūnaitė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir jaunimo reikalų skyriaus vedėja, projekto vadovė)

16:35–16:45 Darbo su jaunimo sveikatos tema metodai –  prevencinė programa paaugliams „Sniego gniūžtė“ (pranešėja – Loreta Liukpetrienė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Ugdymo skyriaus vedėja)

16:45–16:55 Biržų atvirų jaunimo erdvių veiklos ir atviro darbo su jaunimu pristatymas (Rokas Bėliakas ir Lilijana Butienė – Biržų kultūros centro atviros jaunimo erdvės atstovai; Egidijus Šnaras – „Vilties šviesa“ atviros jaunimo erdvės atstovas)

16:50–17:00 Renginio apibendrinimas
(Irutė Varzienė – Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja)

Renginio feisbuko nuoroda: https://www.facebook.com/events/1859834834236698/


    Prasidėję supervizijų užsiėmimai skatins bendradarbiauti

                      

            Biržuose prasidėjo projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ Supervizijų užsiėmimai, kuriuose dalyvauja skirtingų sričių specialistai, dirbantys su jaunimu: jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius, sveikatos biuro specialistai mokyklose, Savivaldybės administracijos darbuotojai – savivaldybės gydytojas bei jaunimo reikalų koordinatorius, atviros jaunimo erdvės darbuotojas ir policijos bendruomenės pareigūnai. Supervizijų metu diskutuojama, dalinamasi patirtimi, ieškoma atsakymų, kaip sėkmingiau bendradarbiauti skirtingiems specialistams siekiant kartu dirbti jaunimo sveikatos ir saugumo tema, kokios yra kiekvieno iš dalyvių patirtys ir lūkesčiai. Pirmojo susitikimo metu vyko vienas kito geresnis pažinimas, lūkesčių ir patirčių išsiaiškinimas. Kaip sakė projekto vadovas Merūnas Jukonis, po 4 valandų susitikimo, kurį vedė profesionali supervizorė Roberta Daubaraitė, visi išėjo vieni kitus geriau pažinę, išlaisvėję bendrauti, su šypsena ir viltimi daugiau bendradarbiauti bei noru susitikti dar kartą. Be šio susitikimo numatomi dar 5, kurie vyks kovo ir balandžio mėn. Projekto veiklas finansuoja Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Norway Grants“.


Biržuose viešėjo projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ partnerio – Bergeno universiteto koledžo – atstovai

Toliau aktyviai vyksta Biržų rajono savivaldybės administracijos ir partnerių – Biržų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Jaunimo asociacijos „Cofa“ ir Bergeno universiteto koledžo  projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ veiklos.

4 dienų patirties pasidalinimo vizitu Biržuose lankėsi Bergeno universiteto koledžo Sveikatos fakulteto dėstytojos Ragnhild Sollesnes ir Agnes Giertsen. A. Giertsen taip pat yra Bergeno miesto (Norvegija) Jaunimo sveikatos centro vadovė.

Vizito metu partneriai aplankė Biržų miesto sveikatos priežiūros įstaigas, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, Biržų atvirą jaunimo erdvę, šalia kurios įsikurs Jaunimui palankių sveikatos paslaugų koordinacinis centras, bei susipažino su jų vykdomomis veiklomis.

Svečiai taip pat pasidalino gerąja savo patirtimi  pristatė Bergeno jaunimo sveikatos centro veiklą, skaitė pranešimus temomis „Lytiškai plintančios infekcijos ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas“ ir „Sveikatos sutrikimų susijusių su antsvoriu ir nutukimu bei mažu fiziniu aktyvumu mažinimas“.

Projekto vadovas –  Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius Merūnas Jukonis  pristatė jau įvykdytas, vykdomas ir būsimas projekto veiklas. Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas (Savivaldybės gydytojas) Kęstutis Knizikevičius apžvelgė sveikatos situaciją Biržuose. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras taip pat pasidalino gerąja patirtimi ir supažindino su įstaigos veikla. Jaunimo palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė Vesta Urvakytė pristatė tinklalapį www.sveikatostinklas.lt. Šiame jaunimui skirtame tinklapyje galima rasti ne tik naujienas, bet ir informaciją, susijusią su keturiais jaunimo sveikatos algoritmais ir kitos jaunimui aktualios bei patikimos informacijos. Partnerio atstovės jaunatviškos stiliaus tinklalapį įvertino labai teigiamai.

Laisvu laiku biržiečiai svečiams aprodė ir savo krašto įžymybes: Biržų pilį, karstines įgriuvas, ilgiausią pėsčiųjų tiltą, Astravo dvarą ir žinoma naująjį Kirkilų karstinių ežerėlių apžvalgos bokštą.  Partneriai liko patenkinti vizitu ir užsimezgusia partnerystė, sutarta toliau keistis informacija.

Projekto darbo grupės nariai džiaugėsi patyrusiai ir geranoriškais partneriais, priedo, kad iš 12 panašių Lietuvoje projektų, gavusių finansavimą, tik 4 savivaldybės (Biržų, Vilniaus, Elektrėnų ir Plungės) susirado ir turi partnerius iš Norvegijos. Svečių vizitas ir kitos projekto veiklos finansuojamos Norvegijos finansinio mechanizmo („Norway Grants“) lėšomis.

 

Visit of representatives from Bergen University College - partner of the project "Healthier and Safer Life of Biržai Youth!"

Birzai district administration is doing a youth health project. During the Project we are getting and sharing expierance with Bergen (Norway).  Ragnhild Sollesnes and Agnes Giertsen, professors at the Bergen University College Health faculty‘s Nursing Institute, visited Biržai. A. Giertsen is also the head of the youth health center of the city of Bergen (Norway).

During the visit, the representatives of Bergen University visited healthcare institutions of  Biržai, the Biržai district municipality's public health bureau, and the Biržai open youth space (next to which a youth-friendly health care service coordination center will be opened) to learn about all of these institutions' activities.

The guests also shared their positive experiences, presented the activity of the Bergen youth health center and delivered presentations on the reduction of the negative health effects of sexually transmitted diseases and unplanned pregnancies and on the reduction of health disorders related to weight, obesity, and physical inactivity.

Project manager Merūnas Jukonis, who is the Biržai distric municipality's coordinator of youth affairs, presented the project's activities that had been completed, are under implementation or will be implemented. The municipality administration's senior health specialist (the municipal doctor) Kęstutis Knizikevičius presented the health situation in Biržai district. Biržai public health bureau also shared their positive experiences and presented the institution's activities. Youth-friendly health care service coordinator Vesta Urvakytė presented the www.sveikatostinklas.lt website, which unites all municipalities participating in the project. This youth-oriented website provides not only news, but also information related to four youth health algorithms and other information that is relevant for youth.

The representatives of Bergen University were satisfied with their visit and the partnership that had been formed. They agreed to continue exchanging information, and the Biržai representatives had been invited to visit Bergen as well.

The visit had been financed by „Norway grants“.

 

 Projektas „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“

 

 

Projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ tikslas jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) prieinamumo gerinimas ir plėtra Biržų rajono savivaldybėje, pagalba sveikatos sistemos ir kitų sektorių specialistams ir jaunimui geriau orientuotis teikiamų paslaugų įvairovėje.

 

Projekto įgyvendinimo metu bus diegiamas sveikatos paslaugų teikimo modelis, pritaikytas Biržų rajono savivaldybės jaunimo poreikiams, sudarytas iš 4 sričių: psichikos sveikatos stiprinimas, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas, traumų ir nelaimingų atsitikimų neigiamo poveikio sveikatai mažinimas ir švietimas lytiškumo tema. Įsigijamos tikslui pasiekti reikalingos priemonės ir įranga.

 

 

Projekto uždaviniai:

  1. Įsteigti JPSPP koordinacinį centrą, kuriame dirbs specialiai darbui su modeliu apmokytas koordinatorius (pilnu etatu) bei psichologas (0,3 etato)

  2. Gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo sveikatos srityje (organizuoti su modeliu diegimu susijusių specialistų mokymus komandinio darbo tematika sprendžiant su jaunimo sveikata susijusias problemas; rengti supervizijų susitikimus)

  3. Reguliariai organizuoti jaunimui įvairius su sveikata susijusius renginius

  4. Įdiegti ir valdyti jaunimui palankių sveikatos paslaugų informacines priemones (įrengti informacinius ekranus, informacinius taškus, pildyti jaunimo sveikatos portalą ir išplatinti reklamines nuorodas į jį)

  5. Surengti mokymus tėvų švietimo paauglių lytiškumo klausimais

  6. Surengti jaunimo švietimo sveikos gyvensenos mokymus

  7. Teikti E-konsultacijas (internetines konsultacijas) Jaunimo sveikatos portale ir socialiniame tinkle (feisbuko profilyje)

  8. Įrengti lauko treniruoklių (5 vnt.) aikštelę

 

Kitos įsigijamos priemonės ir įranga

Projekto lėšomis taip pat bus įsigyta didelė ir lengvai pastatoma palapinė lauko renginiams, įvairios sveikatos švietimo priemonės, biuro įranga, taip pat įrengtos jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio centro patalpos (šalia Biržų atviros jaunimo erdvės).

Įdiegtas modelis padės spręsti problemas tiek asmeninio (tiesioginio) kontakto su jaunuoliu, kuriam reikia pagalbos (gydymas, stebėsena, prevencija), tiek netiesioginio kontakto atvejais (naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis).

Projekto vykdytojas – Biržų rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Jaunimo asociacija "COFA", Hogskolen I Bergen (Norvegija)

Projekto trukmė – iki 2016 m. balandžio 30 d. (su galimybe pratęsti iki 2017 m. balandžio 30 d.). Numatomas bent 3 metų projekto tęstinumas po projekto pabaigos.

Projekto įgyvendinimui numatoma skirti 85 573,40 Eur iš Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo paramos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ programos lėšų.

Daugiau informacijos gali suteiktiprojekto vadovas – Biržų rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Merūnas Jukonis, tel. 8 684 75 167, el. p. jaunimas@birzai.lt

 

Birzai District Municipality, Public Health Bureu and Youth Association COFA will Work on Youth Health Care Service Project, Financed by Norway Grants

                                         

 At the beginning of 2015 in Biržai district municipality lived 5198 young people (14-29 years old). Thus young people accounts for about 20.04 per cent of all district residents. Biržai district youth health statistics and health problems analysis (hereinafter – analysis) revealed several negative trends in some health areas: sexual and reproductive health; nutrition and lack of physical activity-related diseases; mental health; injuries and accidents (preventable deaths) fields.

Analysis showed that over the five recent years from 2010 to 2014 the incidence of some diseases among young people in Biržai district municipality increased from 2 to 5 times or still is very high. In recent years, it is observed a relatively high number of abortions among young girls. It also became clear that young people are suffering from obesity, the number of obese young people in Biržai region over the past 5 years gradually grows. Meanwhile, the consumption of alcohol is the most common harmful habit among young people in Biržai district. It was found that mental and behavioural disorders due to alcohol use among young people in Biržai region over the last 5 years has increased 4 times. During the period 2010-2014 various external causes of death, which could have been avoided, accounted for more than 50 per cent young people's deaths. It was also found that during this period there have been 10 suicides in Biržų district among young people, the relative rate of suicides exceeds not only Panevėžys county, but also Lithuania indicators.

So Birzai district municipality together with Public health bureau of Biržai district municipality and Youth association “COFA” decided to write a project “Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ (“Healthier and Safer Living of Birzai Youth”). Main Aim of the project is to improve the accessibility and quality of youth-friendly health care services (YFHCS) in Biržai district municipality, by helping experts of health system and other sectors as well as young people to orientate in diversity of provided services. During the project will be implemented YFHCS model corresponding to Biržai district municipality needs of young people and consisting of 4 algorithms in priority areas. During the project, the YFHCS coordinating center will be established in Birzai District Municipality Public Health Office, which will carry out YFHCS coordinating and case management function. The YFHCS coordinating center will be equipped with all necessary equipment and methodological tools and will be opened nearby Birzai youth center.

During the project will be organized various health-related activities for young people, teamwork training for specialists which will help for representatives of various organizations entering the YFHCS model to solve youth related issues. We will also organize parent education camp about adolescent sexuality issues, youth education seminars about healthy life style.  We want to develop mobile YFHC services, established publicly available free exercise fitness equipment in the public space area, open modern information desks for health information promotion and other activities. In YFHCS coordination center will start to work YFHCS coordinator and part-time psychologist (0.3 of full time). YFHCS coordination center will also work with Youth health website www.sveikatostinklas.lt.

Implemented YFHCS model will help to solve problems both for the direct contact with young person in need of assistance (treatment, monitoring, and prevention) or indirect contact cases, when Biržai district youth health issues will be addressed by making systemic, organizational, financial, legal or political decisions.

The project will contribute to the Biržai district youth health amplification, will promote interinstitutional cooperation between the institutions, which we wish it would help solving and preventing young people health problems and take appropriate decisions. Expected benefits of the project in the long term - achieved and maintained the best possible youth health and well-being in Biržai District Municipality.

In order to achieve best results of the Project it will be implemented through working with other organizations which have youth work experience – Public health bureau of Biržai district Municipality, public institution - Youth association COFA, Birzai Youth Center and other friendly organisations.  Cooperation between partners in the project activities will help to include more young people, therefore it is expected that this project will achieve a greater effect.

Project is financed by Norway Grants (www.norwaygrants.lt and www.norwaygrants.com).

Project applicant: Birzai district municipality.

Partners: Public health bureau of Biržai district municipality and Youth association COFA

 
  

             Projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ pristatymo renginys

                      Gruodžio 4 d., penktadienį, 13 val. vyks projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ pristatymo renginys-diskusija. Renginys vyks Biržų pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro konferencijų salėje (Vytauto g. 32, Biržai, 3 aukštas) 

Registracijos į renginį internetinė forma:

http://goo.gl/forms/AzpO08P6iN

Plačiau apie projektą: /index.php?1781123335

        

    Viešinimo renginys yra projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“, vykdomo pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ dalį. Projektą įgyvendina Biržų rajono savivaldybės administracija. Partneriai - Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,  Jaunimo asociacija „COFA“ ir Norvegijos Bergeno universitetas.

 

Daugiau informacijos gali suteikti projekto vadovas Merūnas Jukonis, tel.: 8 684 75 167, el. p. jaunimas@birzai.lt

 

Biržų rajono savivaldybės administracijos, Biržų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

ir Jaunimo asociacijos „COFA“ projekto

"Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!

 Viešinimo renginio

                                                                                                   PROGRAMA

 

2015 m. gruodžio 4 d. (penktadienis), Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro konferencijų salė  (Vytauto g. 32, Biržai)

13:00 – 13.15          Renginio atidarymas, dalyvių pristatymas, sveikinimo žodis (Savivaldybės mero pavaduotoja  Irutė Varzienė)

13:15 – 13:30           Projekto pristatymas (tikslai, planuojamos vykdyti veiklos, įsigijamos priemonės, siekiami rezultatai). Pranešėjas – Merūnas Jukonis, Biržų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius), projekto „Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!“ vadovas.

13:30 – 13:50              Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų  modelio pristatymas. Pranešėjas –  Kęstutis Knizikevičius, Biržų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas), projekto vadybininkas 

13:50 – 14:00    Jaunimo sveikatos tinklalapio pristatymas. Pranešėja –  Vesta Urvakytė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorė 

14:00 – 14:10    Pasvalio ir Biržų rajono savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas. Pranešėja –  Justina Kasakauskienė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 

14:10 – 14:30              Kavos pertraukėlė

14:30 – 15:15              Darbas grupėse apie jaunimo sveikatos stiprinimo galimybes

15:15 – 15:45              Rezultatų pristatymas, klausimai, diskusijos


Registracijos į renginį forma:
http://goo.gl/forms/AzpO08P6iN

Daugiau informacijos tel.: 8 684 75 167 arba el. p. jaunimas@birzai.lt

 

         

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-19 20:32:23